İYİ PARTİ TÜRK MİLLETİNİN MİLLİ VE SİVİL TOPLUM HAREKETİDİR

İYİ PARTİ kurulmadan evvel başlayıp kurulduktan sonrada devam eden karalama kampanyalarını ibretle izlemekteyiz.

Efendim, İYİ PARTİ dış destekli bir projedir. İyi PARTİ bilinmeyen kaynaklardan finanse edilmektedir. Bütün bu karalamaların olduğu İYİ PARTİ hakkında en doğru bilgiyi partinin tüzüğü programı ve teşkilatlanmasını inceleyerek cevap vermeye çalışalım;

İYİ PARTİ Programında amacını şöyle belirtmektedir:

AMACIMIZ

 • 1.Cumhuriyetin kuruluş felsefesini, değerlerini ve üniter yapıyı korumak
 • 2.Çağdaş medeniyeti yakalamak
 • 3.Sevgi ve saygı dilini hâkim kılmak
 • 4.Parlamenter sistemi yeniden tesis ederek yaşatmak
 • 5.Denge ve kontrol ilkesi üzerinde kurulu kuvvetler ayrılığını yeniden kurmak
 • 6.Fırsat eşitliğini sağlamak
 • 7.Mülkiyet hakkını korumak
 • 8.İnançlara saygı ve ifade özgürlüğünü sağlamak
 • 9.Bağımsız tarafsız ve adil bir yargıya kavuşmak
 • 10.Yolsuzlukla tam ve etkin mücadele etmek.

İYİ PARTİ amacını bu kadar açık seçik ve yalın bir anlatımla ifade etmiş olmasına rağmen parti devletine dönüşen ülkemizde muarızları linç etme politikaları gereği her türlü hayasızca eleştiriler yapabilmektedir.Oysa İYİ PARTİ amaçlarından da anlaşılacağı üzere modern bir devletin teşekkülünü sağlayan temel parametreleri amacı olarak kabul etmiştir. Bu ilkeleri amaç edinen bir parti için ila ki bir isim verilecekse sosyoloji de karşılığı sivil bir halk hareketi olarak tanımlanabilir.

Toplumsal düzenin sağlanması milli birlik ve beraberliğin tesis edilebilmesinin olmazsa olmazları İYİ PARTİ'nin amaç edindiği ilkeler değil mi? Toplumsal düzenin olmadığı, hesap verebilirliğin gerçekleşmediği, şeffaflık ve toplumun tamamını kapsayan sevgi dilinin zemin bulmadığı bir yerde düzen değil kaos olur.

İYİ PARTİ, ilkelerini de şöyle ifade etmektedir:

 • 1.Türk milletine güveni esas almak
 • 2.Açık, dürüst ve hesap verebilir olmak
 • 3.Çoğulcu ,katılımcı ve kapsayıcı pozitif siyaset yapmak
 • 4.Somut hedeflere sahip olmak ve odaklanmak
 • 5.Çözüm üretmek ve çalışkan olmak
 • 6.Eleştiriye açık olmak ve özgür düşünceli olmak
 • 7.Siyaseti değerler üzerinden yapmak.

İYİ PARTİ ilkeleri üzerinde birazcık düşünen sıradan bir birey dahi daha ilk ilkesinde kaynağı referansı ve iradesi sadece Türk milleti olduğunu görecektir. Totaliter anlayışa set çekme adına açık dürüst bir yönetim hesap verebilirliği esas almaktadır. Devletin eğer biri dini varsa o'da adalettir diyerek yolsuzluklarla, hukuksuzluklarla mücadeleyi esas aldığını en üst seviyede ifade etmektedir.

İnsanları tek tipleştiren sözde dindar özde kindar nesli yetiştirmeyi amaçlayan ekonomide siyasette kültür alanında ya taraf olursunuz ya bertaraf olursunuz gibi ilkel anlayışa son vereceğini ve eleştiriye açık olup çoğulculuğu esas alacağını haykırmaktadır.

İYİ PARTİ, siyaseti dini,milli ya da mezhep, etnisite istismarları üzerinde yapmayacağını; aklın ve bilimin ışığında değerler üzerinde üreterek hizmet edeceğini beyan etmektedir.

İYİ PARTİ hamaset ve ötekileştirici dili ve üslubu hiçbir şekilde kullanmayacaktır.

