tahtapod.com | Blog

Doğu Türkistanın Dünya Türklüğü İçin Önemi!

​Doğu Türkistan, Türklerin ilk varolduğu coğrafyadır.. Bugün özellikle Uygurların yaşadığı coğrafya olarak bildiğimiz bu bölge Tonyukuk'un, Kül Tigin'in, Bilge Kağan'ın taşlara tarihi kazıdığı bölgedir. Bunların hepsi Uygurların kökleri. Uygurlar, Göktürkler, Hunlar, Karahanlılar, Seyidiye Hanlığı, yakın tarihte 1933'te kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti, 1944'te kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti gibi birçok devlet ve imparatorluğun kurulduğu bir coğrafyadır. Türklerin ilk varolduğu coğrafyadır çünkü. Türk isminin ilk kullanıldığı coğrafyadır. Orhun Abideleri ve Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Lügati't Türk'ü kaleme aldığı coğrafyadır. Kırgız'ın, Kazak'ın, Özbek'in, Tatar'ın, Türkmen'in, Az...
Devamını okuyun
  0 yorum

Türk Kimdir? Bilimsel ve Duygusal Yönüyle..

​Türk Milletinin tarihi neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Türk Milleti tarih sahnesinde o kadar derin izler bırakmıştır ki kimileri " Tarih, Türkler ile başlar. " şeklinde söylemiştir. İşte bu durum Türklerin binlerce yıldır tarih sahnesinde oluşu birçok bilim insanının dikkatini çekmiş ve Türk kelimesinin kökenini araştırma girişimlerinde bulunmuşlardır. Türk kelimesinin kaynağını bulmak maksadıyla birçok farklı açıklamalar yapılmıştır. Kimi uzmanlara göre, Türk adını ilk defa M.Ö. 13-14 yüzyıllarda " Tik, Türk veya Tikler " şeklindedir. Kimilerine göre ise Türk ismi daha eskiye dayanmaktadır. "Türk" kelime manası olarak " töreye bağlı insan " anlamına gelmektedir. Buradaki töreden k...
Devamını okuyun
  0 yorum

DEVLET ve GELENEK

​"Sayın Cumhurbaşkanı bugün diplomatlara yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 2500 yıllık bir devlet geleneğinin olduğundan bahsederek Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızın da oraya süs olarak konulmadığını, bu yıldızların her birisinin 16 büyük devletini temsil ettiğini söyledi." Buraya kadar kimse itiraz etmez. Sayın Cumhurbaşkanıbir de o devletlerin Türk devleti onu kuran yaşatan ve yaşaması için ölümlere meydan okuyan milletin adı Türk milleti derseniz ne hoş olur. Evet Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2500 bir geleneğin devamıdır. Elimize ulaşan belgeler bu yüce Türk milletinin en az 2500 yıllık bir mazisi olduğunu gösterir. Köktürk devleti tarih sahnesinde Türk adını ilk kulla...
Devamını okuyun
  0 yorum