NEDEN İYİ PARTİ, NEDEN MERAL AKŞENER?

Siyasi partiler ve liderleri topluma yapacakları hizmetleri bir program dâhilinde ilan ederek toplumun karşısına çıkarlar. Dolayısıyla partilerin toplum nezdinde değerlendirilmesinin ölçüsü programı, lideri, kadroları ve geçmiş uygulamalarından hareketle güvenilirlikleridir.

İYİ PARTİ Türkiye'nin sosyolojik l ihtiyaçları sonucu ortaya çıkmıştır. İYİ PARTİ, ortaya çıkan çözümsüzlüklere çözüm bulma, tıkanıklıkları aşma ve toplumsal düzeni yeniden tesis etme iddiasıyla siyasi arena da yerini almıştır. Programıyla diğer siyasi partilerden tamamen farklıdır. Her şeyden önce topluma bakışı ayrıştırıcı değil bütünleştiricidir.

Toplumda etnik ve mezhep kimliklerini saymaya başlarsanız içini neyle doldurursanız doldurun konunun isimlendirilmesi yanlış olunca sonucunda ayrışma ve bölünme olur. Yine isimlendirme yanlış olursa isimlendirilen hizbi ayrışmaya ve bölünmeye götüren süreci de kendiniz tetiklemiş olursunuz. Dolayısıyla İYİ PARTİ, Türk milletini bütüncül bir yaklaşımla ele alır. Ferdi hürriyetlerinin önünü tam açarak demokrasi ve insan hakları çıtasının en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir. Toplumda var olan küçük öbekleri ayrışmaya ve bölünmeye götürebilecek her türlü kollektif haklara tamamen kapalıdır. Kimse İYİ PARTİ'den Türk, Kürt, Boşnak, Çerkez, Sünni, Alevi gibi nitelemeleri beklemesin! Bütün bu öbekleri Türk milletinin şerefli evlatları ve hukuk önünde eşit yurttaşı kabul eden bir anlayışa sahiptir. AKP'nin yıllardır Türk toplumunun dokusunu bu nitelemelerle yerle yeksan ettiğine hepimiz şahit olduk. İnsanları birbirinin kurdu haline getirdi. İhanet süreci bunun en somut örneği değil mi?

İYİ PARTİ ile adalet yeniden tesis edilecektir. Hukukun üstünlüğüne dayanan ve toplumda güvenin yeniden tesis edilmesini sağlayan adalettir. Adaletin olmadığı yerde kaos vardır. Adalet sistemimizi bir daha birilerinin arka bahçesi olmayacak şekilde yeniden tesis edecektir. Adalet, ne cemaatlerin ne de iktidarların hizmetine girmeyecektir, hukuk kurallarına ve vicdana göre içtihat edecek bir zemini sağlayacaktır. Bir daha Ergenekonlar, Balyozlar ve15 Temmuzlara yol açan ihanetlerin oluşmasına fırsat vermeyecektir. Türk ordusuna, cumhuriyetine ve kurucu felsefesinekumpasın kurulmasına izin vermeyecektir.

Bürokrasi, devlet olmanın en önemli vasıflarındandır. Bürokraside hiyerarşi ve uzmanlığı bitirirseniz devletin temeline dinamit atmış olursunuz. Bürokrasi, devletin hafızası, hiyerarşisi ve uzmanlar kadrosunun toplumda görülen yüzüdür. AKP iktidarları başta bürokrasiyi parti militanlarıyla doldurdular. Sonra da ne mi oldu? Eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten, tarımdan sanayiye kadar bütün dengeleri alt üst ettiler. Diş İşleri Bakanlığında yılların tecrübesiyle yetişen hariciyecileri aşağıladılar, militanlarını hariciyeci yaptılar. Sonuçta Türk dış politikası Cumhuriyet tarihinin en kaotik dönemimi yaşamaktadır. İYİ PARTİ ile yeniden bürokrasi liyakat esaslarına göre şekillenecektir. Bürokratlar, birilerinin adına değil Türk milleti adına meşruiyet içinde görevlerini yapacaklardır.

Demokrasi millet iradesi iken AKP iktidarları vasıtasıyla monokrasiye dönüştürüldü. Kuvvetler ayrılığı, AKP iktidarı ile tek kişinin emrine girdi. Yasama, Yürütme ve Yargıyı belirleyen memur seviyesine indirgeyen bir iktidarın uygulamalarını birlikte yaşadık. Bununla da yetinmeyen iktidar basın-yayını da tek elde toplayarak iktidarın siyasi bültenine dönüştürdü. Bilgi çarpıtma ve korku ütopyasını aziz milletimize yaşattılar. Parti yasası ve antidemokratik uygulamalarıyla ülkeyi diktatörler geçidine dönüştürdüler. İYİ PARTİ demokrasiyi bütün kurallarıyla yeniden işler hale getirecektir. Yasama, Yürütme ve Yargı erkelerini kontrol denge mekanizması içinde çalışmalarını sağlayacaktır. Basın-yayın, demokratik toplumlarda dördüncü erktir. Parti içi demokrasiden sivil toplum örgütlenmesine kadar modern bir toplumda olması gereken bütün örgütlenmelere fırsat tanıyacaktır. Özgürlüğün olmadığı yerde ne gelişme ne de zihin inşası sağlanabilir. İYİ PARTİ bütün bu gelişmelerin hem teminatı hem de savunucusu olacaktır.

Eğitim bir milleti geleceğe taşıyan en önemli meselelerden biridir. Eğitimde esas olan "fikri hür vicdani hür" nesiller yetiştirmektir. Gençleri istidatları ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda bir planlama doğrultusunda yetiştirmek esastır. Katma değeri yüksek alanlarda yönlendirme yapılarak gençleri üreten ve ülkenin gelişmesine katkı sunan bireyler haline getirmemiz gerekmektedir. Endüstriyel devrim hızla gelişirken basit şark kurnazlığıyla zaman harcamanın toplumu geriletmekten, devleti zayıflatmaktan başka işe yaramaz. Sadece fakir üçüncü dünya ülkeleri gibi yaşamaya mahkûm eder. Oysa ülkeler çağımızın endüstriyel yapısını 4,0 olarak adlandırılan devrimi ve yapay zekâ üzerinde ARGE çalışması yapmaktadırlar. İYİ PARTİ bu kaygılar ışığında eğitim sistemini yeniden yapılandıracaktır.

Bu hedefleri yakalamak ve Türk milletini mutlu, umutlu ve müreffeh yapmak, Türk devletini güçlü kılmak için SAYIN MERAL AKŞENER LİDERLİĞİNDE İYİ PARTİ DİYORUZ.


Telif Hakkı

© tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

KUMPAS
KARAR VERMEK ve YÜRÜMEK

İlgili İletiler

 

Yorumlar (0)

Henüz Yorum Yapılmamış