ÇOCUKLARIMIN ADLARI

EvlatlariminAdlari

Bugün kızım İlbilge 4 yaşına ayak bastı. Oğlum İlteriş ise, doğalı 180 gün oldu.

Ömürlerine bereket, bahtları açık olsun.

Tanrı, iyilerle karşılaştırsın ve kötülerden, kötülüklerden ırak etsin.

İlbilge ve İlteriş adları, eşimle ortak kararımızdır. Öteden beri Türk tarihine, Türk harsına ilgi duyuşumuz ve Türkçü, Türk Milliyetçisi bir kafa yapısına sahip oluşumuz bu adların konulmasında büyük etken olmuştur.

Türk tarihinin bilaistisna her noktası önemlidir. Fakat, biz bu tarih içinden Göktürkler'e gitmeyi tercih ettik. Bizim ad konusundaki tercihlerimiz; hem çocuklarımıza birer güzel ad vermek, hem de içinde yaşadığımız toplumda bu adları "mana"da yaşatmak gayesiyledir.

Millet olarak, Türkçe ad konusunda pek hassasiyet sahibi olduğumuz söylenemez. Mesela, benim adımın kökeni de farsçadır. Tabi bu yaştan sonra (38'imizden sonra) ad değiştirecek ya da atamızdan davacı olacak değiliz.

Mehmet Akif'in "Benim imân dolu göğsüm gibi serhaddim var"daki Serhat'ıyız, deyip geçeceğiz.

Dilimize yapışan ve bir türlü söküp atamadığımız, gün içerisinde ben dahil yazı yazarken ve konuşurken bile kullandığımız farsça, arapça sair çok yabancı kelimeler var. Tabi bu demek değil ki, bir nebze olsun mazideki güzelliklere gitmeyelim ve kendimizi hiç değilse bir nebze düzeltmeye yönelmeyelim. Elbette mazi adlı dereden suyumuzu içmeliyiz, maziyle ati arasına sağlam bir köprü kurmalıyız.

Çocuklarımıza manada güzel, güzel maziden ve Türkçe adlar koymaya çalışmalıyız.

Özetle…

İlbilge; ülkenin bilge, bilgin kişisi manasındadır. İlteriş ise; derleyen, toparlayan, birleştiren demektir.

İlteriş (Kutluk Kağan); 630 yılında Çin'in boyunduruğu altına girerek hürriyetinden olan Göktürkler'i 682 yılında tekrar derleyip, toparlayıp, birleştiren ve bu işe evvela yanına aldığı 17 arkadaşıyla atılan, kendisine omuz veren sayısı 700'ü bulunca hürriyet ilân eden İkinci Göktürk Devleti'nin kurucusudur. İlbilge (Hatun) ise; İlteriş (Kutluk Kağan)'ın eşidir.

Evlatları Bilge Kağan ve Kül Tegin (Tigin)'dir…

İlteriş (Kutluk Kağan); Çin'in içinde bulunan Türk soylu komutanları etrafında topladı, Türk düşmanlarına karşı 47 saldırı yaptı ve hepsinde de muvaffak oldu. Devleti; millî şuur, millî ahlâk ve millî kin temelleri üzerine oturttu. Türk Töresi'ni yeniden hakim kıldı. Eşi İlbilge (Hatun) ise, en büyük destekçilerinden biri oldu.

Hakikat tuğunu tutup göğe kaldıran ata babalarımızın ruhları şad olsun.

Biz, çocuklarımıza hitapta bu adları seçtik. Adlarının manalarına uygun, vatana, millete, kadim devletimize yararlı birer Türk olmaları dileklerimle.

Tanrı, Türk'ü korusun.

Serhat KAHRAMAN / 08.06.2020


YİNE ZAMCIK YAĞMIŞ
KORONA'DA YASAK KARGAŞASI

İlgili İletiler

 

Yorumlar (0)

Henüz Yorum Yapılmamış

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.tahtapod.com/