​ Genelde Türk milliyetçileri özelde ülkücüler, Türk milletinin refah seviyesi bakımından en şansız evlatlarıdır. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne o damardan gelen vatan evlatları karşılık beklemeksizin ulvi değerler uğruna kendini adayan sosyal, ekonomik ve kültürel yönden en zayıf bir sosyal çevre olmanın ötesine bir türlü geçemediler. Buna rağmen savundukları değerlerin kutsallığını b...
​ Cesurlar hareketi denildi. Cesaretin olmadığı bir grubun tarih yazdığı görülmemişti. Cesurlar gecenin en karanlık anında ortaya çıkar ve zifiri karanlığı cesaretleriyle aydınlatan birer kahramandı hep. Evet, ülkemizin üzerinde karabulutların dolaştığı bir süreçte yine toplumun milli ruhundan kopan bir fırtına kasırgaya dönüşerek vatan sathına yayılmaya başladı. Ölmez bu hareket ölmez b...
Medeniyetin taşları zihniyet değişimi ile ancak mümkün olabilir. Peki, zihniyet değişimini tersinde okursak ne değildir? Zihniyet değişimi, iktidarların el değiştirmesi değildir. Yine zihniyet değişimi, karizmatik liderleri yaratma ve arkasında milyonların yığınlaşarak hedefe ulaşması hiç değildir. Zihniyet değişimi, komitacılık yapmak, liyakat ve yaratıcı düşünceleri bastırmakta değildi...
Başlıktaki ifade korktuğumuz anlamına gelmesin! Durumun vahametini ifade etmek ve gelecekte milletimizin yaşayabileceği serüveni şimdiden haber vermek için bu başlığı kullandım. "Alo Fatih kes bu yayını kes!" ile su yüzüne çıkan basın-yayın üzerindeki tarihte benzeri görülmemiş baskılar bir yayın grubuna kesilen 826 milyon dolar ile ne kadar vahim bir hal aldığını hep birlikte gördük Oys...
(Şehidimizin ölümünden bir gün sonra yazılan bir yazı) Açılım denilen ihanet sürecinde, PKK sürüsü sadece güneydoğuda değil Marksist uşaklarıyla birlikte Üniversiteleri de üs haline getirdi. Maalesef siyasi iktidarın öngörüsüzlüğü ve teşviki ile Türk üniversitelerinde Türk çocukları okuyamaz hale geldi. Ülkücü hareketin mensupları bu şartlar altında hiçbir güvenliği olmadan üniversiteler...
Tahrir meydanında ithal edilen Rabia işareti, hem yerli hem milli hemde Türk'ün kızılelma'sı oldu(!) Turan türküleri söylendi,Milliyetçi hafıza yeniden keşfedilmeye başlandı. Cami avlularında kasa kasa kırmızı elmalar halka dağıtıldı. Nede olsa "İstikamet Kızılelma…" İktidarın propaganda tv'si önceden hazırlanmış bir kurguyu devreye sokuyor. "Tanrı" kelimesinin bile orduda yasaklandığı T...
Cumhuriyet tarihinde ilk kez AKP ile devletin bütün imkanları muhalefete karşı kullanılmaktadır. Basın-yayını da istediği yandaşlarına devlet kredisiyle vererek demokrasilerde dördüncü güç olan basını da yanına almış oldu. Dolayısıyla AKP'ye karşı  muhalefet partilerinin varlığını devam ettirebilmesi ve iktidar olma iddiasını sürdürebilmesi için topluma açılan kapıların çoğu kapatıl...
Kavramlar tıpkı insanlar gibi doğar büyür ve zamanla işlevini yitirerek ölürler. Kavramlara yüklenilen anlamlar zaman içinde anlam kayması yaşayabileceği gibi anlamı genişleyebilir, daralabilir ya da itici hale gelebilir. Dolayısıyla dünya görüşünüz ya da projeleriniz ne kadar ideal olursa olsun o projeyi ifade etmede kullanacağınız kavramlar belirleyici olacaktır. Örneğin bugün "id...
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin bölgesine karşı giriştiği harekatta başarılı olmasını, bu harekatın ordumuzun muzafferiyetiyle sonuçlanmasını cenabı haktan niyaz ediyor ve dua ediyoruz. Sonuçta Türk ordusunun giriştiği bir harekatın iktidarı muhalefeti olmaz. Güneyimizi kuşatan ve bekamızı ilgilendiren emperyal oyunu bozmak Türk devleti, hükumeti ve milletinin öncelikli sorunudur. Devle...