tahtapod.com | Blog

TÜRKIYE NEREYE GIDIYOR?

OECD'nin raporlarında; 21 ülke arasında akıl sağlığında sonuncuyuz. Yine OECD ülkelerinde; 1 doktora 2 bin 357 hasta düşerken, ülkemizde 4 bin 460 hasta düşmektedir. Çocuk ve anne ölüm oranları sıralamasında dünyada 189 ülke arasında 108. sıradayız. Dünya Basın Özgürlüğü Sıralaması'nda; Nepal, Katar, Zimbabwe, Irak ve Singapur'un gerisinde 138. sırada yer aldık. Dünya demokrasi sıralamasında; Gana, Lübnan, Bangladeş ve Moğolistan'ın gerisinde Nikaragua ile birlikte 89. sıradayız. The Economist'in raporuna göre; Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında cari açıkta 56 ülke arasında 2. sırada bulunuyor. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD); Türkiye'nin üyeleri arasında servetin en ad...
Devamını okuyun

BEYİNDEKİ KIL DÖNMESİ

Muhterem, sen ancak bilmem nerende kıl olan, azatlık kabul etmeyen, iflah olmaz kölelerine yutturursun; ''Demirtaş muhabbeti'' üzerinden siyasi karşıtlarına göndermeler yapmayı. Sen söylersin, onlar da inanırlar. ... Senin kabusun olan okuyan, yazan, düşünen ve muhakeme eden insanların ajandalarında kayıtlı; şimdiye kadar her ne halt ettiysen. Sen değil misin; insanları adeta terörize edercesine "Bu devlet var ya bu devlet; size bok yedirdi" veya "Bu devlet var ya bu devlet; Dersim'de mağaralara zehirli gaz vererek, kadın, çocuk yaşlı demeden sığınan insanları katletmiştir" diyen. Sen değil misin, "Osmanlı'da Kürdistan eyaleti vardı, Lazizstan eyaleti vardı; cumhuriyeti kuranların bunlara da...
Devamını okuyun

İbn Battûta’ya Göre Anadolu Coğrafyası Ve Yol Güzergâhları

Ortaçağın en büyük Müslüman, seyyah, coğrafyacı ve bazılarına göre de ilk antropologlarından biri olarak kabul edilen İbn Battûta 25 Şubat 1304 (17 Recep 703) yılında Fas'ın Tanca şehrinde doğmuştur . Asıl adı Ebû Abdullah Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. İbrahim el-Levâtî et-Tancî'dir. 14 Haziran 1325 (2 Recep 725) tarihinde hac için Tanca 'dan yola çıkan İbn Battûta yaklaşık 28 yıl boyunca seyahat etmiş ve Avrupa hariç hemen- hemen Eski Dünya'nın tamamını dolaşmıştır. Onun bu seyahati sırasında edindiği bilgileri, gözlemlediklerini ise kâtip İbn Cüzey el-Kelbî 1355 -1356 yılları arasında Tuhfetü'n-Nuzzâr fî Garâibi'l-Emsâr ve Acâibi'l-Esfâr adı ile kaleme almıştır. Bu eser günümüzde kıs...
Devamını okuyun

BU MUHAFAZAKARLIK İLE NEREYE?

​ MUHAFAZAKARLIK ILE NEREYE? "Sadece hükümet ve onunla birlikte yükselişe geçen dini kurumlar, tarikatlar, vakıflar, dernekler, cemaatler, özetle itikat ekonomisinin farklı yüzleri değil, bunlara karşı eleştirel ve mesafeli duran kesimler de muhafazakarlık konuşuyor." diyor yazar. Aslında doğru bir yaklaşım tarzı gibi görünüyor. O zaman biz de muhafazakârlık ne demek diyerek başlayalım? Sahi nedir bu muhafazakarlık? Kimler muhafazakardır mesela? Ben de sordum yazıdan önce ülkücü kimliği kişiliği ile özdeşleşmiş bir kaç dosta. "Kendi bulunduğu ortamı ya da gücü paylaşmamak için kullanılan bir terimdir. Bütün gayretleri bunun içindir; muhafaza et taviz verme herşeye rağmen o gücü koru." diyor ...
Devamını okuyun

WEİMAR'DAN ÖĞRENEMEDİKLERİMİZ...

WeimarCumhuriyeti
Dünyada bir çok kişi Weimar Cumhuriyetini, cumhuriyetin çöküşünü ve Nasyonal Sozyalizmin iktidara gelmesini Alman tarihine has bir olay olarak değerlendirir. Oysa bence bu çok büyük bir hata. Günümüzde en oturmuş ve köklü demokrasilerin bile ne tür tehlikelerle karşı karşıya olduklarını bir düşünelim. Örneğin ABD: Trump'ın seçimi ABD'nin uluslararası kurduğu bütün düzeni alt üst etti, eski müttefikleri ile bağları iyice gerdi, hatta kopardı. Ve Trump seçim kampanyası esnasında bunları yapacağını söylemişti. Seçimde en büyük destekçisi ve hükümeti kurduktan sonra yakın zamana kadar baş stratejist olarak tayin edilen Steve Bannon, hedeflerinin oturmuş devlet yapısını yıkmak oldu...
Devamını okuyun

HECE

​İki heceden oluşan şiir olur mu?
Ben yazmayı denedim, siz de okumayı deneyin.
Bakalım olmuş mu?

