ZAMANIN RUHU

Zamanın ruhunu yakalamaktan bahseden yallamalar da var. Elbette bu tiplerle "zaman nedir, ruh nedir" diye tartışmaya girmenin anlamı yok. Neticede Ebu Hureyre külliyatı bunların bilim ve felsefe anlayışlarına "gök itimi" uygulamaktadır…

Görmezlikten gelinen, sürekli hasıraltına süpürülen bir meseledir: Şeyh eteği öpenden milliyetçi olur mu? Çünkü milliyetçilik, nihayetinde seküler bir kavramdır. Kavramın seküler olması, milliyetçinin kıçının başının ayrı oynaması anlamına gelmez… Peki 6-7 aylık zamanda nasıl bir ruh oluştu da Öklid Algoritmasının helvasını yiyecek hale geldik? 

* * *

Zamanın ruhuna kim teslim olur? Yaklaşık yüzyıl önceki bir örnekle manda ve himayeciler olur. "Teslim ol" fetvası yayınlayan münafıklar olur. İşgalci uçağıyla dağıtılan bildirilerle İstiklâl Mücadelesine "küfür" diyen rivayetçi putperestler olur.

Zamanın ruhu –adı mühim değil– tek adamın, adı mühimse kifayetsiz bir muhterisin ne idüğü belirsiz niyetine teslim olmaktır. Oysa Türk milliyetçisi dediğiniz "zamanın ruhu"na başkaldırandır. "Ya özgür yaşa, ya öl" diyendir.

Daha dün "Sen Bozkurtlarla yürü, ben eşref-i mahlûkatla yürüyeceğim" diye küfreden birine vagon olmak hangi Türk milliyetçisinin ruhuna sokulmuş bir zaman mahlûkatıdır? PKK'lı vekilin "vatana ihanet ediyorsunuz" demesinden yüzü kızarmayan, yerin dibine girmeyen Türk milliyetçisi var mıdır? "36 esnik estik örsün" elementi, bölücülüğü nerenize sığınıp ışıltı yayacak?

* * *

"Zamanın ruhu" en aptalca argümanlardan biridir. Zamanın ruhuna teslim olsa, bugün Sokrates diye birinin görüşlerini okuyamayacaktık meselâ. Zamanın ruhuna eyvallah etse Galileo diye birini tanımıyor olacaktık meselâ. Muhterem Müslümanlar için acı olacak ama Muhammet Peygamber zamanın ruhuna uygun davransaydı Lat'ın bir uzvundan tutacak, Menat'ın elini öpecek, Uzza'nın kıçını yalayacaktınız meselâ. Zamanın ruhu fetvasına uysa Mustafa Kemal, "Ya istiklâl! Ya ölüm!" Türklüğünü göstermeyecekti meselâ.

Kısa tutmaya çalıştım ama "zamanın ruhu" en iki yüzlü, en çıkarcı, en münafık ruhlardan biridir. Zaman dediğiniz bir ruh da değildir zaten, bir şahsiyettir…

* * *

Muini zâlimin dünyada erbâb-ı denaettir
Köpektir zevk alan, sayyâd-ı bi-insâfa hizmetten

*

Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten

*

Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

×
Yayınımıza abone olun

Sayfamızda yayımlanan yazıları kaçırmamanız için yayınımıza abone olun.
Aboneliğinizi istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz.

YENİKAPI RUHU NEREDESİN?
​EĞİTİM BİR SEN'İN HAZIRLADIĞI MÜFREDÂT RAPORUNUN ...

İlgili İletiler

 

 Galeri

 Blog Takvimi

Lütfen takvim görünümü hazırlanırken bekleyin