"Muhafazakar Milliyetçilik" Hezeyanı ve Atatürk Devrimciliği

İnsanlığın varoluş öncesine yönelik evrim kuramı hala tartışılıyor ve insanların çoğunluğu tarafından reddolunuyor olsa da, insanlığın varoluş sonrası bir evrim içerisinde olduğu su götürmez bir gerçeklik olarak önümüzde durmaktadır. Bu gerçeği kavramak, bütün beşeri ilimlerin doğru okunması için gereklidir.

İnsanlık tarihi genel hatlarıyla ele alındığında günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce yaşanan tarım devrimiyle (neolitik) insanlık, avcı-toplayıcı mağara kültüründen tarım alanları merkezli yerleşim birimlerinin kurulduğu ve toplumsallaşmanın sistemleştiği köy kültürüne (feodalizm) evrilmiştir. İnsanın köyünden çıkmadan bir ömür yaşayabildiği, aileye, aşirete, köye mahkum, ataerkil aile anlayaşının egemen olduğu, atalardan alınan inançların sahiplenildiği köy kültürü de yaklaşık 250 yıl önce Britanya'da yaşanan sanayi devrimiyle (endüstri) şehir kültürüne (modernizm) evrilmiştir. 

Devamını Oku
  0 yorum

ZAMANIN RUHU

Zamanın ruhunu yakalamaktan bahseden yallamalar da var. Elbette bu tiplerle "zaman nedir, ruh nedir" diye tartışmaya girmenin anlamı yok. Neticede Ebu Hureyre külliyatı bunların bilim ve felsefe anlayışlarına "gök itimi" uygulamaktadır…Görmezlikten gelinen, sürekli hasıraltına süpürülen bir meseledir: Şeyh eteği öpenden milliyetçi olur mu? Çünkü milliyetçilik, nihayetinde seküler bir kav...
Devamını Oku
  0 yorum