TÜRK'E SALDIRMAK ALLAH (c.c) EMRİ Mİ?

Türk adına, Türk Milleti'ne saldırmak hâkikaten (tövbe hâşâ )Allah(c.c) emri mi?

Bugün etrafta Müslüman olmayı Türk'e sövmek, Türk adından tiksinmek, "ben Türk'üm" demeyi ırkçılık kabul etmek ve İslam'ı yüceltmeyi Türk Milleti'ne saldırmak olduğunu zanneden bazı alıklar var... 

Onlara göre biri Müslüman ise, Türk Milliyetçisi olması hatta Türk'üm demesi hatta bile İslâm dışı imiş... 

Bu tiptekiler Türk Milleti'nin milliyetçiliğini yapanlara, kavmini seven Türkler'e neredeyse kafir gözüyle bakıyor! 

Peki Türk adına, Türk Milleti'ne saldırmak hâkikaten (tövbe hâşâ) Allah(c.c) emri de, bu alıklar bu yüzden mi böyle yapıyor? 

Buyurun bu sorunun cevabını, kaynağından yani Allah kelâmımdan hep beraber inceleyelim...

Kur'an'da bazı millet isimlerine rastlanılsa da, Türk Milleti isim olarak (sahih olan hadislerde geçse de) Kur'an'da geçmemiştir. 

Fakat buna karşılık İslam ve Türk Tarihi'nin seyri ile yorumlanması ve açıklanması, gerek ilmi gerekse mantıki bir zorunluluk olan ve başka türlü yorum ve açıklamaya hangi yönden bakılırsa bakılsın mümkün olmayan, aşağıda vereceğim araplara beş "uyarı" yani "tehdit" ayeti vardır. 

Bu ayetlerde; Allah (c.c), arap kavmini kendisiyle "ırk" anlamında alakası olmayan başka bir milleti İslâm'ın başına geçirmekle tehdit eder hatta bu kavmi, milleti daha "hayırlı" kabul eder.

Bu ayetler şöyledir...

1- Maide Suresi 54. Ayet: 

"Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki; ALLAH YAKINDA ÖYLE BİR TOPLUM GETİRİR Kİ; Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler; müminlere karşı yumuşak, kâfirlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler; Allah yolunda mücahede eder, hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. 

Bu, Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah, geniş ihsan sahibidir, her şeyi çok iyi bilendir..." 

2- Tevbe Suresi 39. Ayet: 

"Eğer topluca savaşa katılmazsanız, O sizi acı bir azaba uğratır ve yerinize BAŞKA BİR KAVİM GETİRİR ve siz O'na zerrece bir zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter." 

3- Muhammed Suresi 38. Ayet: 

"İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Ama cimrilik eden ancak kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. 

Eğer siz Hakk'tan yüz çevirirseniz ALLAH YERİNİZE BAŞKA BİR KAVİM GETİRİR. Sonra onlar sizin gibi olmazlar." 

4- Fetih Suresi 16. Ayet: 

"A'rabilerin geri bırakılmış olanlarına de ki:

Siz yakında ÇOK KUVVETLİ BİR KAVME KARŞI savaşmaya çağırılacaksınız. Onlarla savaşırsınız veya müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükâfat verir. 

Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır." 

5- Meâric Suresi 40-41. Ayet: 

"Artık o doğuların ve batıların Rabbine yemine ne gerek, elbette bizim gücümüz yeter.

Onları kendilerinden daha HAYIRLI OLANLARLA DEĞİŞTİREBİLİRİZ ve bizim önümüze geçilmez..." 

İslam Tarihi'ne bakıldığında, İslam her ne kadar arap yarımadasında çıksa da, Peygamber Efendimiz'in bazı araplardan çok çektiği, bazı arapların Efendimiz'e eziyet ettiği, bazı arapların cihada iştirak etmeyerek Peygamber'e itaatsizlik ettiği, bazılarının dinden dönüp kafirler ile beraber hareket ettiği, İslam'ın emir ve yasaklarına uymadıkları hatta bu yüzden bazı ayetlerin indiği (Tevbe Suresi 81. ayet, Tevbe Suresi 97. ayet gibi) açıkça görülmektedir.

İşte bunlardan dolayıdır ki, arapların itaatsizlik, dinden dönme, savaşa iştirak etmeme, münafıklık etme, fitne çıkarma...v.s dolayısıyla Allah(c.c) Kur'an'da beş yerde arapları ceza olarak İslam'ın başından atacağını ve onun yerine büsbütün başka bir ırkın(kavmin) getireceğini söyleyerek uyarmıştır.

Yukarıda Türkçe meâlini verdiğim bu beş ayetteki özellikle büyük harfler ile yazılı olan yerlerde kavim olarak; (bir kaç kinci, ırkçı ve Türk düşmanı arap bilgini haricinde) hemen hemen bütün İslam Dünya'sı Türk kavmini kabul etmiş ve tefsirlerini bu yönde yapmışlardır. 

Zirâ İslam Tarihi ile Türk Tarihi'nin kesiştiği 9.y.y'dan 11.yy arasına baktığımızda ve sonrasındaki İslam'ın Türkler ile dünyaya yayılmasına objektif gözle incelediğimizde, Allah'ın(c.c); "Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler; müminlere karşı yumuşak, kâfirlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler; Allah yolunda mücahede eder, hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar" dediği ve araplar'a o kavim için "zerrece bir zarar veremezsiniz" dediği kavmin Türk Milleti olduğu görülecektir. 

Yukarıda meâlini verdiğim ayetler gerek indiği şartlar gerekse İslam ve Türk Tarihi açısından incelendiğinde, 

Rabbimiz'in iyi hasletler ile bahsettiği Türk Milleti'ne bu kadar saldırmanın İslam ile ilişkili olup olmadığını, şimdilerde Türk'e saldıran münafıkların hükmünün ne olduğunu yazıyı okuyan kardeşlerime bırakıyor ve bütün bu iftiracılara rağmen "Ne mutlu Türk'üm" diye haykırıyorum! 

Tanrı Türk'ü Korusun, O zaten Allah(c.c) tarafından yüceltilmiştir! 

Selam ve Saygılarımla... 

Murat ÇALIK

...

Not: Ayetlerin alıntı yapıldığı meâl Elmalılı Hamdi Yazır'ın Türkçe Meâli'dir.

×
Yayınımıza abone olun

Sayfamızda yayımlanan yazıları kaçırmamanız için yayınımıza abone olun.
Aboneliğinizi istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz.

HABERAL'IN DESTEKCİSİ KILAVUZ...
İ’DÂM EDİLEN İKİ TÜRK ASKERİ ÜZERİNDEN 20. YÜZYILI...

İlgili İletiler

 

 Galeri

 Blog Takvimi

Lütfen takvim görünümü hazırlanırken bekleyin