TÜRKLÜK BİLİNCİ

turklukBilinci

Türkler tarih boyunca din olmasaydı asla asimile edilemezlerdi.

Evet bu konuda çok iddialıyım."Türkler asimile mi olmuş?" Diye soranlar elbette olacaktır.
Diğer milletler gibi Türk Milletide tarih boyunca çeşitli tekâmül evrelerinden geçmiştir.
Türklerin bu evreleri en sert geçirdiği dönemler yeni bir dinle tanıştıkları zamanlar olmuştur.

Ortaasyada Ötügende Mani dinini resmi din olarak kabul eden Uygur Türkleri çıkış noktası İranda bile tutunamayan Mani dinini çeşitli fedakarlıklarıyla 100 yıl ayakta tutmayı başarmışlardır.

Daha sonra Budizmi kabul eden Uygur Türkleri 500 yıl kadarda bu dinin yükünü sırtlarında taşımışlardır.

Bu sırada batıya doğru göç eden Türkler İslamiyeti tercih ederek (zorla veya isteyerek) bu uğurda mücadele etmeye başlamışlardır.

Dahada batıda Hıristiyanlık dinini kabul eden Macarlar ve Bulgarlar yeni dinlerinin etkisiyle kendi milliyetlerini Türklüklerinide unutmuşlardır.
Hazar Türkleri ise daha ilginç olarak Yahudiliği tercih etmişlerdir. Onlarda Türklüklerininin yerine dinlerini koymuşlardır.

Geçmişte böyle olmuştu da günümüzde farklı mı acaba?

İnsan düşünmeden edemiyor.
İslamiyeti seçen Selçuklular saraylarında ve kültürel yaşamlarında Farsı hakim kıldılar ve kısa sürede yıkıldılar.Anadoluda Türk kültürü beylikler sayesinde ayakta kalmış ve yaşamıştır.
Osmanlı Devletinde ise Osman Bey sonrasında unutulmaya başlayan Türklük yeniçeri ocağı ve enderun mektepleri ile devşirmelere gün doğmuştur.
Yavuz Sultan Dönemi ve sonrası ise Türkler için tam bir felakettir.Bu dönemde Halifelik Türklere geçmiş fakat İslamiyetin yerini arap hayranlığı almıştır.
Bu arap hayranlığı o derece ileriye gitmiştir ki Türklük suç ve günah sayılır olmuştur.

Utanmazlık o dereceye gelmiştir ki bu devletin kurucu unsuru Türklere "etrak ı bitrak" akılsız Türk deme gafletinde bulunmuşlardır.
Bu süreç yüzyıllarca devam etmiş Türkler hariç herkes mutlu mesut yaşamıştır.
Bu süreç Osmanlının yıkılmasına kadar devam etmiş ancak Kurtuluş Savaşının kazanılması ile son bulmuştur.
Kurtuluş Savaşından sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türklük temelleri üzerinde yükselmiş,Türklükte yaşama imkanı bulmuştur.
Bu durum yazımızın başında işaret ettiğimiz din faktörüne sarılanları rahatsız etmiş Türklüğe düşman kesilmişlerdir. Durum Türk düşmanlarının ekmeğine yağ sürmüş Türke olan düşmanlıklarını din adı altında sunabilmişlerdir.

Türk oğlu Türk kızı bilki senin Türklüğüne düşman olanlar senin dininede düşmandırlar.
Bugün milliyetini yokedebilirse yarında dinini yokedeceklerdir.

Bugün ümmet ümmet diye haykıranlar zerrece müslümanı düşünmezler senin koruyucu zırhın Türklüğünü din kardeşliği adı altında delmeye çabalarlar. Eğer ümmeti düşünüyor olsalardı bugün Doğu Türkistan,Karabağ,Çeçenistan, Kerkük,Telefarde en az Filistin, Mısır,Rabia kadar gündemlerinde olurdu.
Ey Türk! Aklını başına topla sana Türkten başka dost olmaz.Türkten başkası yaranı sarmaz.Türkten başkası sana ağlamaz.
Kısa anekdot; Ermeniler Azerbaycana saldırdığı zaman cephede yaşanan bir olay bize bu konuda net bir fikir verecektir.
Ermenilere yardıma gelen tanklar Azerbaycan cephesini ateş altına alacakken bir anda birkaç tank hareketlenmiş Azerbaycan cephesine doğru ilerlemeye başlamışlae daha sonra aniden dönüp Ermenistan askerlerine ateş etmişlerdir.

Bunun nedenini daha sonra o askerler şu şekilde açıklamışlardır.
"Biz Rus ordusunda görevli Hıristiyan Gagavuz Türkü subaylarız. Karşımızdakilerin Azerbaycan Türkü olduğunu görünce dayanamadık dindaşımız Ermenilerin yerine kandaşımız müslüman Azerbaycan Türklerini tercih ettik.

Bizim için din değil kan bağı önemlidir dedik"

TANRI TÜRKÜ KORUSUN ve YÜCELTSİN


Mehmet Kara
Demirdağın Kurtları EKDD Genel Başkanı 

GECE SAYIKLAMALARI
GÖKÇEN MİSİN?

İlgili İletiler

 

Yorumlar (0)

Henüz Yorum Yapılmamış

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.tahtapod.com/