Müslümanca Yaşamak

Bir Müslüman için en temel yaşam ilkesi Müslümanca yaşamak olmalıdır diye düşünüyorum. Üstelik bu hususta Yüce Kitabımız bize o kadar sarih ve anlaşılır bilgiler veriyor, yollar gösteriyor ki Kuran'ı anlayarak okuyan herkes İslâmi ölçülere göre nasıl yaşaması gerektiğini kolayca anlayıp hayatına Müslümanca bir düzen getirebilir. Burada ilk ve en önemli adım Kur'an'ı anlayarak okumak ve oradaki ilkeleri hayatımıza alma yönünde sarsılmaz, sağlam bir irade ortaya koymaktır. Dolayısıyla Kur'an'ı yüzünden okumaktan değil anlayarak okumaktan ve o anladığımıza göre bir hayat sürmekten bahsediyorum. Emin olun bunu yapmak için hiç kimseye ihtiyacımız yoktur. Çünkü Kur'an bir Müslüman'ın sahip olması gereken özellikleri defaatle ve çok açık olarak, hiçbir yanlış anlamaya mahal vermeyecek şekilde anlatıyor. Buraya bir özet ekleyecek olursak;


- 1. Allah(cc)'ın adı anıldığında kalpleri ürperir - Enfal Suresi 2.Ayet
- 2. Allah'a şirk koşmazlar - Furkan Suresi 68.Ayet
- 3. Irzlarını korurlar - Mu'minûn- Suresi 5.Ayet
- 4. Zinaya asla yaklaşmazlar - İsra Suresi 32.Ayet
- 5. Salatlarını dosdoğru yerine getirirler - Mu'minûn Suresi 2.Ayet ve 9.Ayet
- 6. Anne ve babalarına öf bile demezler - İsra- Suresi 23.Ayet
- 7. Tümüyle boş şeylerden yüz çevirirler - Mu'minûn Suresi 3.Ayet
- 8. Mallarıyla ve canlarıyla (cihad ederler) çaba sarfederler - Hucurât Suresi 15.Ayet
- 9. Asla zanda bulunmazlar - Hucurât Suresi 12.Ayet
- 10. Cahillerle asla tartışmazlar - Furkan Suresi 63.Ayet
- 11. Kınayıcının kınamasından korkmazlar - Maide Suresi 54.Ayet
- 12. Asla yalan söylemezler - Mu'minûn Suresi 8.Ayet
- 13. Emanetlerine ihanet etmezler - Mu'minûn Suresi 8.Ayet
- 14. Söz verdiklerinde sözünde dururlar - Saff Suresi 2.Ayet ve 3.Ayet
- 15. Zekâtlarını hakkıyla verirler - Bakara Suresi 177.Ayet
- 16. Yetimin hakkını asla yemezler - Nisa Suresi 2.Ayet
- 17. Yolda kalmışlara yardım ederler - Bakara Suresi 177.Ayet
- 18. Kâfirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler - Fetih Suresi 29.Ayet
- 19. İnsanların kusurlarını affederler - Nûr Suresi 22.Ayet ve Tegâbun Suresi 14.Ayet
- 20. Yalnızca Allah(cc)'a dayanıp güvenirler Tevbe Suresi 51.Ayet
- 21. Kendilerine savaş açıldığında Allah(cc) yolunda savaşırlar ama aşırı gitmezler Bakara Suresi 190.Ayet ve Hac Suresi 39.Ayet
- 22. Darlıkta da bollukta da infak ederler - Ali İmran Suresi 133.Ayet
- 23. Kızdıkları zaman öfkelerini yenerler - Ali İmran Suresi 133.Ayet
- 24. Başkalarının ilâhlarına sövmezler - En'am Suresi 108.Ayet
- 25. Haksız yere bir cana kıymazlar - En'am Suresi 151.Ayet
- 26. Allah(cc)'ın ayetlerini az bir pahaya satmazlar - Ali İmran Suresi 199.Ayet
- 27. Hakkı bile bile gizlemezler - Bakara Suresi 42.Ayet ve Ali İmran Suresi 187.Ayet
- 28. İnananlara "sen mü'min değilsin" demezler - Nisa Suresi 94.Ayet
- 29. Resûllerden hiçbirini birbirinden ayırt etmezler - Bakara Suresi 285.Ayet
- 30. Yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler - Furkan Suresi 63.Ayet
- 31. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar - Hud Suresi 85.Ayet
- 32. Helâl ve temiz olan şeylerden yerler - Bakara Suresi 168.Ayet
- 33. Asla yalan şahitlik yapmazlar - Furkan Suresi 72.Ayet
- 34. Anne babalarının aleyhine dahi olsa adil şahitlik ederler. Dillerini eğip bükmezler - Nisa Suresi 135.Ayet
- 35. İnsanlar arasında adaletle hükmederler - Nisa Suresi 58.Ayet
- 36. Yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmezler - En'am Suresi 151.Ayet
- 37. Yeminlerini hiçbir zaman bozmazlar - Nahl Suresi 91.Ayet
- 38. Adaklarını yerine getirirler - İnsan Suresi 7.Ayet
- 39. Allah(cc)'ın ahdini yerine getirirler, anlaşmayı bozmazlar - Ra'd Suresi 20.Ayet
- 40. Yakınlarına (akrabalarına) yardım ederler - Bakara Suresi 177.Ayet
- 41. Yolda kalmışlara ve hastalara yardım ederler - Bakara Suresi 177.Ayet
- 42. Yoksullara ve esir düşenlere yardım ederler - Bakara Suresi 177.Ayet
- 43. Zorda, darda ve savaş anlarında sabrederler - Bakara suresi 177.Ayet
- 44. Verilen rızıktan yerli yerince harcarlar - Enfal Suresi 3.Ayet
- 45. Geceleri az uyurlar - Zariyat Suresi 17.Ayet
- 46. O gün yüzlerindeki secde izi ile tanınırlar - Fetih Suresi 29.Ayet
- 47. İnsanlara iyiyi emreder, kötülükten de alıkoyarlar - Tevbe Suresi 71.Ayet
- 48. Açıklanınca hoşlarına gitmeyecek şeyleri sormazlar - Maide Suresi 101.Ayet
- 49. Yapacakları işlerde kendi aralarında danışırlar - Şura Suresi 38.Ayet
- 50. Gerçekten felaha kavuşanlardır. Mu'minûn Suresi 1.Ayet,


