İslam, Allahın varlığına koşulsuz inanıp boyun eğenler için son semavi dindir ve kutsal kitabı Kur'an Allahın yolladığı son kitaptır. tamamlanmıştır, ayrıntılıdır, hiç bir şey eksik değildir ve kendisinden başka hiç bir açıklamaya muhtaç değildir. Allahın buyurduğuna göre eksiksiz olan Kur'an ne zaman indirilmiştir? Bu sorunun cevabı net değildir fakat islam dinin kutsal ayı olan Ramazan...
Vatan sevgisini anlayabilmek için önce vatan ne demektir onu bilmemiz lazımdır. Vatan acaba sadece ait olunan bir toprak parçasımıdır yoksa etinle,kemiğinle geleceğinle,geçmişinle ait olduğun bir duygu bütünlüğümüdürYeryüzünün üçte biri kara parçasıdır yani topraktan çok ne var ki? Fakat insan her oturduğu yere her karnının doyduğu yere vatan diyemiyor işte. Bazen hiç görmediğin,hiç bulu...
A - Devletlerin, inancı olmaz. Ayakta kalabilmek için her dona girerler. Ferdi olarak Türklerin İslamdan ne kazanıp ne kaybettiğini söylememiz ise oldukça zor. İslamın sadece Türk vatanı gayrımüslimlerce işgal altında ise, Türklerin bir arada kalmasını sağladığını söyleyebiliriz. Kaybettiklerinin bir kısmı ise üstteki fotoğrafta yazılı. B - İslama Türklerin ilk geçişleri Arap katliamları...
​Kul Rabb'inin emirlerine kayıtsız şartsız itaat eder, yasaklarına kayıtsız şartsız uyar, dolayısıyla:Rabb'imiz "Oku!" demiş, ben de "Oku!" diyorum,Rabb'imiz "Dinle!" demiş, ben de "Dinle!" diyorum,Rabb'imiz "Düşün!" demiş, ben de "Düşün!" diyorum,Rabb'imiz "Aklet!" demiş, ben de "Aklet!" diyorum,Rabb'imiz "Öfkeni yut!" demiş, ben de "Öfkeni yut!" diyorum,Rabb'imiz "İnfak et!" demiş, ben...
Benim dediğim olur, benim istediğim gibi olmuyor… Diyorsanız sorunlar başladı. Kesinlikle cehennemde yeriniz hazırlandı demektir. Kızacaksınız, sinirleneceksiniz. Sonuç olarak kendinizi cehenneme atacaksınız. "Ben" demek sıkıntının kaynağıdır.Sana iyilikten ne isabet ederse Allah'tan. Başına gelen kötülükler ise elinle işlediklerinin karşılığıdır. Kısaca, ektiğinin sana iadesidir. İradey...
Bir Müslüman için en temel yaşam ilkesi Müslümanca yaşamak olmalıdır diye düşünüyorum. Üstelik bu hususta Yüce Kitabımız bize o kadar sarih ve anlaşılır bilgiler veriyor, yollar gösteriyor ki Kuran'ı anlayarak okuyan herkes İslâmi ölçülere göre nasıl yaşaması gerektiğini kolayca anlayıp hayatına Müslümanca bir düzen getirebilir. Burada ilk ve en önemli adım Kur'an'ı anlayarak okumak ve o...