TÜRKİYE'DE SİYASET

TÜRKİYE'DE SİYASET

"Kü­me­sin içi be­si­li ta­vuk kay­nı­yor, fa­kat sa­hip­siz­miş…

Kü­me­se mü­dür ara­ma­ya baş­la­mış­lar, til­ki de baş­vu­ran­lar ara­sı­na gir­miş…

Ta­lip olan­la­rın hep­si­ne bak­mış­lar, en gü­ve­ni­lir, en gö­zü açık ola­rak til­ki­yi se­çip mü­dür yap­ma­ya ka­rar ver­miş­ler, "Kaç pa­ra ma­aş is­ter­sin?" di­ye sor­muş­lar!..

Til­ki, "Val­la ben gül­mek­ten söy­le­ye­mi­yo­rum, siz tak­dir edi­n" de­miş!..

Bun­lar da til­ki­yi kü­me­se mü­dür ya­pı­yor­lar!..

Tom­bul ta­vuk­la­rı til­ki­ye ema­net edi­yor­lar!..

Türkiye'de siyaset yapmak denilince aklıma hep bu fıkra geliyor. Sen tut kümede tilkiyi müdür yap sonra çırpın: Bizim tavuklar niye kayboluyor diye.

Türkiye'de siyaset kısır döngü içinde. Hiçbir bir partide demokrasi yoktur. Çünkü bizde siyasi partiler vizyon misyon üzerine değil genel başkanlar adına yapılır. Her genel başkanın da mutlaka " padişahım çok yaşa" diyecek kurşun askerleri vardır. Turkiye'de genel başkanlar eleştirilemez. Onlar olağanüstü özellikleri olan seçilmiş özel kişilerdir. Hatta biraz araştırsak genel başkanlardan bazıları ağaç kovuğundan bazıları da gökten inen mavi bir ışık içinde doğmuştur. Hâl böyle olunca onlar herşeyin en iyisini en güzelini en doğrusu bilir bilmekle kalmazlar asla yanlış da yapmazlar. Onların yaptığı her harekette söylediği her sözde mutlaka bir keramet vardır.

Türkiye'de siyasi yapılar bu şekilde işlerken yandaşlar karşı tarafı "koyun" olmakla suçlar. Sonra çıkıp şeyhlere kavslara cemaat önderlerine biat edenlere kızarlar. Yahu arkadaş herhangi bir şeyhin uçtuğunu kabul eden bir kafa ile "benim genel başkanım hata yapmaz" demenin arasındaki fark nedir?

Her ikisi de düşünmek yerine biat etmeyi tercih etmiştir. Benim yerime başkası düşünsün ben rahat edeyim mantığı ile yapılan siyasetin ülkemize verebileceği bir değer yoktur.

Nereden çıktı bu Konu?

Partilerin kongreleri yapılır bu kongrelerde partiyi yönetecek kadrolar seçilir. Bu seçimin iki yolu vardır. Genel başkan kadrosunu yazar kabul edenler kabul etmeyenler kabul edilmiştir denilir konu kapanır. İkinci yol ise çarşaf liste denilen seçim modelidir. Bu model daha demokratikmiş gibi duruyor. Delege istemediği isimleri çiziyor oyunu ona göre kullanıyor. Yalnız burada da listenin ilk 50 kişisi genel merkez ( genel başkan) tarafından belirlenir. Parti yönetimi 50 kişilik listenin deliklerini istemez. Peki bu liste delinir mi? Delegenin gücü burada devreye girer mi?

Zor sorular değil mi?

Demokrasi kavgası veren delegenin işi öyle çarşaf liste oldu kazandık demeyle bitmeyecek sizin anlayacağınız. Güçlü bir delege birlikteliği ile belki ilk elli kişilik liste delinebilir. Bu bile inanın öyle göründüğü gibi kolay değil.

Görelim bakalım kümese delege sahip olabilecek mi?

Doğan Ay


KAZ DAĞLARI(Hatırladın mı?)
KAZ DAĞLARI

İlgili İletiler

 

Yorumlar (0)

Henüz Yorum Yapılmamış

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.tahtapod.com/