İyi parti, somut uygulanabilir projelerle Türk milletinin refahını, huzurunu, geleceğe umutla bakabilmesini sağlayan pratik çalışmalara yoğunlaşacaktır.

İYİ PARTİ hakkında yalan -yanlış bilgilerle, entrikalara başvuranlara en güzel cevabı parti tüzüğünde madde:2 de belirtilmektedir. Evet, kendi yorumumuz olsa başka şekilde tepki gösterebilirler ama parti programı ve tüzüğü topluma bakışını topluma vaadini deklare eden toplumla sözleşmelerdir.

PARTİ TÜZÜĞÜ MADDE2.

İYİ PARTİ, Türk milletinin ülkesi ve devleti ile bölünmez bütünlüğünü korumayı; Kurtuluş Savaşımızın eşsiz kahramanı başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'ün ilkelerini esas almayı; Türkiye Cumhuriyeti'ni milletler topluluğunun bağımsız, egemen, şerefli ve itibarlı bir üyesi olarak etkin bir bölgesel güç ve lider ülke yapmayı; böylece bölge ve dünya barışına katkıda bulunmayı amaç edinir.

Cumhuriyetimizin kurucu iradesine bağlı olarak Anayasa'nın ilk dört maddesinde yer alan temel niteliklerin varlığını devletimizin bekasının teminatı olarak kabul eder.

Demokrasi, insan hakları, adalet, eşitlik, özgür düşünce, hür ,irade ,liyakat, bağımsız ve tarafsız yargı, denge ve denetim sistemleri gibi demokratik hukuk devletlerinin temel kavram ve ilkelerini benimser. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki ölçütlerin, bireysel hak ve hürriyetlerin gerçek manasıyla ve evrensel değerler kapsamında uygulanmasına çalışır.

Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milleti'ne ait olduğu, kuvvetler ayrılığının tesis edildiği , hukukun üstünlüğü ilkesinin özümsendiği bir devlet yapılanmasını zaruri görmektedir. Bunun için çok partili demokratik parlamenter sistemin geliştirilerek uygulanması gerekliliğine inanır.

Türk tarih ve kültürünün süzgecinden geçerek günümüze taşınmış değerler ile bu değerleri temsil eden Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Yunus Emreler'in anlayış ve felsefesi yolumuzu aydınlatır. İfade, İnanç , din ve teşebbüs hürriyetini vazgeçilmez ilkeler olarak kabul eder. Laikliğin din ve vicdan hürriyetinin teminatı olarak görür.

Milli geliri daha hızlı büyüterek refahı artırmayı, adil paylaşım ile refahın tabana yayılmasını ve toplumsal huzuru artırmayı hedeflemektedir. İktisadi değer ve kaynaklarımıza sahip çıkar ve en verimli şekilde değerlendirir.

Milli ve manevi değerlerimizi yaşatmaya, çağdaş gelişmiş ülkelerin ittifakla kabul ettiği evrensel değerlere katkı sağlamaya; ülkemizde bilim ,sanat , estetik gibi medeni değerleri geliştirmeye; insan yetiştirme düzenimizi nitelik ve nicelik olarak en ileri ülkelerin seviyesinin üzerine çıkarmaya; siyaseti ahlak zemininde yapılmasına; devletintemeli olan adaletin güçlendirilmesine ;bu ilkelerle insanlarımızın daha huzurlu, mutlu ve özgür yaşamasını temin etmeyi hedefler.

İYİ PARTİ, programı, tüzüğü, aidiyeti, dili ve üslubuyla Türk milletiyle bütünleşmiş, kaynağı referansı ve ve iradesi sadece Türk milletidir. Bu özelliği ile yine tekrarlıyoruz İYİ PARTİ SİVİL TOPLUM HAREKETİDİR. Gücünü kaynağını sadece aziz milletimize dayandırmaktadır. İYİ PARTİ ülke genelinde teşkilatlanmaya başladı. Teşkilatları bir gezin. Halkın parasıyla il, ilçe binaları tutuluyor, kıt imkânlarla devasa bir devlet partisine karşı mücadele veriliyor. 

Telif Hakkı

© Abdullah Alagöz @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

NATO REZALETİNİ KİM VEYA KİMLER YAPTIRDI…
PEK DEĞERLİ EĞİTİM SİSTEMİ

İlgili İletiler

 

Yorumlar (0)

Henüz Yorum Yapılmamış

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.tahtapod.com/