Milliyetçilik Soruşturması - İkbal Vurucu, İdris Kılıçaslan Soru 3: Türk Milliyetçiliği'nin olmazsa olmazı var mıdır?

1.Türk Milliyetçiliği'nin olmazsa olmazı var mıdır? Neden?

Türk Milliyetçiliği'nin gayesi, Türk milletinin, onu tarif eden değerlerle birlikte bekasıdır. Bu bekayı temin için güçlü olmasıdır. Bunu sağlamak için Türklüğün menfaatinin bütün politikaların; iç siyasetin, dış siyasetin, millî eğitimin, ekonominin velhasıl devletin her adımının merkezinde bulunması Türk Milliyetçiliğinin olmazsa olmazıdır. Devletin siyasetinin Türk Milleti'nin hak ve menfaatleri yerine, herhangi bir kişi, sınıf, zümre, parti, mezhep, etnisitenin menfaatine yönelmesi, Türk Milleti'nin yararına kullanılacak kaynakların başka bir kurum, grup veya şahsın menfaatine kanalize edilmesi kabul edilemez.

Güncel örnekler vermek gerekirse:

  • Maalesef bugün devleti yönetenlerin iç ve dış siyasette, milletimizin imkânlarını Türk Milleti'nin çıkarları için değil İhvanı Müslimin teşkilâtının çıkarları için kullandıkları kanaati yaygındır. Bu olmaz; olamaz.
  • Maalesef bugün devletimizi yönetenler Türk Milleti'ni bir etni, bir kavim kabul ettiklerini ve onu başka etnilerle bir tuttuklarını, Türklere de başkalarına da aynı mesafede olduklarını ifade etmektedirler.Böyle bir kabulün her türlü realiteye tersliği ve hiçbir şartta uygulanamayacağı bellidir. Bu inkârcı zihniyet, ister istemez egemenliğin ve ülkenin paylaşılmasını zaruri hale getirecektir. Şüphesiz ki, dünyada bir benzeri daha görülmeyen bu bölücü ideolojik bakış, asla kabul edilemez.
  • Anayasa'dan "Türk" isminin çıkarılması da, açıktır ki, "çok ortaklı devlet" kurma amacını gütmektedir. Bu Anadolu'daki bin yıldır kesintisiz olarak sürdürülen Türk Milletinin egemenliğinin ortadan kaldırılması demektir. Böyle bir yok oluşu, hiçbir Türk evladı kabul edemez.
  • Büyük Türk Milleti huzurunda şerefleri üzerine ettikleri yeminle yüce makamlara gelenlerin, yeminlerine ihanet ederek "Türk Milliyetçiliğini ayaklarımın altına alıyorum" demeleri kabul edilemez.
  • Bütün dünyada yetişen nesillere öncelikle kendi değerleri, kendi dilleri, kendi kültürleri ve kendi tarihleri; sonra da toplumun ihtiyacı olan çağdaş bilimler öğretilir. Millî eğitim temel kanunumuz da bunu emreder. Türkiye'de millî eğitim, eğitim ve kültürle ilgili diğer devlet imkânlarının başka hedeflere yöneltildiği gözlenmektedir. Bu kabul edilemez.
HOLLANDA, ALMANYA ve ÖTESİ...
YARIN HOLLANDA'DA SEÇİM VAR

İlgili İletiler

 

Yorumlar (0)

Henüz Yorum Yapılmamış

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.tahtapod.com/