TOPLUMSAL DEĞİŞME VE İYİ PARTİ

Sosyal bilimlerde değişme kavramı var olan halden farklı hale geçmek olarak tanımlanır. Fiziki değişim kadar sosyal değişimde bir gerçektir. Fiziki değişimin nasıl kuralları varsa sosyal değişimin de kuralları vardır. Önemli olan o olguları tespit ederek değişimi ve değişimle ortaya çıkacak olgularla ilgili öngörüleri kestirebilmektir.

Toplumsal değişme, bütün toplumların zorunlu olarak yaşadıkları ve önüne geçilmez bir süreçtir. Toplumsal değişmenin yönü ilerleme olduğu gibi gerileme de olabilir. Buradaki durum, değişme ve gelişme kavramları arasındaki farkla açıklanmaktadır.

Toplumların değişmesinin yönü ileriye doğru da olabilir geriye doğru da. Ancak, toplumlar zaman zaman geriye doğru değişseler de toplumsal değişmenin yönü çoğunlukla ileriye doğrudur.

Toplumsal değişmeler topluma rahatlık, mutluluk, istikrar, adalet, huzur ve umut getirebildiği gibi kargaşayı da yaşatabilir.Toplumsal değişmenin yönü ve hızlı toplumlara göre ve aynı toplumda zamana göre değişebilir Bu değişimi iç ve dış faktörler etkilemektedir.

Değişime hazır olmayan toplumlar ya da toplum içindeki bazı klikler değişime zorlanırsa sorunlar yaşanır. Bir noktada kültürel gecikmeye uğramış kitleler değişimi kavrayamadıkları gibi değişim sürecine engel olarak öne çıkabilmektedirler.

Toplumsal değişme, bireylerde ve toplumlarda kanaatlerin, tutumların ve alışkanlıkların değişimini de beraberinde getirir. Değişime uyum sağlamayanlar değişim hareketlerine katkı değil köstek olurlar. Onların değişim ruhundan anladıkları eski alışkanlıklarını değişim ruhuna monte etmek ve kendi klikleriyle değişimi atalet haline döndürerek kontrol etmektir. . Bu anlayış toplumsal değişimin temeline dinamit atmakla eşdeğerdedir.

İYİ PARTİ, toplumsal değişim arzusunun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Toplumdaki tıkanıklığın ve toplumda oluşan kliklerin önünü açabilme adına toplumda yeni kanaatler tavırlar ve gelecek umudu İYİ PARTİ'nin varoluşunu sağlayan et temel unsurlardır.

Toplumsal değişimi tetikleyen beklentiler ile İYİ PARTİ programı ve tüzüğü karşılaştırıldığında birebir örtüştüklerine şahit olmaktayız. İYİ PARTİ neden bu kadar kısa sürede toplumda karşılık buldu sorularının altında da bu nedenler yatmaktadır. Yine Sayın Meral AKŞENER neden toplumda en güvenilir, inandırıcı ve popüler lider oldu sorusunun da cevabını burada bulabilmekteyiz. Sayın AKŞENER'in konuşmaları, kullandığı kavramlar ve hedefleri ile toplumsal değişim arzusu örtüşmektedir. İYİ PARTİ ve Sayın Meral AKŞENER'i güvenilir, toplumun umudu ve değişimini mimarı haline getiren bu duruş, söyleyiş ve kesin tavırdır.

Toplumsal değişimin arzusu toplumda oluşmuştur. Bunun önüne geçmek güneşin batıdan doğmasını beklemek kadar absürt bir durumdur. İYİ PARTİ bu değişimin alternatifsiz temsilcisi olmuştur.

Önümüzdeki süreçte İYİ PARTİ, değişim ruhunu ne oranda temsil edebilir ve ona göre ön alabilirse o kadar başarı sağlayacaktır. İyi PART kadroları değişim ruhunu özümsediği ve toplumun bütün katmanların kuşatacak bir aidiyet fikri alt yapısını oluşturdu oranda başarılı olacaktır.

Toplumsal değişim temel kavramları adalet, ferdi özgürlükler Cumhuriyet değerlerine, vatan sevgisi, milli ve manevi değerlere bağlılık, refah, huzur, sevgi dili ile Türk milletinin ülkesiyle bölünmez bütünlüğü olacaktır. Bu kavramları ve bunlarla temellendirilecek paradigmayı İYİ PARTİ kadroları özümsedikleri, teşkilatlarını ona göre şekillendirdikleri ve topluma anlattıkları oranda hedefe ulaşacaklardır. Sayın AKŞENER figürü partinin çok önündedir. Eğer İYİ PARTİ, Sayın AKŞENER dili, yaklaşımı ve zihniyetiyle toplumla hemhal olursa geleceğin iktidarıdır.

Telif Hakkı

© Abdullah Alagöz @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ
JESSE

İlgili İletiler

 

Yorumlar (0)

Henüz Yorum Yapılmamış