SEKÜLER MİLLİYETÇİNİN EL KİTABI​

SEKÜLER MİLLİYETÇİNİN EL KİTABI​

Türk milliyetçileri için bir kutup yıldızı niteliğindeki MHP'nin, bizzat kendi yöneticileri tarafından AKP ampülü etrafında pervane olmuş bir uydu particik haline getirilmesi sürecini yaşayarak gördük ki; Türk milliyetçiliği fikrinin, kahraman bekleyen, yahut elinde bir fenerle Diogenes misali adam arayan değil, nitelikli kadrolar yetiştirip, müreffeh Türkiye'yi inşa eden yeni bir anlayışla tekamül etme zarureti hasıl olmuştur.

"Eski Turancılar"ın kültürel iklimini miras almış fakat "onlar gibi olmayan" yeni bir milliyetçilik versiyonu gereklidir bize. Sentezcilikten arınmış, memleket ve Dünya'da olup bitene hakim, Türk dünyası ile köprüler kurabilecek kabiliyet ve birikimi olan, çağın gereksinimlerine uygun donanımlara haiz milliyetçiler yetiştirebilecek şekilde evrimleşerek bir üst levele atlayabilmiş, yazarın tanımıyla ''milliyetçilik 2.0'' versiyonuna güncellenmiş aydınlanmacı bir milliyetçilik anlayışı ve onun nüvesini oluşturacak yeni nesil milliyetçiler.

Bu nitelikli milliyetçiler, tıpkı yükselen denizin önüne katıp sürüklediği birikintiler gibi savrulmuş, ayaklar altına alınmış olanmilliyetçiliği tutup kaldıracak, vatan için gerektiği yerde ölebilecek fakat, yine vatan için yaşamayı görev edinmiş, düşünür, mucit, müteşebbis, aydın, sanatçı yahut bilim adamı olabilecek liyakat sahibi milliyetçilerdir.

Kişisel özgürlüklerin kısıtlanmadığı, laik, seküler ve hürriyetçi Türkiye'yi Pygmalion gibi elleri ile işleyecek gençlik, hayal ettiği bu güzel ülkeye âşık olacak ve onun dirileceği güne inanarak bu aydınlık geleceğin inşasını bizzat üstlenecek, onun ruhunu kendi ruhundan parçalarla var edecektir.

Bu eser, işte tam da bahsettiğim nesle hitaben yazılmış iki mektupla başlıyor. Okumaya başladığımda, daha ilk bölümlerde Dilaver hocanın 'Sevgimi üçbin yıl sonra doğacak torunuma yolluyorum' mısrası zihnimde dolaşırken buldum kendimi. 

Bu kitap, genç irisi bir kardeşiniz olan bana, üniversiteli kardeşlerime ve hatta benim küçük kızıma yazılmış sanki. Bahadırhan Dinçaslan'ın kendi tanımı ile;

''Temel amacım, geçtiğim yoldan geçecek ve milliyetçi anlayışının seküler olduğunu düşünen genç arkadaşlara, orman yolunda geçtikleri yere ekmek kırıntıları bırakan masal kahramanlarının yaptığı gibi küçük, pek önemli olmasa da belki işe yarayabilecek izler bırakmak.'' bu kitabın derlenişindeki esas maksattır.

Eser, her ne kadar müellifin internetteki çeşitli mecralarda yayımlanmış yazılarından müteşekkil bir derleme olsa da, bir karmaşanın bulanık ırmağından doğarak yer yer belirginleşen fikir kırıntıları değil! Bilakis, aydınlık zihinlerden doğan berrak pınarın, yani milliyetçiliğin kaynağından beslenmiş, birbiri ile ilintili meseleler bütünüdür.

Nasıl ki bu mukaddime kitap için ön okuma ise, eserin tamamı da okurun sosyoloji, mitoloji, tarih, etimoloji, linguistik ve antropoloji gibi bir çok farklı alanda merakını celbederek onu okumaya sevkedecek, parlak bir deniz feneri gibi yolunu aydınlatacak bir ön okuma olacaktır. 

...

Seküler Milliyetçinin El Kitabı - M. Bahadırhan Dinçaslan | kitapyurdu.com

Seküler Milliyetçinin El Kitabı-YENİSEY YAYINLARI- M. Bahadırhan Dinçaslan Yazar uzunca zamandır kimi milliyetçilerin daha doğrusu milliyetçili
×
Yayınımıza abone olun

Sayfamızda yayımlanan yazıları kaçırmamanız için yayınımıza abone olun.
Aboneliğinizi istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz.

İSLAMIN GÜNCELLENMESİ DİNLERARASI DİYALOĞUN DEVAMI...
SABIR VE KARAR

İlgili İletiler

 

 Galeri

 Blog Takvimi

Lütfen takvim görünümü hazırlanırken bekleyin