Atatürk Destanı I

Hunlardan Osmanlı'ya,
İrili ufaklı daha nicesini küçük sayarak,
On altı büyük Türk Devleti'ni yazıyor tarih,
Çıkışlar kadar inişler de hafızalarımızda canlı ya,
Her yükselişi yine bir düşüşün kovaladığını saklayarak,
On yedi şanlı yükselişin günümüzdeki mağrur temsilcileriyiz, sarih.

Türk'ün yükselişi Türk'ün ülküsü, her biri bir "milli şuur" öyküsü,
Ne zaman ki budun "titreyip dönmüş kendine", "öz"ünden almış ışığı,
İşte o gün Türk'ün hükmü yol almış, geniş geniş topraklara kök salmış,
Gürül gürül çağlayan ırmakların sesinden tatlı tatlı çağıldarmış türküsü,
Nerde bir Türk var şuurlu, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür, tam hürriyet aşığı,
Arşı titretirmiş ihtişamı, fethedermiş gönülleri, sanki değil gerçek sadece bir masalmış.

Uyan! Ey Türk! Titre ve dön özüne!
Ülkünü kaybedip de şuursuz cahil olma,
O ülkü ki, her güzel gününü sağlayan yoldur,
Yersiz, "kök"süz, mesnetsiz boş hayallere dalma,
Türk'ün yeniden tarih yapışının neferi ol, geç kalma,
Çabuk ol, gel katıl birliğe coşkuyla, milli safları doldur,
Cihana bir defa daha "nizam" vermeye hazır "Kızılelma".

Teoman'dan Osman Gazi'ye,
Gönül tahtına oturmuş ulu "Kağan"lar emriyle and verip cihana hükmederek,
Sarsılmaz bir iradeyle adalet dağıtan Türk'ün "âleme nizam" verişini yazıyor tarih,
Ecdat ilham vermiş son şahlanışı "milli şuur"la örgütleyip Cumhuriyeti kuran Büyük Gazi'ye,
Her iktidarın yıkılışını yine yozlaşarak "Türk milli benliği"nden uzaklaşmaya bağlı addederek,
İstiklal Harbi'ni yöneten Başbuğ Atatürk işte o ulu "Hakan"lar zincirinin son temsilcisidir, sarih.

Bin sekiz yüz seksen bir yılında Selanik'te açmış gözlerini dünyaya ağam,
"Ali Rıza'dan olma Zübeyde'den doğma" üç katlı pembe evin bebeği Mustafa,
Yedi düvelin kıskacında şaşaalı günlerini çoktan geride bırakmış "hasta adam",
Osmanlı'nın emperyalist masalara meze yapıldığı yılların adam olacak çocuğu Mustafa,
Yaklaşan çöküşe dur diyerek yeniden yükselişi başlatabilmek adına aralıksız on yedi yıl tam,
Cepheden cepheye verilen onlarca mücadelenin dahi subayı, hocasının "Kemal"i, Gazi Mustafa.

Uyan! Ey Türk! Titre ve dön özüne!
"Türk olarak doğma"yı "hayattaki yegâne üstünlüğü" addeden ulu Türk,
Hayaliydi Türk'ün tarifsiz acılar çektiği o çöküş yıllarının ilanihaye son bulması,
İlla "çalışmalı" diyordu "irfan orduları" ki ancak durdurmak "mümkün" olsun inhilali,
Kendi sözünden tarifle ki kuşkusuz katıksız bir "milliyetperver"dir bilge önder Atatürk,
Bütün gayesiydi yüce "Türk Milleti"nin "muasır medeniyet"ler arasında bile yıldız olması,
Yoksa diyordu "Savaş meydanlarında kazanılan parlak zaferler" de yetmez yüceltmeye hilali.

Kürşad'dan İlteriş Kağan'a,
Altı yüz seksen bir yılında bağımsızlıkla taçlanan kırk iki yıllık kara dönemde,
Hürriyet uğruna Türk'ün esarete karşı verdiği amansız mücadeleyi yazıyor tarih,
Bin dokuz yüz on dokuz yılı on dokuz Mayıs Pazartesi sabahı güneş gibi doğan Samsun'a,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te işte o aynı "milli ruh"tur ki yeniden can bulan hayati önemde,
Bütün milleti toparlamak suretiyle "milli birliği" sağlayarak prangaları söküp atabilmiştir, sarih.

"Türk devletsiz, devletse başsız olmaz" şuuru temel "töz"dür milletin töresinde,
Milletin "ülkü birliği"nin sembolü "Kızılelma" ülküsü ki "Başbuğ"un fermanıdır kuşkusuz,
Türk Türk'e gardaş oldu, yar, yaren, yoldaş oldu, birden fazla iseler biri mutlak "baş" oldu,
Düzeni böyle kurup böyle yaşayageldi, çağlar boyunca hep bu iradesiyle şan buldu yöresinde,
Tarihine yön veren her zaman bu kutlu aşktır ki sayesinde dünya Türk'ü görmedi hiç coşkusuz,
Ondandır ki alışkın olduğu üzere son karanlığı da parça parça edecek Atatürk gibi bir "baş" buldu.

Uyan! Ey Türk! Titre ve dön özüne!
"Bilge Kağan"lar, "Atilla"lar ve "Fatih"ler rahlesinden süzülerek gelmiş "töz"ümüz ki,
Sayesinde her badireyi, içine düşürüldüğü karanlığı ve kurulan her zalim tuzağı aştı Türk,
Kendisini kontrol altına alıp esir etme arzusuyla yanıp tutuşan hain bendlerden taştı Türk,
Milletimizin bekası, geleceğimizin teminatı ve istikbalimiz için hayati önemdedir "öz"ümüz ki,
Her defasında dağılan milleti toparlayıp ayağa kaldıracak çıktı bir evladı vatan Türk oğlu Türk,
Sonuncusu ebedi istirahatgâh Anıtkabir'de dualar ona cümlemizden Cennetmekân Gazi Atatürk.

×
Yayınımıza abone olun

Sayfamızda yayımlanan yazıları kaçırmamanız için yayınımıza abone olun.
Aboneliğinizi istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz.

AKP NE YAPMIŞ ''CARD YAPMIŞ CURD'' YAPMIŞ
Mezara Giden Şiirler

İlgili İletiler

 

 Galeri

 Blog Takvimi

Lütfen takvim görünümü hazırlanırken bekleyin