Kudüs'ü Tanıyalım: Zeytin Dağı ve Kutsal Kabir Kilisesi

Kudüs, Yahudiler ve Müslümanlar kadar Hıristiyanlar için de kutsal bir şehirdir. Çünkü İslam ve Yahudilik gibi Hıristiyanlığın da kökleri Kudüs'e dayanır. Kudüs, Hıristiyanlara göre Hz. İsa'nın çarmıha gerilerek öldürüldüğü ve ardından dirilip Allah katına yükseldiği şehirdir. Ayrıca Hıristiyan inancına göre Hz. İsa'nın Mesih olarak tekrar yeryüzüne ineceği ve cennetin krallığını ilan ed...

Devamını Oku

Kudüs'ü Tanıyalım: Ağlama Duvarı

Kudüs, Müslümanlar için kutsal olduğu kadar Yahudiler ve Hıristiyanlar için de kutsal bir şehirdir. Tarihi geçmiş açısından bakarsak Kudüs'ün tarihi Yahudilikle başladığı için Yahudiler için diğer dinlere göre daha büyük önem arz etmektedir diyebiliriz. Çünkü Yahudiler için Kudüs, bir var olma meselesidir. Dini ve milli kimliklerinin hem temeli hem de sembolüdür. Yahudi inancına göre Tan...

Devamını Oku

Kudüs'ü Tanıyalım: Mescid-i Aksa

Kudüs'ün tarihi ve dini açıdan en önemli yeri şüphesiz Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa sanıldığı gibi tek bir mescid değildir. İçinde birden fazla mescid ve kutsal mekânı yer alan 144 dönümlük büyük bir alandır. 3 semavi din açısından da kutsal bir mekândır ve her 3 din için de anlamı ''kutsal evdir'' İbranicede ''Bet Ha Mikdaş'', Arapçada ''Beyt-ül Makdis'' olarak adlandırılan Mescid-i...

Devamını Oku

Kudüs'ü Tanıyalım: Kudüs Surları ve Şehir Kapıları

_20221116-113547_1

Kudüs, tarih boyunca farklı dinlere mensup birçok milletin egemenliğine girdiği için tarihi eserler açısından zengin bir şehirdir. Tarihi zenginlik açısından bakıldığında ise Dünyada ilk 10 şehir arasına girecek bir zenginliğe sahiptir. Bu zenginliğin altında yatan en önemli neden ise Kudüs'ün 3 semavi dinin de merkezi olmasıdır. Bu yüzden 3 semavi dine ait tarihi eserler, yan yana bulun...

Devamını Oku

Kudüs'ü Tanıyalım: Kudüs'ün 3 Semavi Din İçin Önemi

1

Kudüs, 3 semavi din için de kutsal olması açısından Dünyada eşi, benzeri olmayan bir şehirdir. Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık… Bugün Dünya'daki 3 büyük Semavi din için de Kudüs bir başlangıç noktasıdır. Yahudi krallığının kurucusu olan Davud'un başkent ilan ettiği şehir Kudüs'tür. Hz. İsa'nın çarmıhı sırtına yüklenip çile yolundan (Via Dolorosa) yürüdüğü ve çarmıha gerildiği, ard...

Devamını Oku

Kudüs'ü Tanıyalım: Kudüs Etimolojisi ve Kudüs'ün Tarihi

Bugüne kadar Avrupa ve Asya'da birçok ülke gezip, gördüm, notlar aldım. Pompeii antik kentinden Auschwitz Nazi kampına, Görkemli yapılarıyla ''gerçek Game of Thrones'' olarak adlandırılan Toledo'dan Timur'un başkenti Semerkand'a dünyada tarihi açıdan önemi olan birçok yeri gezdim. Yurt dışı gezilerimin son durağı Kudüs'tü. Bugün Dünyada var olan 3 semavi dinin de çıkış noktası olan, yüzl...

Devamını Oku

SARI PAŞA

Screenshot_20220826-194008_Facebook

Birinci Dünya Savaşı'nın ve Osmanlı'nın son dönemleri… Osmanlı Mondros'un imzalanmasıyla bitmiş, Sevr'le paylaşılmış. İşte o yıllarda, doğduğu günden yıldızı parlayan "sarı saçlı mavi gözlü" çocuğa etrafındakiler "Sarı Paşa" diyorlar. Kimisi korkuyla, kimisi severek ve takdirle… … Diyorlar ki: "Kurtuluş Savaşı yalnız bir mücadele değildi." Doğrudur, olması gereken de odur. Bir milli müca...

Devamını Oku

Milli Mücadele Dönemi ve Atatürk

İstanbul Hükümeti Anadolu'da başlayan isyanları bastırması için Çanakkale kahramanı, padişahın fahri yaveri Mustafa Kemal'i Başmüfettiş sıfatıyla Samsun'a göndermişti.Ordu derdest edilmiş halk sindirilmişti.Saltanat ve hilafet makamındakiler el pençe itilafların karşısında duruyorlardı. Tarihler 16 Mart 1920'yi gösteriyordu İstanbul resmen işgal olunmuş durumda idi işgale Türk Ocakları i...

Devamını Oku

Telif Hakkı

© Hüseyin Erdoğan @ tahtapod.com | Tüm hakları saklıdır.

23 NİSAN'DA NE OLDU?

ilkmeclis

23 Nisan'ın mânâsını erbâbı hatırlatmalı. Biz daha çok çocuk bayramı gibi kutluyoruz. Öyledir. Ama öncelikle "millî hâkimiyet" bayramıdır. Sonradan "ulusal egemenlik" dediğimiz bayram. Prof. Dr. Vahdettin Engin'nin şâhâne değerlendirmesi bu manada bir hâfıza yenilemesidir ve olanı biteni anlamaya dâvettir. "23 NİSAN 1920 "TBMM 23 Nisan 1920 tarihinde açıldı. O gün başta Mustafa Kemal Paş...

Devamını Oku

 Galeri

 Blog Takvimi

Lütfen takvim görünümü hazırlanırken bekleyin