Bağımsızlık Ateşinin Yakıldığı Gün : 19 Mayıs 1919

Her gün TV lerde, gazetelerde sözde kendisine aydın, hümanist diyenlerin gazeteci muamelesi gördüğü, Sözde "Yeni Türkiye" gerçekte ise çağ dışı kalmış halifelik ve saltanatı yeniden kurmaya çalışan yeni Osmanlıcıların sistematik bir şekilde Türklüğü ve Atatürk'ü aşağılamaya çalıştığı bugünlerde milli bayramların önemi ve değeri her zamankinden daha fazla oluyor

Türküm demenin faşistlik, Atatürkçüyüm demenin darbecilik kabul edildiği, bölücülüğün kardeşlik sayıldığı, tam bağımsızlıktan söz edenlerin tutuklandığı, milli ve manevi değerlerin delik deşik edildiği, Türk milletinin kimliğine tarih boyunca en çok saldırıldığı bir dönemden geçiyoruz.

Hainlerin kahraman, kahramanların ise hain olarak yazıldığı yeni bir tarih ile insanların beyni yıkanmaya, kendi geçmişine yabancılaştırılmaya çalışılıyor. Mücadelemiz zor, mücadelemiz engellerle dolu ama zafere ulaşmak imkansız değil…

Bağımsızlığı, birey olmayı, kendi vatanında özgürce yaşamanın ne olduğunu bir türlü idrak edemeyenler, padişahın halifenin özlemini çekerek kula kul olmayı dinin gereği sayanlar elbette 19 Mayısın ne olduğunu, Türk milleti için ne ifade ettiğini anlayamazlar. Onlar için bugün Osmanlının yıkıldığı, yüzyıllardır kul köle oldukları hilafet ve saltanatın kaldırılması yolunda ilk adımın atıldığı gün… Peki ya bizler için ?

Bugün bir milletin yüzyıllar süren geri çekilişine, sömürge haline getirilişine, bağımsızlığının elinden alınışına karşı gerçekleştirdiği isyanın günüdür. Yıllardır devam eden uzun savaşlar sonunda malını, mülkünü, çocuğunu, babasını kaybetmiş bir milletin emperyalizme karşı kazandığı zaferin temellerinin atıldığı bugün sadece bir ordu müfettişinin görev yolculuğu değil aynı zamanda Atatürk'ün de söylediği gibi "Anadolu'ya imanın taşındığı" gündür.

Bugün 600 yıl hüküm süren bir imparatorluğun tarihe karıştığı, padişah otoritesinin İngilizlerin elinde olduğu ve tahtta oturan "sözde padişahın" bir İngiliz uşağı gibi işgalcilerin emir eri gibi çalıştığı bir ortamda milletin , bağımsızlık için canını ortaya koyan ve bu uğurda her şeyini feda etmeye hazır olan büyük liderine kavuştuğu gündür

Bugün, bir milletin kendi üzerinde oynanan yüz yıllık emperyalist planları bozmak için ayağa kalktığı, Bağımsızlığa tüm benliğiyle inanmış bir milletin neler başarabileceğinin ve vatanını savunmak için topyekün savaşan bir ulusa topla tüfekle boyun eğdirilemeyeceğinin ispat edildiği gündür.

Bugün Türk milletinin bağımsızlık ateşinin kıvılcımının yakıldığı gündür.

Bugün, şimdilerde "din düşmanı" "İngiliz uşağı" diyerek halkın gözünde itibarsızlaştırılmaya çalışılan Mustafa Kemal'in ezan sesinin sustuırulmasına engel olmak için yola çıktığı gündür.

İşgal ettiği her müslüman ülkeyi sömürgeleştiren küstah İngilizlere Türk milletinin sömürgeleştirilemeyeceği dersini vermek için her zaman güvendiği milletini ayağa kaldırdığı gündür.

Bugün, doğduğu günden beri padişahın kulu olarak yaşayan, birey olmanın ne olduğunu bilmeyen, padişahsız yaşamayı hayal bile edemeyen bir milletin, ümmetten, ulusa dönüşmesinin temellerinin atıldığı, sözde Allahın yeryüzündeki gölgesi olduğunu zanneden padişahın emperyalizme uşaklık ettiği bir dönemde ya istiklal ya ölüm denildiği gündür.

Bugün Mustafa Kemal'in cehaletin, hurafelerin, yoksulluğun bir virüs gibi tüm hücrelerine bulaştığı bir millete ulusun azim ve kararının ne olursa olsun gerçekleşeceğine inandırdığı ve 4 yıl sürecek kutlu bir mücadelede Türk milletinin kaderiyle kendi kaderini birleştirdiği gündür.

Bugün, binlerce yıllık şanlı bir geçmişe sahip, Tarihin hiç bir döneminde boyunduruk altında yaşamamış , her dönem bağımsızlığına sahip çıkmış dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olan Türk milletinin son başbuğu Atatürk önderliğinde zafer yürüyüşüne başladığı gündür

19 Mayıs'ı günümüzde yok sayanlara, ya da sadece gençlerin jimnastik yaptığı bir gün gibi göstermeye çalışanlara karşı bugün birlik olma günüdür. Memleketin tüm zenginliklerini satanlara, milli manevi tüm değerlerini yozlaştıranlara karşı yine yeniden Samsun'dan mücadeleye başlama zamanı…

YAŞASIN VATAN YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRK MİLLETİ

BARIŞ ATAGÜN

×
Yayınımıza abone olun

Sayfamızda yayımlanan yazıları kaçırmamanız için yayınımıza abone olun.
Aboneliğinizi istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz.

ACEMİ MARANGOZ
DEVLET, SİYASET, MAFYA, TARİKAT

İlgili İletiler

 

 Galeri

 Blog Takvimi

Lütfen takvim görünümü hazırlanırken bekleyin