HER ŞEYE RAĞMEN

Suriye TÜRKMENLERİN Millî Mücadelesi, milletimizin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır.  Onur ve özgürlük Mücadelesine katıldığım için pişman değilim. Şimdi rejime karşı başka bir devrim olsa yine katılırım. Evimi, okulumu, hey şeyimi kaybetmeme, sınıra yakın bir yerde mülteci olarak yaşamama rağmen pişman değilim. Suriye'de Esed rejiminin, milyonlarca sivili yerinden ettiğin...
Devamını Oku
  0 yorum

Caber Kalesi ve Türkmenlerin Atası Süleyman Şah Türbesi

Caber Kalesi ve Süleyman Şah Türbesi Caber Kalesi, Yavuz Sultan Selim devrinde Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in dedesi Süleyman Şah'ın mezarının 30 Eylül 1975 tarihinde Süleyman Şah Türbesi müştemilatı ile birlikte, Halep'e 123, Şanlıurfa'ya 92 km uzaklıktaki Karakozak köyüne taşınana kadar burada kaldı. Caber Kalesi'nin de içinde bulunduğu bölge, I...
Devamını Oku
  0 yorum

SURİYE’NİN KUZEYİNDEKİ TÜRKMEN YERLEŞİM YERİ HALEP

Enkaz Altındaki Tarih Kuzey Suriye'nin en önemli şehri ve kendi adını taşıyan ilin merkezi olup Anadolu'dan Mezopotamya'ya ve Akdeniz'den İran'a giden ana yolların kavşak noktasında kurulmuştur. Bu dikkat çekici coğrafî konumu dolayısıyla kervanların uğrak yeri olmuş, bunun sonucunda ticaretle zenginleşip medeniyette yükselirken sık sık aynı yollardan sefere çıkan orduların tahribatına v...
Devamını Oku
  0 yorum

Suriye Türkmenlerin Son Bey´i

HACI NAHSEN KEL MEHMET AĞA  (1909 doğdu - 1968'lerde vefat eti) Küçüklüğünde kuran kerim ve Arapça dili kursunda okudu ve Osmanlı dili derslerinde kurs okudu ve çok başar idi yirmili yaşlarda yaşından daha büyük işler yönetti başardı ve babası Suriye Türkmen aşiretler lideri olan o zaman Kel Mehmet Mustafa Paşa ile çok yerlere gitti , aşiret örf adetlerini ve nasıl yöntmes...
Devamını Oku
  0 yorum

Suriye ve Irak Türkmenleri Orta Doğu’da Ölüm-Kalım Mücadelesi Veriyorlar

Savaşlar, çatışmalar ve uluslararası krizler . Dünya tarihi boyunca yeni bir çağa geçerken bu sancılı süreçleri yaşadı. Her yeni düzen milyonlarca insanı öldürdü, sınırları değiştirdi, liderleri koltuğundan etti.Dünya son 20 yılda yine sancılı sürecin en zor aşamasını yaşıyor. İnsanoğlu acımasızca doğayı ve kendini yok etmeye devam ediyor. Yeni dünya düzeni, Orta Doğu'da kendini Arap Bah...
Devamını Oku
  0 yorum

Suriyeli Türkmenler Dokuz Asırdır Suriye’de

Suriye Türkmenleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkı tarafından uzun yıllar ihmâl edilmiş bir konudur. Türk halkının Suriye Türkmenlerinin varlığından haberdar olması 2011'de Suriye'de Arap baharı kıvılcımlarının ortaya çıkması ile gerçekleşmiştir. Suriye'de 2011 yılında başlayan olaylarda halkın bir kısmı Beşar Esad'ın ülke yönetiminden çekilmesini istemektedir. Bu olaylarda Esad yö...
Devamını Oku
  0 yorum

Suriye Türkmenleri Fransız Mandası Altında Oldukları Dönemde.!

Türkiye ile Fransa arasında 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması'nın 7. maddesi ile Suriye Türkmenleri konusunda Türkiye'ye garantörlük verildi. 20 Kasım 1922 tarihinde başlayan Lozan Konferansı'nda Suriye sınırı neredeyse hiç konu edilmeden kabul edildi. 31 Ocak 1923 tarihinde Suriye ile sınırlar belirlenirken, Ekim 1921 tarihindeki Türk Fransız anlaşması temel esas ol...
Devamını Oku
  0 yorum

Suriye'deki Bayır-Bucak Türkmen Bölgesinin Türk Varlığının Tarihî Temelleri

Suriye'deki Türk Varlığının Tarihî Temelleri En eski ve devamlı topluluklardan biri olan Türkler aşağı yukarı dört bin yıllık mazileri boyunca Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılmış büyük bir millettir. Orta Asya'daki anayurttan etrafa yaptıkları sürekli göç hareketleri Türklerin dünyanın birçok yerinde bulunmalarının, hâkim millet olmalarının, söz sahibi olmalarının ve Türk kültürünü o bölgelere taşımalarının önünü açmıştır (Kafesoğlu, 2005: 41). Tarih boyunca dünyanın çok çeşitli bölgeleri...
Devamını Oku
  0 yorum

SURİYE BATAKLIĞI

Hep baştan beri söylediğim bor şey var benim bu Suriye'deki savaşla ilgili;Bu savaş kirli bir savaştır, Suriye bizim için bataklıktır. Bu batağa giren helak olur, yalnız kalır, dost bildikleri insanı yarı yolda bırakır. Demez miyiz, „Türk'ün Türk'ten başka dostu yok" diye?.. Bu veciz söz haklılığını gösterdi. Bize gazı verip, bu batağa sokanların hepsi kayıp. Üstelik bir kısmı harbiden t...
Devamını Oku
  0 yorum