Suriye ve Irak Türkmenleri Orta Doğu’da Ölüm-Kalım Mücadelesi Veriyorlar

0x0-turkmenler-dokuz-asirdir-halepte-1482007775771
Savaşlar, çatışmalar ve uluslararası krizler . Dünya tarihi boyunca yeni bir çağa geçerken bu sancılı süreçleri yaşadı. Her yeni düzen milyonlarca insanı öldürdü, sınırları değiştirdi, liderleri koltuğundan etti.Dünya son 20 yılda yine sancılı sürecin en zor aşamasını yaşıyor. İnsanoğlu acımasızca doğayı ve kendini yok etmeye devam ediyor. Yeni dünya düzeni, Orta Doğu'da kendini Arap Baharı olarak gösterirken, Avrupa ülkelerinde ekonomik kriz, süper güçlerde terör tehdidi olarak karşımıza çıkıyor. Afrika ülkelerinin kaderi ise neredeyse hiç değişmiyor: sömürge güçlerinin elinde sadece şekil değiştiriyor.

Dünya Düzeni ve Orta Doğu yeniden şekillenirken Irak ve Suriye gibi ülkelerde Türkmenler ve daha birçok Türk Irkı büyük bir zulüm ve sorun yumağına dolanmış durumdalar.

Suriye'deki sorunu çözümsüzlüğe iten faktörlerden biri muhalefetin tek bir çatı, ortak bir vizyon etrafında birleşememiş olması. Bugün Suriye'de kendisini muhalif olarak tanımlayan onlarca grup bulunmakta ve söz konusu gruplar her ne kadar bir araya gelip "vizyon ve misyon" belirlemeye çalışıyorlarsa da herhangi bir yol kat edebilmiş görünmüyorlar. Bu muhalefetin vizyonsuzluğun temelinde ise hiç şüphe yok ki muhalif grupların kiminin etnik, kiminin dini, kiminin mezhepsel, kiminin laik, kiminin milliyetçi, kiminin sosyalist, kiminin Batı, kiminin Doğu referansları ile hareket etmesi yatıyor.

Suriye Türkmenleri işte bu düğümün tam ortasında. Kelimenin tam anlamı ile çapraz ateşte. Türkmenler Suriye'de önemli bir unsur. 3.5 milyona yakın Türkmen var Suriye'de. Şam'da, Halep, Humus, Hama'da ve Lazkiye'deki yaşıyorlar ,çatışmalar genel itibari ile Türkmen köyleri üzerinde yoğunlaşıyor. 

Bu süreçte Türkmenler sadece rejim güçlerinin değil IŞİD gibi örgütlerin de hedefinde. Öyle ki sadece silahlı Türkmen gruplar değil silahı olmayan masum Surıye Türkmen köylüleri, kadınlar ve çocuklar da bu çapraz ateşin hedefinde. Ancak maalesef ne Suriye muhalefeti, ne Suriye rejimi tarafından isimleri dahi zikredilmiyor. bugüne kadar yaklaşık 30,000 Türkmen katledildi. Türkiye ve turk dünya Suriye'deki kanlı iç savaşın kızışması ile bir anda hedef haline gelen Türkmenleri yeniden keşfetti,ve Surıye Türkmenler çok ağır bedeller ödedikten sonra seslerini duyurabildiler çünkü Suriye'deki Türkmenler daima siyasetten uzak durdular bu birinci neden ve İkincisi de çok baskı altında kaldılar. Bir de çok dağınık bölgelerde yer alıyorlar. Şemdi Türkmen coğrafyasının tamamında savaş var. Suriye,Halep ve Humus Lazkiya ve Irak'te Kerkük'te Türkmen kanı akıtılıyor .

Suriye'nin ardından Irak'ta da 3 milyon Türkmen soydaşlarımız'de terör örgütlerinin hedefi oldu, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgüt Türkmenleri hedef almasinın nedeni Osmanlı Coğrafyası'ndaki Sünni eyaleti sınırları içerisinde bir devlet yapısı oluşturmak istiyor.

Suriye'de Irak'ta Türkmenler'in yaşadıkları topraklarda çatışmaların durmadığını özellikle köylere IŞİD militanlarının yerleştirldi. Şemdi Türkmenler'in iki ateş arasına kaldılar. SuriyeTurkmenleri bir yanda Esad'ın askerleri öte yanda IŞİD militanları. Suriye Türkmenler buralarda tam bir ölüm-kalım mücadelesi veriyorlar.Lazkiya Halep ve Rakka bölgesindeki Türkmenler'in tamamına yakını köylerini boşaltmak zorunda kaldılar. Aynı şiddetli çarpışmalar Irak'a da Türkmenler yaşıyor. Suriye'deki Türkmenler bir taraftan, Irak'taki Türkmenler bir taraftan kendi varlıklarını sürdürmek için çarpışmak durumunda kaldılar. Türkmenler'in sorunları her geçen gün büyüyor. Türk dünyasi turkmenlere yardım gondermek zorundadir.

×
Yayınımıza abone olun

Sayfamızda yayımlanan yazıları kaçırmamanız için yayınımıza abone olun.
Aboneliğinizi istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz.

BİR KİTAP
SABOTAJLAR ÜLKESİ TÜRKIYE

İlgili İletiler

 

 Galeri

 Blog Takvimi

Lütfen takvim görünümü hazırlanırken bekleyin