Mûsikîmizle Övünmemiz İçin | Nevzat Altığ

Nevzat Atlığ, Türk Mûsikîsi'nin zirve ismi. Çok yönlü bir kültür adamı.Klasik kültürün son büyük temsilcilerini yakından tanıma talihiyle şahsiyetini yoğurmuş bir sanatkâr.Doğu'yu, Batı'yı, dolayısıyle dünyayı bilen modern bir Türk aydını.Hayatını Türk Mûsikîsi'ne vermesine rağmen radyoloji laboratuvarını da bırakmayan bir doktor.Bir özelliğini de bu vesileyle söylemeliyim: Şişli'de...

Devamını Oku

Pazar Dinlemeleri'nden

NeveserKokdes

Neveser Kökdeş,Türk Mûsikîsi'nde batı müziğinden en fazla etkilenen bestekârlar arasında sayılsa yeridir.Bu etkiyi en iyi açıklayacak önemli operet ve şarkı bestecimiz Muhlis Sabahaddin Bey'in kardeşi olmasıdır. Bir hususa dikkat çekmek isterim:1900'lerin başında doğan Türk çocuklarının hikâyeleri dokunaklıdır.Neveser Kökdeş de Rumeli'nden akın akın gelenler arasında Drama'dan Anadolu'ya...

Devamını Oku

 Galeri

 Blog Takvimi

Lütfen takvim görünümü hazırlanırken bekleyin