tahtapod.com | Blog

ÇİNİN BATI BÖLGE TEORİSİ (BÜYÜK TÜRKİSTAN POLİTİKASI) TÜRK DÜNYASINA TEHDİTTİR

Çinin Büyük Türkistan ve Tüm Türk dünyası için nasıl büyük bir tehdit olduğu,Çinin yayılmacı emellerine hizmet eden Batı bölge teorisi (Büyük Türkistan Politikasın)da göze çarpıyor. .Batı bölgeteorisinin teorisyeni Liu Yazhou'dur. Çin Halk Cumhuriyeti ordusunda Tuğgeneral aynı zamanda, Çin Savunma Üniversitesi Rektörü, Çin Halk Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı Li Xian Nian'nın damadıdır. Liu Yazhou,İlk olarak 2010 yılında kaleme aldığı bu yazı daha sonra kendisi tarafından güncelleştirilmiştir. Doğu Türkistan başta olmak üzere Büyük Türkistan coğrafyasının Çin için stratejik önemini tarihi ve güncel şartlara göre yorumlayarak, günümüzde Çin Devleti'nin Büyük Türkistan politikasının oluşumuna ...
Devamını okuyun
  0 yorum

ÇİN ESİRİ MÜSLÜMAN HALKLAR

​Çin işgalindeki  bölgelerde  yaşayan Müslüman kökenli halkların çoğunluğu  Türktür. Türk olmayan  Taciklerin  konuştukları  dil  itibariyle  Farslarla  akrabalığı  vardır. ve  Hui Müslümanları Çinli,  Dongşiang ' lar ( Dongxiangzu) ve  Bao'anlar ( Bao'anzu )lar Moğol kökenlidir. Çin'deki Müslüman milliyetlerin yaşadıkları bölgeler göre Tatar ve Özbek Türk nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaşadığı anlaşılır iken, Dongşiang ve Salurlarda bu oranın %10'un altında olduğu görülmektedir. Çin'deki en büyük iki Müslüman grup olan Döngenler ile Uygurlarda ise durum daha da farklıdır. Kentlerde yaşayan Döngenlerin oranı tahmine...
Devamını okuyun
  0 yorum

ÇİN'İN TÜRKİYE'DEKİ ETKİ AJANLARI

​Çinin Türk kamuoyunu etkilemek için kullandığı geniş bir etki ajanı  kitlesi var, bunların  kimi  emekli asker, sanatçı ve gazeteci kimliği taşır. Türkiyede Çinin etki ajanları çeşitli siyası kimlikleri taşır kimi Türkçü, kimi İslamcı kimi  solcu, kimi liberal kimliklerini taşır. Türkiyedeki Çin karşıtlığının ABD güdümlü olduğu  palavrasına sarılırlar.Doğu  Türkistanın bağımsızlığını savunmayı  Nato güdümlü  Türk milliyetçiliği diye suçlarlar. Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol" adıyla pazarlamaya çalıştığı Yeni ipek yolu  emperyal projesini 21.yüzyılın en büyük projesi diye savunurlar  ,halbuki Çin'in ortaya attığı "21. Asrı...
Devamını okuyun
Etiketler:
  0 yorum

EMPERYALİZM-ANTİEMPERYALİZM ÇELİŞKİSİ

Dünyâda emperyalizmin yaptığı zulüm ve akıttığı kan, devâsa boyuttadır. Bununla birlikte dünyânın herhangi bir yerinde yaşananları illâ emperyalizme bağlamak ve her olayı emperyalizm-antiemperyalizm ikilemi üzerinden açıklamaya çalışmak oldukça sığ, câhilce ve hattâ kötü niyetli bir yaklaşımdır. Emperyalizmin yaptıkları üzerinden hareket edip, her yanlış ve kötülüğü ona bağlayıp, bir nevî "içimizdeki şeytâna" dönüştürmek ve yanlışları aklamak, günü kurtarsa da, gerçeklerin üzerini örttüğü için sonu felâket getiren bir durumdur. Şimdi dört ülke üzerinden hareket edeceğim: 1. Venezuela, bilindiği gibi sosyalist olduğu iddiâ eden bir hükûmet tarafından yönetiliyor. Yönetim, bâzı sosyalist uygul...
Devamını okuyun
  0 yorum

İPEK YOLU VE BİZANS

ipekyolu
İlkçağdan başlayarak tarihte önemli bir yer tutan ipek yolu özellikle ortaçağa ekonomik, siyasî ve kültürel anlamda damgasını vurmuştur. Adı geçen yol zaman- zaman farklı kollara ayrılsa da ana güzergâh olarak Çin'den başlayıp Orta-Asya ve İran üzerinden Mezopotamya'ya oradan da Akdeniz kıyısındaki Antakya vasıtasıyla Avrupa'ya kadar uzanmaktadır. Yaklaşık bin yıl kadar hüküm süren ve modern araştırmacıların adlandırmasına göre Bizans ismini taşıyan Doğu Roma devleti ipek yolunun Anadolu, Akdeniz, Avrupa bağlantısının ekonomik ve askerî kontrolü için tarih sahnesinde mücadele etmiştir. Kuruluşundan itibaren Bizans'ı bu konuda en çok uğraştıran güçlerin başında Sasani İmparatorlu (224- 651) g...
Devamını okuyun
  0 yorum

UYGUR TÜRKLERİNİN İSİMLERİNİ ÇİNCE İSİMLERLE DEĞİŞTİREN ÇİN TODOR ZHiVKOV BULGARİSTANINI ÖRNEK ALIYOR!

