İSİMLER Mİ, FİKİRLER Mİ?

Maaşlı Atatürkçüler'e Reddiye...

Ben TÜRK MİLLETİ'ni seviyorum ve elimden geldiği kadarıyla Türklüğü yükseltmek için çalışıyorum.

Biliyorum ki, böyle yaparsam Mete Han'ı da, Fatih Sultan Mehmed'i de, Abdülhamit'i de, Enver Paşa'yı da, Atatürk'ü de, Alparslan Türkeş'i de, Atsız Hocamı ve dâhi tarihteki bütün Türk aşıklarını ve Türk Milliyetçileri'ni de onların insan yani hata yapabileceğini bilerek sevmiş, saygı duymuş ve fikirlerini yaşatmış olacağım! 

Ben, İstanbul'u fethederek Fatih sanını alan Sultan 2. Mehmet'e, Türk'ün gücünü bütün dünyaya gösterdiği için saygı duyuyorum, 

Ben, zamanının en önemli Türkologlarından biri olan Wilhelm Radloff'u Türkoloji'ye katkılarından ve Orhun Anıtları üzerinde yapmış olduğu araştırmalardan dolayı mecidiye nişanı ile taltif eden Sultan 2. Abdülhamit'e, bir devletin yıkılışını geciktirip geriden gelenlere zaman kazandırdığı için saygı duyuyorum, 

Ben, hayatını kut'lu bir dava için harcamış Enver Paşa'ya Türklük uğruna evinden binlerce kilometre ötede şehit düştüğü için saygı duyuyorum, 

Ben, "benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır" diyen Mustafa Kemâl'e Türk Milleti'ne ve Türk Milliyetçiliği'ne hizmet ettiği için saygı duyuyorum,

Ben, "Türk Töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır" diyen Alparslan Türkeş'e Türk Ülküsü için çalıştığı, hayatını bu yolda harcadığı ve vatanımı rus emperyalistlerinden kurtardığı için saygı duyuyorum, 

Ben "Kızılelma, Türk Milletinin manevi besinidir." diyen Atsız Hocam'a, bizlerle Kür Şâd'ı tanıştırdığı için saygı duyuyorum... 

Verilecek örnek o kadar çok ki... 

İşte bu isimleri ve tarihini iyi bilen genç Türkçü kardeşlerime buradan seslenmek istiyorum... 

Kardeşlerim! 

Birileri isimlerle meşgul olurken biz milletimizle, Türklüğümüzle ve fikirlerimizle meşgul olmalıyız. 

Bu yüzdendir ki, bazı andavalların düştüğü, Türklüğe hizmet edenlere hakaret etme SALAKLIĞINA düşmemeliyiz... 

Birileri isim olarak Atatürk'ün peşinden giderken biz fikirlerinin peşinden gitmeli, birileri beden olarak Atatürk'ü korumaya çalışırken biz emanetini korumaya çalışmalıyız!

Birileri Atatürk'ü kalkan edinip bölücülüğe ve inanç düşmanlığına hizmet ederken, biz Türk Milleti'ne gerçek Atatürk'ü ve fikirlerini anlatmalıyız! 

Birileri Alparslan Türkeş'i seviyorum deyip tavize susarken, biz Alparslan Türkeş'in de izinden gittiği Türk Ülküsü'nün peşinden taviz vermeden gitmeliyiz. 

Birileri Atsız Ata deyip Turan'da kolkola vereceği kandaşının inancına söverken ve böylece Türk Milleti'ni Atsız Hoca'dan soğutmaya çalışırken, biz Türk Genci'ne Kür Şad ve 40 çerisi ne yapmış onu anlatmalıyız! 

Atsız Türklük için nasıl dik durmuş, neler yapmış onu göstermeliyiz... 

Birileri uçurumu iyice derinleştirmek için çalışırken, bizler uçurumu kapatmak için onlara rağmen avuç avuç toprak atmalıyız! 

Türk'e hizmet etmişler arasındaki anlaşmazlıklarda veya sorunlarda tarafımız isimlerden yana değil Türklükten yana olmalıdır. 

Herkes beşer dolayısıyla şaşar. Pek tabi herkes hata yapar. 

Mesele Türk Milleti'ne ve Türk Milliyetçiliği'ne hizmet eden tarihi şahsiyetleri, 

Ne hatasız görüp putlaştırma yoluna gitmemekte ne de her yaptığına yanlış deyip sövmemektedir... 

Mesele hizmet edenlere saygı göstermekte, mesele geçmişten ders çıkarıp geleceğe hazırlanmaktadır. 

Birilerinin yaptıkları ve söyledikleri sonucunda Atatürk'e, Türkeş'e ve Atsız'a hakaret edenler çoğalırken; 

Bizim yaptıklarımızdan dolayı en azından Atatürk'ün, Türkeş'in ve Atsız'ın fikri neymiş diye Türk Milliyetçiliği fikriyatını araştıranlar olacaktır! 

Bizler Türklüğe hizmet etmiş hiçbir kimseye hakaret ettirmeyecek ve sayacağız! 

Bizler Mete Han'a, Bilge Kağan'a, Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmed'e, Sultan Abdülhamit'e, Enver Paşa'ya, Mustafa Kemal Atatürk'e, Alparslan Türkeş'e, Hüseyin Nihâl Atsız'a...v.s isimlere değil, Türklüğe sadık kalacağız! 

Zirâ biliyoruz ki Türklüğe sadık kaldık mı bu isimlere de sadık kalacağız!

Biliyoruz ki Türk'ü yükselttik mi bu isimleri de yüceltmiş olacağız! 

Ve Türklüğe hizmet etmiş hiçbir ismi UNUTTURMAYACAĞIZ! 

Türklüğe hizmet etmiş bir ismi yüceltmek için diğer bir isme saldıranlardan salaklardan da olmayacağız... 

Kardeşlerim... 

Sizin örnek ve kaale alacaklarınız, üzerine Atatürkçü yaftasını iliştirip bu yafta üzerinden kalem oynatarak para kazanan ve Atatürk'ü yücelteceğim diye Abdülhamit'e saldıran maaşlı Atatürkçüler değil, 

Türk'e hiçbir karşılık beklemeden hizmet etmeye yemin etmiş, Atatürk'ün izinden giden gerçek Türk Milliyetçileri'dir... 

O yüzden düsturumuzu unutmamalıyız... 

Her şey Türk için... 

Türk'e göre... 

Türk tarafından... 

Selam ve muhabbetlerimle...

Murat ÇALIK

×
Yayınımıza abone olun

Sayfamızda yayımlanan yazıları kaçırmamanız için yayınımıza abone olun.
Aboneliğinizi istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz.

Devlet Ağa'ya neden muhalifim?
TESADÜFÜN BÖYLESİ

İlgili İletiler

 

 Galeri

 Blog Takvimi

Lütfen takvim görünümü hazırlanırken bekleyin