tahtapod.com | Blog

Dallar

Okulun yoluna koyulmak için Jess'i trafik lambalarının orada bekliyordum, tıpkı sözleştiğimiz gibi. Saat sekiz buçuktu belki geç kaldı diye kırk beş geçeye kadar beklemeyi uygun buldum. Rüzgar bu cumartesi gününde sokaktakilere acımıyordu, göklere yükseltebileceğini yükseltiyor, yıkabildiklerini yerlere sürüyordu.

Karşımdaki hristiyan katolik okulunun pankartına dalmışken birden dikkatimi dağıldı. Başımı soluma çevirince camda duran bir kadını fark ettim. Siyah iç çamaşırlarıyla, elinde sigarasıyla, yarı kırık tırnaklarıyla, saçları dağılmış şekilde camda duruyordu sadece sonra bir adam karşıya geçti, önümde durdu, cama baktı. Kadın bir acele ile camı açtı ve bağırmaya başladı. 

Devamını okuyun
  0 yorum

BENİM HALKIM

1552327970143

Kimin gitmez âsâbına
Çileye bak salkım salkım
Bin beter dert hesabına
Yazılıyor benim halkım

Devamını okuyun
  0 yorum

Sıla'ya Mektuplar

slayamektup

Her nefes aldığında insan yaşıyor sanma
unutulmuş evlerin eşiğine düş döküldü Sıla
bürünmüş ve yazılmış kış, silinmiş yollar
sepya sokaklar kalır hep aklımızda

Devamını okuyun
  0 yorum

O Uslanmaz Çocuk

Yıllar geçip gitse yorgun, 
O uslanmaz çocuğum ben. 
Geçen ömrüm olsa dargın, 
O uslanmaz çocuğum ben. 

Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Nazmi Sancar Yıldırım

  0 yorum

Aklından Bir Gitmek Tut

küçük bir şiir yaz mesela

Devamını okuyun
  0 yorum

BAĞURDİİİ (ŞİVE)

Sabahlari öfkelan kurilduğu masada
Dedi ki bobasina 'huzur mi var yasada?'
Anasi bir taraftan 'ula etma' desa da
Ellerini duvara sürdi sürdi bağurdi.

Devamını okuyun
  0 yorum

KALP KRİZİ

Oldum olası ölümlerle ilgili verilen ortalamaların sağlıklı bilgiler içerdiğine inanamadım. Lakin olumsuz sonuçlar ereğiyle belirtmek istiyorum: her yıl ülkemizde ortalama 200 bin insan kalp krizinden ölüyormuş. 200 bin olarak verilen bu oranı trafik kazalarıyla mukayese edenler trafik kazalarının dahi 30 kat fazlası şeklinde bir tabloyu hasıl ettiğini söylüyorlar. 

Sabit sistemin koruduğu veriler içinde özellikle son yıllarda çokça duyduğumuz bir acı gerçek: kalp krizinde en başat etmenler içinde sağlıksız beslenme ve kötü yaşam şartlarının yer aldığını işaret ediyor. Bu, herkes için geçerli midir? Hayır! Genetik yatkınlığın koroner damar bağlantısı üzerinden gelen ani kalp krizi ölümlerini de dikkate alan tıp, ailelere gerekli ikazı çok rahat ulaştırabilmektedir. Kalıtsal külfetlerin yarattığı ani kriz göçüşleri için tedbirin alınmasını salık veren hekimlerimiz her krize bağlı ölümün kalp temelli olmadığının da altını çizmektedir. 

Kalp krizinin de birçok ölüm sebebi gibi tek gerekçeye bağlı olmadığının muğlaklık namına kabul edilmesinin son derece mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ne yapmalıyız, ne etmeliyiz temelli tüm uğraşlar içinde evvela kendi yaşam biçimimizi, hayat şartlarımızı, duygusal dünyamızı, alışkanlıklarımızı ve en önemlisi kendi bedenimizi iyi tanımamızın bizler için pek yararlı olabileceğine inancım tamdır. Fakat bazı şeylerin önüne geçemiyorsunuz. Bazı şeyler var ki kuvvetin önünü kesebiliyor. Takatsiz kaldığımız çaresizliklere mağlup olabiliyoruz. Kaza olasılığının yok denecek denli az yaşandığı yollarda dahi aniden gelen bir sonun kollarında bulabiliyoruz kendimizi. Ölümün nereden ve nasıl geleceğini bilemediğimiz bir yaşamın eseriyiz her birimiz. Gitmek kesin, kalmak garanti değildir.

Devamını okuyun
  0 yorum

‘KÜLTÜREL HEGEMONYA’ NEDEN ÖNEMLİ? GÜNLÜK HAYÂTTAN ÖRNEKLER*

​ Siyâsî partilerin ideolojik bütünlüğü olan fikirleri iktidâra taşımada -İspanyol sosyolog José Ortega y Gasset'in (1883-1955)- 'kitle adam' (sıradan/düz adam) diye târif ettiği, toplumun en büyük kitlesini oluşturanlara hitâp etme zorunluluğu nedeniyle noksân kalmaktadır. Bu bağlamda (ideolojik bir görüşü savunan) siyâsî partiler iktidâra gelmek için ideolojik bütünlüğü olan fikirlerinde 'kitle adam'a hitâp edebilmek için tâvizler vermektedir. Bu ve benzerî kaygılar sebebiyle örneğin türkçülüğün ideologlarından Nihâl Atsız'ın (1905-1975) siyâsî partilere temkînli yaklaştığı malûmunuz. Meseleye ideolojik bütünlüğü olan fikirleri savunan bireyler açısından baktığımızda, fikirlerinin -Tü...
Devamını okuyun
  0 yorum

KADIN

​Kadın nedir?
Dünyanın 'ta' kendisidir.

Günümüz ataerkil bir diğer adıyla eril topluluklarda kadınlara birçok isim ve vazife yüklenmiştir.
Ülkemizde 'çiçektir' denmiştir.
Kadın çiçek değildir, yalnızca kadın, insan ve annedir. 

Günümüz ataerkil toplulukları okuyan ve öğrenen kadınlardan korkarlar.
Çünkü; Bilirler 'kadın öğrenirse çocuklarına öğretir' bu da ataerkil toplumda ve yapıda kişilerin işine gelmez bu yüzden korkarlar okuyan ve öğrenen kadınlardan. 

Devamını okuyun
  0 yorum

YORGUN RUHUN TEFSİRİ

Doğduğumdan beri saydığım sayı,
Hiç bitmeyen sobedir bu yalnızlık.
Hakk alnıma böyle yazmış yasayı,
Kaderimden hibedir bu yalnızlık.

Devamını okuyun
  0 yorum