Pazar Dinlemeleri'nden

NeveserKokdes

Neveser Kökdeş,Türk Mûsikîsi'nde batı müziğinden en fazla etkilenen bestekârlar arasında sayılsa yeridir.
Bu etkiyi en iyi açıklayacak önemli operet ve şarkı bestecimiz Muhlis Sabahaddin Bey'in kardeşi olmasıdır.

Bir hususa dikkat çekmek isterim:
1900'lerin başında doğan Türk çocuklarının hikâyeleri dokunaklıdır.
Neveser Kökdeş de Rumeli'nden akın akın gelenler arasında Drama'dan Anadolu'ya göçmüş bir ailedendir.
16 yaşında evlenmiş, eşini İstiklâl Savaşı sırasında kaybetmiştir.
Bir inancımı söylemenin de yeridir:
Türk çocukları bu hayat hikâyeleri üzerinden yakın tarihi bilseler ve başımıza gelenleri, nasıl bir ruh kuvvetiyle oradan çıktığımızı öğrenseler, sarsılmaz bir imanla milliyetlerine bağlanırlar.

Neveser Hanım, iyi yetişmiştir.
Bir kaç sazı iyi derecede çalar.
Radyo programlarında bir süre piyano çalmıştır.
Tambur ve gitar da çalardı.
Devrinde verilen isimle "Tango kraliçesi"dir.
12 yaşından itibaren beste yaptığı halde, ağabeyinin ölümüne kadar yaymamıştır.
Onun eserlerini çalmış ve bazılarını da taş plağa okumuştur.
Böyle çok yönlü bir kadın sanatçımızdır.

Vefatından önce bütün eserlerinin yakılmasını istediği halde 100 kadar eseri elimizdedir.
Bu Rast eser onlardandır.
Verdiğim çok sesli bir icradır.
Tülin Yakarçelik, pek güzel okuyor ..

Hayal ufkunda uçan binbir renkler,
Enginlerde efsâne güzellikler
Mehtab hazin, denizde sis, meltemler
Bana aşk şiiri, şarkısı söyler
Rûhum coşar ah, hülyalara dalar
Unutulmaz o tatlı hatıralar
Mehtab hazin, denizde sis, meltemler
Bana aşk şiiri, şarkısı söyler.


Yağmur Tunalı

×
Yayınımıza abone olun

Sayfamızda yayımlanan yazıları kaçırmamanız için yayınımıza abone olun.
Aboneliğinizi istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz.

Bir Kıssa
ÜLKÜCÜLERE BIR CEVAPSIZ SORU

İlgili İletiler

 

 Galeri

 Blog Takvimi

Lütfen takvim görünümü hazırlanırken bekleyin