T A M A M Beyler Bitti Bu İŞ

Ozan Arif bu şiiri 6 Mayıs'ta yazmış.
Aslı T A M A M değil, "Geçin beyler bitti bu iş" şeklindeydi.
Umarım affeder sevgili Ozan Arif. 

Devamını Oku

8. Türk Birliği ile Türk Milliyetçiliği arasında nasıl bir münasebet vardır?

İkbal Vurucu ve İdris Kılıçaslan'ın Milliyetçilik Soruşturması kitabından. Türk Milliyetçisi iseniz, Türk milletinin tamamı için aynı sevgiyi, aynı sorumluluğu duymak zorundasınız. Anadolucuların bir kısmı gibi, meselâ Nurettin Topçu gibi Anadolu'ya gelen Türkler sayıca azdı, buradakilerle kaynaşarak kendine özgü (suijeneris) yeni bir kültür, yeni bir millet doğdu, bu milletin Orta Asyad...

Devamını Oku

6. Türk Milliyetçiliğinin 21. yüzyıldaki temel meselesi nedir? Bu meseleler nasıl çözülebilir? 7. .Türk Milliyetçiliğinin ideolojik bir çıkmaz içerisinde bulunduğunu düşünüyor musunuz? Neden?

İkbal Vurucu ve İdris Kılıçaslan'ın Milliyetçilik Soruşturması kitabından Bugün temel meselemiz, temel problemimiz, az önceki anlatılanlardır: Merkezi yapının gücünü kaybetmesi, Türk Milliyetçilerinin dağınıklığı, öbek öbek ayrışması; camianın niceliği, niteliği ve heyecanı. Temel sıkıntı niteliktedir ama bu niceliğe de heyecana da etki ediyor. Yahya Kemal, sanatımızın bir zamanlar yaşay...

Devamını Oku

5. Türk Milliyetçiliğinin 20. yüzyılın başında ve bugün fikrî açıdan durumu nasıldır?

İkbal Vurucu ve İdris Kılıçaslan'ın "Milliyetçilik Soruşturması" kitabından Aradan bir asır geçmiş. Muhakkak ki birikim azalmamıştır, artmıştır. 20. yüzyıla girerken elimizde Vanî Mehmet Efendi, Namık Kemal ve daha birkaç kişinin yazıp çizdikleri vardır. Göktürk Bengütaşları okunmuştur ama bizim tarafımızdan değil; henüz bizim aydınlarımız arasında yaygın olarak bilinmemektedir. Divanı L...

Devamını Oku

Telif Hakkı

© İskender Öksüz @ tahtaPod | Tüm hakları saklıdır.

İkbal Vurucu, İdris Kılıçaslan'ın Milliyetçilik Soruşturması kitabından: Ülkücülük ile Türk Milliyetçiliğ arasında nasıl bir münasebet vardır?

4.Ülkücülük ile Türk Milliyetçiliği arasında nasıl bir münasebet vardır? Yakın tarihin Türk Milliyetçiliği'nde "ülkü", fikriyatın dayandığı ana sütunlardan biridir. Ziya Gökalp'de bunun adı "mefkûre"dir. Atsız'da "ülkü"dür. Bizim neslin yetişmesinin ana kitaplarından biri—birincisi— Atsız Beğ'in "Türk Ülküsü"dür. Ülkü kelimesinin bizim için değeri böyledir. 1965-67'lerde, fakültelerde ad...

Devamını Oku

Milliyetçilik Soruşturması - İkbal Vurucu, İdris Kılıçaslan Soru 3: Türk Milliyetçiliği'nin olmazsa olmazı var mıdır?

1.Türk Milliyetçiliği'nin olmazsa olmazı var mıdır? Neden? Türk Milliyetçiliği'nin gayesi, Türk milletinin, onu tarif eden değerlerle birlikte bekasıdır. Bu bekayı temin için güçlü olmasıdır. Bunu sağlamak için Türklüğün menfaatinin bütün politikaların; iç siyasetin, dış siyasetin, millî eğitimin, ekonominin velhasıl devletin her adımının merkezinde bulunması Türk Milliyetçiliğinin olmaz...

Devamını Oku

2. Milliyetçilik Soruşturması- (İ. Vurucu, İ. Kılıçaslan kitabından.)

Türk Milliyetçiliğini diğer milliyetçiliklerden farklılaştıran ve diğer milliyetçiliklerle benzeştiren nedir? Bütün milliyetçilikler aynı içgüdüden beslendikleri için bir birine benzer muhakkak. Milliyetçilik sevgiye dayanır. Bakın "Hayal Edilen Cemaatler"[1] müellifi, Marksist İrlanda Milliyetçisi Benedict Anderson ne diyor: İlerici kozmopolit entelektüelin(daha ziyade Avru­pa'da mı?) m...

Devamını Oku

Alt Akıl: Aptallar ve Diktatörler'in İçindekiler bölümü

Bu kitapta acaba nelerden söz ediliyor diye merak edenler için... Kitabın "Söz Başı" bölümü de 
http://bilimdili.com/toplum/aptallar-ve-diktatorler/
bağlantısından okunabilir. 

Devamını Oku

1. Milliyetçilik Soruşturması- (İ. Vurucu, İ. Kılıçaslan kitabından.)

Sohbetimizin sağlam bir temele oturması açısından milliyetçilik tarifiniz nedir? Hangi temellere dayanmaktadır? Türk Milliyetçiliğinin başlangıç tarihi nedir diye sorsak ne cevap verirsiniz?

İnsan bir toplum yaratığıdır. Homosapiens Sapiens'in, yani bizim, dünya yüzünde ortaya çıktığımızdan beri toplum dışında yaşadığımız bir çağ yoktur. İnsan toplumu, toplum de insanı yapmıştır. Bugün de aynı anda iç içe birçok toplum birimine mensubiyet hissederiz. Bir ailenin ferdiyiz. Çekirdek ailenin dışında bir akraba topluluğumuz, bir sülalemiz var. Bir köyün köylüsü, bir şehrin, kasabanın, memleketin hemşehrisiyiz. Bir takımın taraftarı, bir okulun mezunu veya okuyanıyız; bazıları hâlâ bir aşiretin üyesi. Nihayet bir milletin mensubuyuz. İç içe mensup olduğumuz bütün bu toplum birimleri arasında önceliği milletimize veriyorsak milliyetçiyiz demektir. Bu bir mensubiyet şuuru olarak milliyetçiliktir. Eğer dünya siyasetinin baş sürücüsünün milletlerin menfaatleri olduğunu düşünüyorsak, tarihin temel yürütücü amili milletler mücadelesidir diyorsak, Türkiye'nin bu gerçeğe göre yönetilmesi gerektiğine inanıyorsak, siyaset bilimi açısından da milliyetçiyiz demektir.

Türk Milliyetçiliğinin başlangıç tarihi nedir sorusunu iki farklı şekilde anlamam gerekir. Türk Milleti'nde milliyetçilik hissi ne zaman doğmuştur? Türk Devleti'nin siyaseti ne zaman millî menfaat eksenli hâle gelmiştir? Buna Azar Gat'ın cevabını verebiliriz: Devlet varsa millet de vardır ve devlet varsa milliyetçilik de vardır.[1] Dolayısıyla Osman Turan Hoca haklıdır, Türk Milliyetçiliği Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi ile başlar, Mete ile başlar. Modernist millet teorisyeni Walker Connor'un dediği gibi, Göktürkler'le devam eder.[2]

Devamını Oku

 Galeri

 Blog Takvimi

Lütfen takvim görünümü hazırlanırken bekleyin