Caber Kalesi ve Türkmenlerin Atası Süleyman Şah Türbesi

Caber Kalesi ve Süleyman Şah Türbesi Caber Kalesi, Yavuz Sultan Selim devrinde Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in dedesi Süleyman Şah'ın mezarının 30 Eylül 1975 tarihinde Süleyman Şah Türbesi müştemilatı ile birlikte, Halep'e 123, Şanlıurfa'ya 92 km uzaklıktaki Karakozak köyüne taşınana kadar burada kaldı. Caber Kalesi'nin de içinde bulunduğu bölge, I. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru İngilizler tarafından işgal edildi. Bölge daha sonra Suriye'ye bağlanarak Fransız mandasına bırakıldı.Caber Kalesi, Fransa ile TBMM Hükûmeti arasında 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması'nın 9. maddesi gereğince Süleyman ŞahTürbesi müştemilatı ile beraber Türkiye'ye bırakıldı.Karakozak köyünde bulunan, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın türbesi, Türkiye'nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası olma özelliği taşıyor.Suriye hükümeti, Fırat Nehri üzerinde inşa ettiği Tabka Barajı'nın 1973'te su toplamaya başlamasıyla Caber Kalesi'nin tamamen baraj suları altında kalacağını ileri sürerek, Türk hükümetinden türbenin yerinin değiştirilmesini veya Türkiye'ye naklini talep etmişti.Görüşmeler sonucunda türbe, müştemilatıyla birlikte Halep–Hasseki yolu üzerindeki Karakozak köyü yakınındaki yeni yerine nakledildi.

Suriye tarafı, 1995'ten itibaren bu kez de Fırat Nehri'nin daha üst kotlarında inşasına başladığı Teşrin Barajı nedeniyle Karakozak bölgesindeki türbenin bölge dışında başka bir mevkiye ya da Türkiye'ye taşınması hususunu yeniden gündeme getirdi. Bunun üzerine, Türkiye ile Suriye arasında yapılan görüşmeler sonucunda, türbenin mevcut yerinin baraj gölünün olumsuz etkilerinden korunmasını teminen tahkim edilmesine karar verildi.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, 22 Ocak 2003 tarihinde Ankara'da imzalanan "Süleyman Şah Türbesi Tahkimat Projesinin Uygulanmasına İlişkin Ana Tutanak" uyarınca çalışmalara başlanırken, türbenin yerinde kalması ve Teşrin Barajı sularından etkilenmemesi için çevresindeki duvarların altına 11,5 metre boylarında 880 fore kazık ve geçirimsiz tabaka koyuldu.Türbenin çevresine beton duvar örülerek taşlarla kaplandı ve 2 bayrak direği dikildi. Mevcut karakol binası yıkılarak ihtiyaçlara cevap verecek modern bir karakol binası yapıldı.Orman Genel Müdürlüğünce Türkiye'den yollanan ağaçlar ve hazır çimlerle çevre düzenlemesi yapıldı.Karakoldan çıkan atık suların Fırat nehrini kirletmemesi için arıtma sistemi yapıldı ve ayrıca türbe bahçesine yapılan mini pompa istasyonuyla baraj gölünden santrifüj pompa vasıtasıyla su çekildi.Çekilen bu suyla hem bahçenin otomatik sulanması sağlanırken, hem de türbe bölgesinde Türk askerinin içme ve kullanma suyu karşılandı.Yapılan tahkimat sayesinde türbe bölgesi, Teşrin Barajı'ndaki su hareketlerinden kurtulurken, herhangi bir problemle karşılaşmasının önüne geçildi.

CABER KALESİ (SURİYE) UĞRUNA SAVAŞILACAK TÜRK YURDU 

Suriye topraklarında bulunan "Caber Kalesi" uluslararası anlaşmalara göre; Türk Toprağı'dır. Tıpkı Ankara, İstanbul ve yurdun diğer köşeleri gibi kutsal vatan toprağıdır. Savaş denilen olay, vatan topraklarının istilası ve işgali üzerine meşruiyet kazanıyorsa; işte size meşru bir savaş sebebi! Çünkü Türk vatanının bir parçası olan Caber Kalesi, yıllardır Esat Rejiminin işgali ve bu rejimin keyfi tutumu yüzünden sürekli hakarete uğramaktadır.

Caber Kalesi, Anadolu Fatihi de olan Kutalmış Oğlu Süleyman Şah'ın kabrinin bulunduğu kaledir. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında (1516 yılında) tekrar anavatana bağlanmış ve o tarihten günümüze kadar da Türk toprağı olarak kabul edilmiştir. Statüsü hala böyledir. Kalede bulunan Süleyman Şah Türbesi (ki; Süleyman Şah, bir rivayete göre Osman Gazi'nin büyük dedesidir), II. Abdülhamit tarafından yeniden yaptırılmıştı. Birinci Dünya Savaşı sırasında tekmil Suriye'nin Fransız Mandası'na girmesiyle Caber Kalesi de elimizden çıkmıştır.

ÜÇ KEZ TAŞINDI ATA SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ

Caber Kalesi, 20 Kasım 1921'de Türkiye ile Fransa arasında imzalanan anlaşmayla Türkiye'nin toprağı sayıldı. Anlaşma gereğince kaleye Türk bayrağı çekildi, muhafızlar yerleştirildi. Suriye, Fırat Nehri üzerinde inşasına başladığı Tabka Barajı'nın su toplamaya başlamasıyla Caber Kalesi'nin tamamen sular altında kalacağı gerekçesiyle, türbenin naklini istedi. Bunun üzerine, Süleyman Şah türbesi 1973 yılında Karakozak Köyü'ne taşındı.

Türbenin bulunduğu Karakozak Köyü, 13 Mart 2014 tarihinde IŞİD kontrolüne geçti. 22 Şubat 2015'te ise, Türk Silahlı Kuvvetleri 'Şah Fırat' adlı bir askeri operasyon düzenledi, türbede bulunan 40 askeri ülkeye geri getirmek için Suriye'ye girdi. Türbede bulunan Süleyman Şah'ın naaşı ve diğer manevi değeri bulunan eşyalar alındıktan sonra türbe ve yakındaki karakol patlayıcılarla havaya uçuruldu. Süleyman Şah Türbesi Saygı Karakolu ise, 2015 yılında Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nin karşısında, sınıra yakın Suriye'nin Eşme Köyü'nde kuruldu.

×
Yayınımıza abone olun

Sayfamızda yayımlanan yazıları kaçırmamanız için yayınımıza abone olun.
Aboneliğinizi istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz.

100. YILINDA İSTİKLÂL MARŞI VE MEHMET AKİF ERSOY
TARİH BİZ TÜRKLERİ ÇAĞIRIYOR.!

İlgili İletiler

 

 Galeri

 Blog Takvimi

Lütfen takvim görünümü hazırlanırken bekleyin