Çin, Uygur Türklerinin İslami ve Milli İsimlerini Değiştiriyor. ​ Bulgaristan'da komünizm döneminde 1984-1989 yılları arasında ülkedeki Türk ve Müslümanlara karşı uygulanan isim değiştirme kampanyasının aynısı Doğu  Türkistanı işgal eden  Çin sömürgeciliği tarafından  Doğu Türkistanlılara  uygulanıyor. Çinli  Faşistler Bulgarların Belene kampında uygulamalarına benzer icraatları tüm Doğu Türkistan'da  uyguluyor.. Kısaca, Çin bugün Jivkov'un mirasını sürdürüyor. Çinli Türkologların bir kısmı da zaten Bulgaristan'da oryantalizm okullarında yetiştiriliyor ve eğitim alıyorlar. Doğu Türkistan'da yürütmekte olduğu Asimilasyon politikası çerçevesinde İslami İsimlerin k...
Devamını okuyun
  0 yorum

Doğu Türkistanın Dünya Türklüğü İçin Önemi!

Türklüğün Kanayan Yarası Doğu Türkistan ​Doğu Türkistan, Türklerin ilk varolduğu coğrafyadır.. Bugün özellikle Uygurların yaşadığı coğrafya olarak bildiğimiz bu bölge Tonyukuk'un, Kül Tigin'in, Bilge Kağan'ın taşlara tarihi kazıdığı bölgedir. Bunların hepsi Uygurların kökleri. Uygurlar, Göktürkler, Hunlar, Karahanlılar, Seyidiye Hanlığı, yakın tarihte 1933'te kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti, 1944'te kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti gibi birçok devlet ve imparatorluğun kurulduğu bir coğrafyadır. Türklerin ilk varolduğu coğrafyadır çünkü. Türk isminin ilk kullanıldığı coğrafyadır. Orhun Abideleri ve Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Lügati't Türk'ü kaleme aldığı coğrafyadır. Kırgız'ın, Kaza...
Devamını okuyun
  0 yorum

Çinlilerin Adım Adım, Uygur Türk Katliamı

uyh
​5 Temmuz 2009'da Urumçi'de Uygur Türklerine Çin tarafından büyük bir zulüm ve vahşet yaşatılmıştı. İşte o günlerden ayrıntılar... ​ Uzakdoğu'da, Çin Halk Cumhuriyeti'nin sömürgesi olan batı eyaletinde   Çinlilerin "Sincan" (Xīnjiāng Wéiwú'ěr Zìzhìqū) olarak adlandırdıkları  kadim Türk  yurdu Doğu Türkistan'da ilkel bir katliam yaşanmıştı. Çin devletinin ciddî desteğini aldıkları görülen Han Çinlileri, Müslüman Uygur halkına karşı acımasız bir katliam yaptılar. ​ Bu hadiselerin nasıl başladığını, Uygur katliamının adım adım nasıl geliştiğini, uzaklarda, çok uzaklarda kalmış, unutulmuş olan o "kayıp coğrafya"da neler olduğunu, neler yaşandığını anlatmak istiyoruz. Bu ilkel katl...
Devamını okuyun
  0 yorum

ÇİN SÖMÜRGECİLİĞİ DOĞU TÜRKİSTANDA UYGUR KIZLARINI KÖLE YAPIYOR

Çin sömürgeciliği Doğu Türkistan'da Uygur kızlarını zorla   Han  Çinlisi erkeklerle  evlenmeye zorlayarak Çinlilerin kölesi yaparak asimle etmek istiyor.bu olay yeni Çin Faşist sömürgeci kolonist sisteminin en iğrenç uygulamasıdır. Çin Yönetimi Doğu Türkistan'da Bütün sınırları aştı. Öyle ki Doğu Türkistanlı Erkeklerin büyük çoğunluğunu ya hapse veya Toplama kamplarına kapatma ve geri kalan her türkün evine bir Çinli yerleştirme olayından sonra Uygur Türkü kızları baskı ve zorlayarak Çinliler ile evlendirme projesini hayata geçirmiş durumda. Bu da Çinin yeni icat ettiği Asimilasyon politikasının bir parçasıdır. Çünkü Çin yönetiminin 2050 hedeflerinde Doğu Türkistan veya Uygur ...
Devamını okuyun
  0 yorum

28 Yıldır Dinmeyen Acı: Çin Sömürgeciliğinin Barın Katliamı !

​5 Nisan 1990 tarihinde Doğu Türkistan'ın Barın kasabasında meydana gelen "Barın Katliamı" 28. yıl dönümünde acısını hissettirmeye devam ediyor. Barın katliamı , Çinin Doğu Türkistan!da kanlı sömürge tarihinin kanlı yüzünün ortaya çıkması ve Doğu Türkistanlıların Çin sömürgeciliğine karşı özgürlük ateşini yakan Doğu Türkistan tarihinin önemli bir evresidir. Barın Direnişi Doğu Türkistan Türklerine soykırımın en acısıdır, şiddetlisidir Barın ayaklanması demir kale içinde Çin esiri olan Türklerin Çin sömürgeciliğinin köleci sistemine karşı ayaklanıp, Doğu Türkistanın özgürlüğü ve bağımsızlığını elde etmek amacıyla canlarını vererek şehit olmalarıdır..Barın, Doğu Türkistan'daki binler...
Devamını okuyun
  0 yorum