29 Nisan 1994'te Aksaray'ın Demirci Kasabasında doğdum. İlkokul, ortaokul ve liseyi doğduğum kasabada bitirdim. 2012 yılında lisenin bitişi ile beraber Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulunu kazandım ve burada 4 aylık bir eğitim aldım. Sağlık şartlarından dolayı 4 ay sonra okul ile ilişkim kesildi. 2013 yılında ise Bartın Üniversite İlköğretim...
29 Nisan 1994'te Aksaray'ın Demirci Kasabasında doğdum. İlkokul, ortaokul ve liseyi doğduğum kasabada bitirdim. 2012 yılında lisenin bitişi ile beraber Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulunu kazandım ve burada 4 aylık bir eğitim aldım. Sağlık şartlarından dolayı 4 ay sonra okul ile ilişkim kesildi. 2013 yılında ise Bartın Üniversite İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünü kazandım. Halen Bartın Üniversitesinde Öğrenim Görmekteyim.
More

Oruç Sadece Aç ve Susuz Kalmak mıdır?

Hadislerden de açıkça görüleceği üzere oruç ibadeti sadece aç ve susuz kalmaktan ibaret değildir. Oruçlu kimse elini, belini, dilini her türlü ahlak dışı, haram işlerden ve sözlerden sakınmalıdır, her türlü yanlış ve faydasız işleri terk etmelidir.  İçerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında birçok TV programlarında, konferanslarda, panellerde Ramazan ayı ile ilgili konuşmalar y...

Devamını Oku

2. Abdülhamit ve Hamidiye Alayları

Bu askeri birliklerin aşiret mensuplarından oluşması, aşiretlerin devlete olan güven ve bağlılığını arttırıyordu. Böylece Doğu ve Güneydoğuda olası bir emperyalist devletlerinin oyunlarının önüne geçilmiş oluyordu. Hamidiye Alayları 2.Abdülhamit tarafından Doğu Anadolu ile Filistin bölgelerinde sosyal, siyasal hayatı düzenlemek için kurulmuştur. Abdülhamit Han, Avrupalı Devletlerin isted...

Devamını Oku

Telif Hakkı

© Sezer Emlik @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

Koçi Bey ve Devlet Yönetimindeki Hatalar.

​Tarih boyunca devletler kurmuş devletler yıkmış olan atalarımız yüzyıllar boyunca kendi dinleri, kültürleri, dünya görüşleri çerçevesinde " devlet yönetimi " sistemi geliştirmişlerdir. Tarihin her döneminde devletin yönetimiyle ilgili farklı reformlar yapılmış, çeşitli düzenlemelere gidilmiştir. Bu düzenlemeleri öneren, devlet yönetiminde olması gereken kuralları belirleyen birçok yönet...

Devamını Oku

Türk Milliyetçiliği ve İslamiyet

​Günümüzde en çok tartışılan hatta eleştirilen bir konuya değinmek istiyorum bu yazımda. Milliyetçilik ve İslam. Evet, benim ve çevremdeki insanların en çok tartışma konusu yaptığı bir mesele olarak karşıma sürekli çıktığı için bu meseleyi ele almak istedim. Bu konuya açıklık getirmeden önce toplumdaki anlam kargaşasından bahsetmek istiyorum. Bu mesele üzerine tartışan insanlara her şeyd...

Devamını Oku

Bir Köşeye Atılan Kur’an Ahlakı

Değerli okur yazıma sizlere bir soru yönelterek başlamak istiyorum. Sorum şu: " Bir kitabı okumak mı önemlidir yoksa o kitabı okuyup, iç manasını anlayıp hayatımızda tatbik etmek mi önemlidir? " Evet, hepimizin cevabı muhtemelen aynı olacaktır. Bir kitabı okuyup içinde anlatılanları özümseyip, anlayıp hayatımızda uygulamak daha önemlidir. Bu şüphe götürmeyen bir gerçektir.

Peki, dinimizin temel kaynağı olan, dinin temel inanç esaslarını bize söyleyen yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bunu yapabiliyor muyuz? Yani yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okuyup iç manasını anlayıp hayatımıza tatbik edebiliyor muyuz? Veya bu yönde herhangi bir çaba sarf ediyor muyuz? Bence bunun cevabı hayır. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'in sadece harflerine bağlı kalıyoruz; Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak okuyoruz, hatmediyoruz, hıfzediyoruz; cenazelerde, mevlütlerde, dini günlerde okuyoruz ancak Yüce Yaratıcımız Allah (c.c.) bizlere o ayetlerde ne buyurmuş, neyi emretmiş hiç bakmıyoruz. Yani demek istediğim Kur'an-ı Kerim'in harflerine son derece bağlıyız ama içinde Yüce Yaratıcımız bize ne söylemiş bakmıyoruz.

Devamını Oku

Türk Kimdir? Bilimsel ve Duygusal Yönüyle..

​Türk Milletinin tarihi neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Türk Milleti tarih sahnesinde o kadar derin izler bırakmıştır ki kimileri " Tarih, Türkler ile başlar. " şeklinde söylemiştir. İşte bu durum Türklerin binlerce yıldır tarih sahnesinde oluşu birçok bilim insanının dikkatini çekmiş ve Türk kelimesinin kökenini araştırma girişimlerinde bulunmuşlardır. Türk kelimesinin kaynağın...

Devamını Oku

Kime Göre Ortadoğu?

​Günümüzde gündemi, tarihi, siyaseti ilgilendiren birçok konuda kullanılan bir tabir üzerinde duracağım bu yazımda. Evet, üzerinde duracağım tabi " Orta Doğu " tabiridir. Sakın ha yanlış anlaşılmasın Orta Doğu diye tabir edilen coğrafyada olan olaylardan bahsetmeyeceğim; bu tabirin nereden çıktığını kim tarafından kullanıldığını anlatacağım. Orta Doğu diye anılan coğrafya birçok tarihi o...

Devamını Oku

Enformatik Cehalet Nedir?

​Enformatik cehalet kavramı hedef toplumun yalan, yanlış, zararlı ve gereksiz haberler, yorumlar ve bilgilerle istenilen yönde şartlandırılmasıdır. Bir ülke halkının herhangi bir kesimi veya tamamı hedef toplum olabilir.

Bir ülkede yaşayan insanların bir kesiminin ya da tamamının istenilen yönde yönlendirilmesi kolay bir iş değildir. Ancak günümüzde gelişen ve hayatımızın her noktasına nüfuz eden teknoloji sayesinde bunu yapmak kolaylaştı. Sosyal medyayı elinde tutan insanlar bunu yapmakta fazla zorlanmamaktadırlar. Bakıldığı zaman ülkemizde Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal ağları 7'den 70'e herkes kullanmaktadır.

Devamını Oku

 Galeri

 Blog Takvimi

Lütfen takvim görünümü hazırlanırken bekleyin