ÇILGIN

Bir partinin yıllardır ezici bir üstünlükle iktidarda kalma sebebi ve övünç kaynağı olan, "yolları-köprüleri" ilk ciddi yağmurda yıkılıp yok oluyorsa malzeme, işçilik, eğitim ve ahlakdaki eksikliğin boyutunu siz düşünün...***Meselâ her fırsatta, "ayyaş" diyerek hakaret ettiğimiz adamın yaptığı demir yolunu yandaşa makyajlatıp, "Ülkeyi demir ağlarla ben ördüm ben!" diye gür...
Devamını Oku
  0 yorum

Eskiler Yeni Olduğunu İddia Edenler ve Yeni

​Ülkemizde taraflı tarafsız birçok insan ve kesimin hem fikir olduğu bir gerçeklik mevcut: Bir yerlerde eksiklik/yanlışlık var! Türlü denemelere rağmen nedense tatmin edici olumlu bir sonuç elde edemiyoruz. Kalıplaşmış düşünceler, davranışlar, bakış açıları, koltuklarına yapışmış karar vericiler…Bazıları ne derlerse yanlış kabul ediyoruz, ne yaparlarsa yapsınlar bir kulp takıyoruz, bizim...
Devamını Oku
  0 yorum

EHLİYET

Bizim coğrafyada böyledir.İktidarlar, kendi yaptığı ve başarı olarak gördüğü uygulamalar ile geçmişi kıyas eder. Böylece ne kadar çok iş yaptığını ne kadar becerikli ve başarılı olduğunu halkın gözüne sokar.Medeni ülkelerin yaptığı gibi çağdaşı olan yabancı ülkelerle kıyaslarsa kralın çıplaklığı ortaya çıkacaktır. O yüzden hep geçmiş hükümetleri hedefe koyar...Kişi başına düşen milli gel...
Devamını Oku
  0 yorum

Türkiye Selçuklu Devletinde Elçilik

Siyasî ve kültürel anlamda bir devleti var eden, onu devlet yapan ve karşısındakine iyi şekilde tanıtan en önemli özelliklerden biri diplomatik münasebetlerdir. Taraflar arasında bu ilişkiyi sağlayan mühim unsurlardan birisi ise elçilerdir. Bu nedenledir ki, tarih boyunca elçilik hem en itibarlı hem de en riskli görevler arasında yer aldığı için ayrı bir önem arz etmektedir. Mensup olduk...
Devamını Oku
  0 yorum

İYİ PARTİ’NİN BÜROKRASİ ANLAYIŞI

Devlet, somut olarak gösterilmeyen ancak bürokrasi ile görülebilen bir büyük sosyal kurumdur. Bu sayede devlet ancak bürokrasi ile ete kemiğe bürünüp, topluma görünebilir. Devletin insanlara görünen yüzü bu sebeple çok önemlidir. İyi görünen bürokrasi devleti iyi, kötü görünen bürokrasi de devleti kötü gösterir.Bürokrasi, devlet olmanın en önemli vasıflarındandır. Bürokraside hiyerarşi v...
Devamını Oku

Telif Hakkı

© Abdullah Alagöz @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

  0 yorum

DÖŞENEN İHANET TAŞLARI KARŞISINDA İYİ PARTİ NE YAPACAK?

​Türk milleti tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok yönlü ihanet oyunlarıyla karşı karşıyadır. Dışarıda, ülkenin etrafı iktidarın basiretsizlik ötesi diyebileceğimiz icraatları sonucu kuşatılmıştır. İçeride ise Türk milletinin egemenliği, devleti ve vatanı tartışılmaya açılmıştır. Adalet,ordu ve eğitim kurumları Halaç pamuğu gibi sağa sola savrularak içi boşaltılmıştır.Üslup ise ...
Devamını Oku

Telif Hakkı

© Abdullah Alagöz @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

  0 yorum

AJDAR'A YAPILAN BÜYÜK HAKSIZLIK...

Evde iki bağlamam var. Biri uzun sap Ali Osman Tiryaki yapımı, diğeri kısa sap Ragıp Akdeniz yapımı.Bağlama çalmayı çok severim ama ne Musa Eroğlu ne de Çetin Akdeniz'le ölçülebilecek seviyeye gelemedim.Gerçi Allah var, zaten uzun yıllardır da doğru dürüst elime almıyorum, vakit kısıtlı ama düzenli şekilde uğraştığım yıllarda bile, 'usta' denilebilecek seviyeye çok uzaktım.Bizimkisi...
Devamını Oku

Telif Hakkı

© M. Alp @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

  0 yorum

​DEMOKRASİ MEMOKRASİ ZARTROKRASİ, ZURTROKRASİ

Efendim neymiş; "Millet seçiyor ya, size ne". Millet senin belirlediğin şartlar dahilinde düşünmek ve karar vermek durumunda bırakılıyorsa; elbette netice de senin istediğin şekilde çıkacaktır. Yahu sandıklarda görev yapan devlet memurları hükumete muhalif bir grubun resim karesinde, hükumet tehdidinden çekinerek yer almak istemiyorlarsa; bu hal demokrasi adına sözün bittiği anlamına gel...
Devamını Oku

Telif Hakkı

© Mehmet Soral @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

  0 yorum

Koçi Bey ve Devlet Yönetimindeki Hatalar.

​Tarih boyunca devletler kurmuş devletler yıkmış olan atalarımız yüzyıllar boyunca kendi dinleri, kültürleri, dünya görüşleri çerçevesinde " devlet yönetimi " sistemi geliştirmişlerdir. Tarihin her döneminde devletin yönetimiyle ilgili farklı reformlar yapılmış, çeşitli düzenlemelere gidilmiştir. Bu düzenlemeleri öneren, devlet yönetiminde olması gereken kuralları belirleyen birçok yönet...
Devamını Oku
  0 yorum