ATATÜRK'ÜN EMANETLERİ

Atatürk'ün emanetlerinin başına ne geldi?

​Atatürk sermayesini İş Bankası'nın 2 numaralı hesabından (bu hesap Atatürk adına olup hesap hareketleri incelendiğinde bu hesaptan Atatürk'ün hiçbir şahsi harcaması yapmadığı görülecektir) karşıladığı ve 1925'de kurmaya başladığı örnek çiftliklerini 13 yıl işlettikten sonra (bu 13 yıldaki kazanılan gelirlerin hepsi o zamanın devlet partisi sayılan Chp'ye hibe edilmiştir) 1937'de hazineye bağışlamıştır...

12 Haziran 1937'de bir başbakanlık tezkeresiyle Meclis'e sunulan vasiyet mektubunda Atatürk; "Tasarrufumun altındaki bu çiftlikleri bütün tesisat, hayvanat ve demirbaşları ile beraber hazineye hediye ediyorum." demiştir. 

Aynı vasiyetnâmede bankadaki kendine ait paralarının da Chp denetiminde Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na bırakmıştır. 

Atatürk'ün bu bağışı üzerine BMM'de 13 milletvekili yaptıkları konuşmalarla Atatürk'e teşekkür etmişlerdir.

BMM Başkanı Mustafa Abdülhalik Renda bu bağış dolayısıyla Atatürk'e teşekkür telgrafı göndermiş, Atatürk bu telgrafa "Yapılan bir vazifedir" şeklinde tek cümlelik bir cevap telgrafı göndermiştir. 

Aynı şekilde Başbakan İsmet İnönü de Atatürk'e bir teşekkür telgrafı göndermiştir, Atatürk cevap telgrafında bunun bir vazife olduğunu söylemiş ve telgrafında aynen şu cümleye yer vermiştir; 

"... Söz konusu olan hediye yüksek Türk Milleti'ne, benim asıl vermeyi düşündüğüm hediye karşısında, hiçbir kıymete haiz değildir... 

Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk Milleti'ne canımı vereceğim..." 

Bu örnek çiftliklerinden Ankara Orman Çiftliği, Güvercin Çiftliği, Silifke'de Tekir ve Şövalye Çiftlikleri, Dörtyol'da Karabasamak, Yalavo'daki Baltacı ve Millet Çiftlikleri sayılabilir...

Atatürk'ün devlet hazinesine dolayısıyla millete hediye ettiği Yalova Millet Çiftliği 12 Kasım 2012'de Yalova Belediyesi'nde yapılan ihaleyle 5 ayrı parselden satışa çıkarılmıştır...

Arazinin büyük bir bölümünü Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdüllaziz'in sahibi olduğu Merosa adlı firma satın almıştır... 

Benzer bir durum da Atatürk Orman Çiftliği'nin başına gelmiştir... 

Son olarak toprakları üzerinde Başbakanlık hizmet binası ve Cumhurbaşkanlığı konutu yapılan Atatürk Orman Çiftliği arazisi, anayasa ve yasalara aykırı olarak yapılan devir, temlik ve satışlarla 102 bin dekardan 33 bin 891 dekara düşmüştür...

Bunun gibi Atatürk emanetine yapılanların örneği çoktur. Yazı uzamasın diye kısa keseceğim... 

Atatürk "Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk Milleti'ne canımı vereceğim..." dediği gibi bu millet için çalışırken, mason localarının kapatılmasından biraz sonra öldürülerek sözünü yerine getirmiştir... 

Biz ise onun emanetlerine sahip çıkamıyor yetmezmiş gibi peşkeş çekilmesini de sadece izliyoruz... 

Hakikat elbet bir gün ortaya çıkacaktır. 

O gün elbet kimilerinin yüzü tükürük dolacaktır... 

Gerçi onlar bunu da Nisan yağmuru zanneder ya... 

Saygılarımla... 

Murat ÇALIK 


...


Yararlanılan Kaynaklar; 

* İsmet Görgülü, Atatürk'ün Özel Yaşamı, Uydurmalar, Saldırılar, Yanıtlar, Ankara, 2003.

* Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, İstanbul, 1973 

* İzzet Öztoprak, Atatürk Orman Çiftliği'nin Tarihi, Ankara, 2006 

* Sinan Meydan, Panzehir, İstanbul, 2015

* Falih Rıfkı Atay, Çankaya, İstanbul 

* Mazhar Leventoğlu, Atatürk'ün Vasiyeti, İstanbul, 1968

* Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam,

* http://m.t24.com.tr/haber/ataturk-orman-ciftligi-arazisinin-ucte-ikisi-gitti-102-bin-dekardan-elde-kalan-338-bin-dekar,268139 

* http://www.cumhuriyet.com.tr/m/haber/diger/383650/Ataturk_un_Millet_Ciftligi_krala_satildi.html

×
Yayınımıza abone olun

Sayfamızda yayımlanan yazıları kaçırmamanız için yayınımıza abone olun.
Aboneliğinizi istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz.

TROMBOSİT BAĞIŞI...
HABERAL'IN DESTEKCİSİ KILAVUZ...

İlgili İletiler

 

 Galeri

 Blog Takvimi

Lütfen takvim görünümü hazırlanırken bekleyin