Sivas, İstanbul, Ankara, İzmir. Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi. Gazetecilik, muhabir. Tarih, Din, Felsefe, Sosyoloji, Edebiyat. Yazar adayı.

Genelkurmay Başkanına Açık Mektup

Sayın Genelkurmay Başkanı! Hem Türk, hem asker, hem de Türk Ordusu'nun ulaşılabilecek en üst rütbesinde ve en âli makamında olduğunuz için size bu açık mektubu yazmayı gerekli görüyorum. Cumhurbaşkanına, TBMM Başkanına, parti genel başkanlarına, milletvekillerine değil de size yazmamın nedeni, sizin oy kaygısı gütmeyen, genelkurmay başkanlığından sonra başka bir makama yükselmek için hes...

Devamını Oku

Türk Milliyetçiliğinin Siyasi Gelişimi ve Zafer Partisi

Türkiye'nin köklü içtimai ve siyasi meseleleri hakkındaki düşüncelerimi uzun uzun yazdığım için artık Türkiye'nin gündemiyle alakalı yazabilirim. Açıkçası yazmam da gerekir. Çünkü Türkiye, AKP-Erdoğan'ın 20 yıl boyunca izlediği şahsi-ideolojik politikalar hasebiyle cumhuriyetin yüzüncü yılında bir mukadderat evresine girmiştir. Bu mukadderat evresindeki sorunların temelini de Türk Millet...

Devamını Oku

Cumhuriyetin ve Demokrasinin Ötesinde

Bu yıl içinde yazdığım yazılarda Türkiye'nin dönemlik sorunlarının çok ötesinde kültür çekişmesi, millî idare eksikliği, maarif, çevre ve şehircilik gibi köklü, ciddi ve acil toplumsal sorunları olduğunu ifade ettim. Bu sorunlar ne yazık ki Türkiye'nin makus talihi olan "olağanüstü dönemlerden" dolayı siyasiler tarafından önemsenmiyor, hep bir geçim kaygısı içinde hayatını heba eden topl...

Devamını Oku

Asli Kurucu İktidarın İnşası

Önceki yazımda Türkiye'nin toplumsal bir iflasın içinde olduğunu, bu iflastan mevcut anayasa ve o anayasaya bağlı tali iktidarlar ile çıkamayacağını, ancak asli kurucu iktidarın sınırsız yetkileriyle kurtulabileceğini yazmıştım. Bu asli kurucu iktidarın, Türk Milleti'nin ehliyet ve liyakat sahibi güzidelerinden derleyeceği kurucu bir meclis (toy) ile Türkiye gerçekliğini göz önünde bulun...

Devamını Oku

Asli Kurucu İktidar veya V. Cumhuriyet

"İmkân bulabildiğim bu mecrada yazdığım her yazıyı, hakkında sayısız yazı eklenen gündelik ve dönemsel gündemlerden uzak tutmaya çalışıyorum. Yazmaktaki niyetim; parçası olmaktan her daim içten içe iftihar ettiğim Türk Milleti'nin temel gördüğüm sorunlarını vurgulamak, bilgim çerçevesinde tartışarak çözümler önermektir. İçinde bulunduğumuz yüzyılın daha yaşanmamış 79 yılı, yaşanmayı bekl...

Devamını Oku

"Emrediyorum Komutanım"

Bu yazı, kendini az çok bilinçli gören Türk milliyetçisi bir gencin, askerlik vazifesi boyunca askeriyede gördüğü eksiklikleri, aksaklıkları gösterme, Türk ulusunun en hayati kurumu olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin daha faydalı hale getirilmesi için gerekli gördüğü görüşleri tartışma yazısıdır. Tabi daha bu giriş cümlesi okuyucuların akıllarında "yahu bu kadar devlet görevlisi, emekli gen...

Devamını Oku

"Kadın Subaylar Rahatsız"

Eril zihniyet, hurafe inançlar, köhne kültür tarafından daha doğmadan kaderleri yontulan, yaşamları boyunca siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal olarak birçok esarete mahkum edilen yine de bir kez gülebilmek ümidiyle yaşamak isteyen Türk kadınına, bu ümidi bile çok gören et yığınlarının katlettiği Ceren Özdemir başta olmak üzere bütün yığın kurbanı Türk kadınlarına… *** Türkiye, toplum ola...

Devamını Oku

Özgürlüğün Üstünde Bir Demokles Kılıcı: Demokrasi

 Türkiye toplumu, son bir ay içerisinde Cumhuriyet rejiminin ilânının 96'ncı yılını ve Cumhuriyeti ilân eden, Türk Devrimlerinin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yılını geride bıraktı. Türkiye toplumunun hafızasında ayrı bir önemi bulunan bu iki tarihin yıldönümleri alışık olduğumuz üzere yine ideolojik saplantı içindeki sapkınların karşılıklı sövgüleriyle heba edil...

Devamını Oku

Son İttihatçılar: On Dörtler

Son yazımı yazdığım tarihten (15.04.2019) bu yazımı yazdığım tarihe kadar geçen kısacık zaman dilimi içerisinde toplumumuzda yine akıl sır erdirilemeyecek aralıksız olaylar yaşandı. Şüphesiz bu olaylar arasında en önemlisi ve üzerinde durulması gereken ülkemize yasadışı yollarla giren -ki önüne gelen girmektedir- 8 yabancı uyruklu mahluğun, 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmesidir....

Devamını Oku

 Galeri

 Blog Takvimi

Lütfen takvim görünümü hazırlanırken bekleyin