DANDANAKAN SAVAŞINDAN ALINACAK DERSLER VE SURİYELİ MÜLTECİ KRİZİYLE BENZERLİKLERİ

Gazneli Mesudun devletinin yıkılmasına sebep olan tarihi hatası ülkesine gelen mültecilerin kontrolsüz yayılma politikasına / göç hareketine sessiz kalmasıydı! Sultan Mesut Selçuklulara istediği kontrolsüz oturma ve barınma iznini vermeseydi, belli bir alanda iskan edilmelerini sağlasaydı hem devletinden hemde canından olmayacaktı!!

​Uygur Devleti 840 yılında yıkıldığında Oğuz Boyları yeni bir yurt aramak için batıya göç ettiler. 960 yılında, kendileri gibi yurtsuz Türk boylarıyla birleşerek, Selçuk bey idaresinde Seyhun nehri kenarındaki Cent şehrine yerleşerek Selçuklu Beyliğini kurdular.

Selçuk bey bölgede yaşayan Müslümanlardan etkilenerek Cend Valisine bir ulak/ haberci göndererek Oğuz Türklerine İslamiyeti öğretecek din alimi göndermesini istedi. Vali din alimiyle birlikte hediyeler gönderdi. Müslüman olan Selçuklulara diğer Türk boylarının da katılmasıyla bölgede güçlerini artırdılar. Abbasiler Selçuklu beyliğini tanıyarak destek verdiler.

Selçuk bey'den sonra torunları Tuğrul ve Çağrı bey döneminde büyüyen ve güçlenen Selçuklu beyliği İç Asyada yeni bir Türk Devletinin temellerini attılar. 

Selçuklu Beyliği Gazne devletine bağlıydı. Selçuklular Gaznelilere asker veriyor, vergi ödüyor, tıpkı Kayı boyunun Selçuklu Devletinin sınır bekçiliğini/ uç beyliğini yaptığı gibi sınır bekçiliği görevlerini üstleniyordu. Zaman içerisinde nüfusu giderek artan ve güçlenen Selçuklu Beyliği, 1035 yılında Ceyhun nehrini geçerek Gazne devletinin en önemli şehirlerinden olan Horasan'a yerleşti.

Gazne Devletinin başında bulunan Sultan Mesut, istila ve yağma gerçekleşmediği için Selçukluların bu yayılma politikasına / göç hareketine sessiz kaldı. Sessiz kalındığını gören Tuğrul ve Çağrı beyler Nesa ve Merv şehirlerine ilerleyerek hakimiyet alanlarını genişletmeye başladılar.

Selçuklu beyliği Gazne hükümdarı Mesut'a mektup yazarak Gazne devletine bağlılıklarının karşılığında izinsiz girdikleri bu şehirlerde oturma ve barınma izni istediler. Abanın altından sopanın gösterildiğini gören Gazneli Mesut, Selçuklu tehdidini ortadan kaldırmak için bir ordu görevlendirerek Selçukluların üzerine sefere gönderdi. 

Gazne ordusu Nesa şehrinde Selçuklularla karşı karşıya geldiler ve ağır bir yenilgiye uğradılar. Gazneli Mesut Selçuklulara istediği oturma ve barınma iznini vermek zorunda kalmıştı. Bu yolla Selçuklular Nesa, Merv ve Ferava şehirlerinde yerleşik duruma geldiler. 

Selçuklular istediklerini almışlardı. Ancak çevre illere genişlemeye devam ettiler. Gazneli Mesut'a tekrar bir mektup yazarak Üç şehir daha istediler. Gazneli Mesut, tekrar bir ordu görevlendirip Selçukluların üzerine gönderdi. Selçuklular Gazneli ordusunu Sarah şehrinde ağır bir yenilgiye uğrattılar. Selçuklu Devleti kurulma Gazne Devletide yıkılma sürecine girmişti.

Gazneli Mesut, iki yıl süren bir hazırlık sonunda ordusunun başına geçerek Nişabur Şehrine ulaştı. Nişabur yiyecek ve temiz su sıkıntısı içerisindeydi. Kalabalık ordusunun yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılamak amaclı erzak tedariki yeterli olmayınca Merv şehrine ilerlemeye karar verdi. Selçuklular Gazne ordusunu açlık, susuzluk ve yorgunluk nedeniyle zayıf düşüyor, vur - kaç taktikleriyle yoruyordu. 

Merv şehrinde Dandanakan kalesi önünde karşı karşıya geldiler. Selçuklu ordusu taarruza başladı. Gazne ordusu, susuzluk, açlık ve yorgunlukla mücadele ediyordu. Disiplini bozulan Gazne ordusu, Selçukluların karşısında tutunamayarak ağır kayıplar vererek yenik düşmeye başladı. Gazne ordusu savaşın sonunda ağır bir yenilgiye uğradı. Otoritesini yitirmiş Sultan Mesut askerlerinin saygısını ve bağlılığını kaybetmişti. Askerleri tarafından öldürüldü. 

Selçuklular, Gazne devletinini, hazinesini ve ordugahını ele geçirerek Büyük Selçuklu Devletini tarih sahnesine çıkarttılar..
Bir Türk Devleti olan Gazneliler yıkılmış yeni bir Devleti kurulmuş oldu...

Gazneli Mesudun devletinin yıkılmasına sebep olan tarihi hatası ülkesine gelen mültecilerin kontrolsüz yayılma politikasına / göç hareketine sessiz kalmasıydı! Sultan Mesut Selçuklulara istediği kontrolsüz oturma ve barınma iznini vermeseydi, belli bir alanda iskan edilmelerini sağlasaydı hem devletinden hemde canından olmayacaktı!!

Tarihden ders almak gerekir. Merhametten maraz doğması istenmiyorsa Suriyelilere vatandaşlık ve kontrolsüz dolaşım hakkı verilmemeli. Sınırlarımızın Suriye tarafındaki kamplarda veya kontrolümüzdeki bölgelerde iskan edilmeli. Türkiye vatandaşlarına verilen haklardan fazlası asla verilmemeli. Bunun insanlıkla ve din kardeşligiyle hiç bir alakası yoktur!


Sevgi ve Saygıyla
Sevginaz Hamevioğlu

Telif Hakkı

© Sevginaz Hamevioğlu @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

ZAMAN KIRILMASI
BİR AB HAYALİ...

İlgili İletiler

 

Yorumlar (0)

Henüz Yorum Yapılmamış

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.tahtapod.com/