tahtapod.com | Blog

ERMENİLER TARAFINDAN ŞEHİT EDİLEN İKİ KAHRAMAN İTTİHATÇI: CEMAL AZMİ BEY VE DR. BAHAEDDİN ŞAKİR BEY

ittihatci01
ERMENİLERİN İNTİKAM HAREKETİ: NEMESİS OPERASYONU Birinci Cihan Harbi yılları, Osmanlı İmparatorluğu için (özellikle Doğu bölgelerinde) en karmaşık ve hareketli olaylarının yaşandığı yıllar olmuştur. Özellikle bölgede yaşayan Ermeniler 19.yüzyılın ortalarından itibaren isyan ve başkaldırı hareketlerine başlamışlardır. Devrimci faaliyetleri amaç edinen ilk siyasi yapılanma 1885 yılında Van'da Mıgırdıç Portakalyan'ın öğrencileri tarafından kurulan Armenakan adında bir cemiyettir. Bununla birlikte 1886 yılında Avedis Nazarbeg tarafından İsviçre'de kurulan "Hınçak Komitesi" ve 1890 yılında Tiflis'te temeli atılan "Taşnaksutyun (Ermeni İhtilal Cemiyetleri Federasyonu)" gibi Ermenistan'ın bağımsızl...
Devamını okuyun
  0 yorum

İttihatçılık Fikrinin Oluşumuna Dair-1

Bu Metin İttihat ve Terakki Üyelerinin Ortak Kararıyla Yazılmıştır. Öncelikle İttihat ve Terakki'nin kuruluşundan itibaren farklı siyasi ideolojileri ve dini görüşleri benimsediğini en başından belirtmek gereklidir. Diyebiliriz ki, İttihat ve Terakki, fikir olarak kesinlikle monolitik bir örgüt değildir. Bununla beraber, oldukça makyavelist bir yapılanmaya sahip olup, bütün yaptıklarıyla da bunu desteklemektedir.  İttihat ve Terakki, kuruluş nizamnamesinin gerektirdiği gibi bütün Osmanlıların cemiyetidir. Nizamnameyi oluşturan Ahmed Rıza'nın pozitivist bir aydın olduğu göz önünde bulundurulursa, cemiyetin de ilk olarak herhangi bir ideolojide seyrettiğini söylemek güç olacaktır. Ay...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© İttihat ve Terakki Merkez-i Umumisine aittir.

  0 yorum

ANANIZIN-KIRONİZMİ

Bugünün terimleri, kavramları, bilimsel aklıyla bakarsanız Büyük İskender'in neden saat takmayıp İskenderiye'de oyalanarak İran tahtına geç çıktığını sorgulayabilirsiniz. Moğolların atom bombası yerine neden zahmet edip elde kılıç insan kestiğini ve sair ve sair birçok olayı anlamlandıramayabilirsiniz…

* * *

Tekrarda fayda var:

1. O gün yaşıyor olsaydım, elbette birçok vatansever gibi ben de İttihatçı olurdum. Nedir yani; işbirlikçi padişah kıçı mı yalayacaktım? İngiliz Muhipler Cemiyeti veya Kürt Teali Cemiyetine mi üye olacaktım? Manda veya Himayeyi mi savunacaktım? İttihat ve Terakki'den süzülen ekibin "Ya istiklâl ya ölüm!" duygusuna kapılmayıp Padişah'ın ve emir kulu Şeyhülislamın "teslim olun" emrine mi uyacaktım?

2. Rusların silahına ve gazına gelen Ermeniler "Ermenistan" düşüncesiyle ayaklandı ve kapı komşularından başlayarak öldürmeye başladı. "Buyurun öldürmeye devam edin" mi diyecektik? 1915'te Vanlı Âşık Serveri tarafından yazılmış bir ağıt:

Devamını okuyun
  2 yorum