göreceğiz ki bizi kesin bir kurtuluşa götürecek yolları Rabbimiz en ince detayına kadar bize gösteriyor. Sonrasında da bir müjde veriyor ki ne müjde; "Bizim uğrumuzda cihad (Allah(cc) yolunda çalışmak, gayrete, çabaya dayalı işler yapmak) edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah, mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir - Ankebût Suresi 69. Ayet." Siz Müslümanca yaşayacaksınız O da sizi kendi yollarına (felâha) eriştirecek. Daha ne isteyebilir ki bir Müslüman Rabbinden.


Dikkat edin bir Müslüman'ın özellikleri arasında "Namazı dosdoğru kılmak," vardır ancak bu hem içlerinden sadece birisidir ve hem de "Vay, o namaz kılanların hâline ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar - Mâûn suresi 4.Ayet, 5.Ayet, 6.Ayet ve 7.Ayet" gibi çok ciddi bir uyarı ile birlikte geliyor. Demek ki farz namazlarımızı kılmamız çok önemli ama o kıldığımız namazlardan gafil olmamamız yani Allah(cc)'a teslim olup şirk koşmamamız, namazlarımızı ciddiye almamız ve gösteriş için kılmamamız, salih amel işlememiz çok çok daha önemli.


Bu vesileyle mübarek Ramazan ayını - özel gün ve geceleri - bir kurtuluş fırsatı olarak görüp camilerimize akın eden, her gece 20 rekât Teravih namazı kılmak için yaklaşık bir saatini fedâ eden, nafile ibadetler yapmaya çalışan mü'minlere üzerine basa basa hatırlatmak isterim ki Kur'an'da nafile ibadet, Teravih namazı ve benzerleri için bir emir yok - elbette bunlara bir itirazımız olamaz, burada sadece nafile ibadetleri bile bu kadar hassasiyetle takip edenlerin diğer hususlardaki davranışlarına herkesten çok daha fazla özen göstermeleri Rabbimizin bizden beklediği "kıldığımız namazlardan gafil olmama" hâlinin bir göstergesidir demek istiyorum - ancak Allah(cc)'ın emir ve yasaklarına göre yaşamak ve salih amel işlemek için açık seçik öyle kesin emirler ve uyarılar var ki gereğini yapmak Müslümanlar olarak her birimizin boynuna borçtur.


Allah(cc) muhsin ve muttaki kullarından olmamız hususunda cümlemizin yardımcısı olsun.


Allah(cc) aşkına kıldığımız namazlardan gafil olmayalım.

KORKULARIMIZ
Güneşe Gözyaşı Serdim

İlgili İletiler

 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.tahtapod.com/