Devamını okuyun

Dört Başı Mamurun 4 Bacağa Zulmü

​ Evren yüzeyinde sonsuzda bir kadar bile yer kaplamayan ufacık bir yavruyu dünyaya sığdıramadı içimizdeki insan suretli şeytanın teki... Anasına mı sövelim, babasını mı dövelim bilemedim, bunu böyle yetiştirdikleri için. Psikolog, sosyolog değilim, aklıma iki alternatif geliyor aile bazında : 1) Her dediği kayıtsız şartsız yapılan bir züppe evlat... 2) Aileden itilip kakılan, sevgi görmeden büyüyen bir zavallı. Her iki durumda da "klinik vaka". Zannederim bizim en önemli eksiğimiz, ülkemizde yaşanan olayları enine boyuna, sosyo kültürel, psikolojik, ekonomik boyutuyla inceleme-me-miz... Reha Muhtar formunda değil, işini ahlakla yapan her meslek sahibi, olan biteni sosyal medya koşullarında ...
Devamını okuyun

BIR SEÇİM DÖNEMİ

Bitse de kurtulsak diye içimden sürekli tekrar ettiğim bir seçim dönemi yaşamaktayız. Bu güne kadar yaşadığımız yaşatmaya çabaladığımız bütün değerler iğfal ediliyor. Duygular perişan. Sözler anlamsız. Değerler lağım çukuru ağızlarda. KIZIL ELMA neresi? Bu beka ne? Millet aklı diyerek milletin aklıyla alay etmek hangi vicdana sığar? Yarım asırlık bir dava ve hâlâ "vardır bir bildiği" teranesinin piyaya sürüldüğü ama davanın yerlerde süründüğü bir seçim dönemi. Renksiz kokusuz hareketsiz ciddiyetsiz sadece koltuk sayısına endekslenmiş çirkin bir dönem. Çürümüş kafalarda Kızıl Elma… Başka bir siyasi kurumun hedefi ülkücü hareket için nasıl Kızıl Elma olur? Olmaz demeyin oldu işte. Ya bunlar bi...
Devamını okuyun

‘KÜLTÜREL HEGEMONYA’ NEDEN ÖNEMLİ? GÜNLÜK HAYÂTTAN ÖRNEKLER*

​ Siyâsî partilerin ideolojik bütünlüğü olan fikirleri iktidâra taşımada -İspanyol sosyolog José Ortega y Gasset'in (1883-1955)- 'kitle adam' (sıradan/düz adam) diye târif ettiği, toplumun en büyük kitlesini oluşturanlara hitâp etme zorunluluğu nedeniyle noksân kalmaktadır. Bu bağlamda (ideolojik bir görüşü savunan) siyâsî partiler iktidâra gelmek için ideolojik bütünlüğü olan fikirlerinde 'kitle adam'a hitâp edebilmek için tâvizler vermektedir. Bu ve benzerî kaygılar sebebiyle örneğin türkçülüğün ideologlarından Nihâl Atsız'ın (1905-1975) siyâsî partilere temkînli yaklaştığı malûmunuz. Meseleye ideolojik bütünlüğü olan fikirleri savunan bireyler açısından baktığımızda, fikirlerinin -Tü...
Devamını okuyun

AÇIK, SİNSİ, SAÇMA

ENTERESAN BIR BAKIŞ ( açık,sinsi, kripto saçma ) : "Abdullah Gül,Ahmet Davutoğlu Beşir Atalay,Ali Babacan Kadir Topbaş,Melih Gökçek Tuğrul Türkeş,Atilla Kaya Oktay Vural,Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce,Ertuğrul Günay Mustafa Sarıgül,Meral Akşener Koray Aydın,Ümit Özdağ Doğu Perinçek,Namık Kemal Zeybek,Agâh Oktay Güneri Şadi Somuncuoğlu,Selahattin Demirtaş" Nereden başlayalım? Perinçek denen zavallı adam açıktan cumhur ittifakı diyor. Tuğrul T akp adayı Topbaş cumhur ittifakı diyor Gökçek aynı kafada... Listede adı yazılı Atilla Kaya gibi (ülkücülüğü tartışılmaz) bir ismi bu listeye yazmak tam bir aşağılık bir algı operasyonudur. Cumhur ittifakına karşı olanlar diyerek aklı başında olmadığın...
Devamını okuyun