tahtapod.com | Blog

UYGUR BEBEK

Kolları iki yana açık, gözleri kapalı, donduğu için vücudu kaskatı kesilmiş bir bebek; UYGUR BEBEK! "Üşüdüm" demekten ar edip,"kahrolsun devran" dediğimiz o fotoğraf karesi. 26 Aralık 2018 günü sosyal medyaya, bir arkın içinde donarak ölmüş bir bebek fotoğrafı düştü. Vicdan sahibi her insanın yüreğini sızlatan bu görüntünün müsebbibi komünist Çin hükümeti! Olay sosyal medyada bir anda binlerce kişiye yayılırken, her haltı haber konusu yapan basınımız bu elim olaya karşı sağır, kör, dilsiz kesiliverdi. Doğu Türkistan'daki Çin zulmünün bir eseri olan Uygur bebek! Anne, babası Çin'in çıfıt idarecileri tarafından kampta sorguya ve işkenceye çekilen Uygur Türk'ü yavru, savunmasız ve sahipsiz kald...
Devamını okuyun
  0 yorum

Doğu Türkistan Meselesi

​ Çin, dünyanın en önemli güçlerinden bir tanesi, mevcut durumda Türkiye bu ülkeyi karşısına dahi alamaz. Doğruyu konuşalım; eskidenmiş, at üsünde ok ile 5 tane çinli vurmak. Set duvarı aşıp saray basmak. Bir saray da yok basalım, sarayı bulduk 40 yiğit çıkmaz. İşin özüne gelelim. Doğu Türkistan meselesinin çözümü ancak müttefik bir Rusya aracılığıyla olabilir. Bugün Rusya - ABD karşı güçler, Çin ise ABD'ye karşı Rus taraftarı. Türkiye (şu an) Rusya yanlısı bir ülke konumunda. Türkiye, Rusya ile iyi ilişkileri üzerinden Çin köpekleri üzerinde bir etki oluşturmayı deneyebilir. Etkicik de diyebiliriz buna. Bu sayede kâdim yurdumuz Doğu Türkistan'da yaşayan soydaşlarımızın sorunlarına bir nebze...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© Nazmi Sancar Yıldırım

  0 yorum

Doğu Türkistan'ı Anlamaya Dâir...

Çin, tartışmasız dünyânın gördüğü en aşağılık diktatörlüktür. Bununla birlikte bu diktatörlük, dünyâ çapındaki gücünün etkisiyle, özellikle Doğu Türkistan konusunda, sürekli propaganda faâliyeti yürütmektedir. Bu propaganda faâliyetinin başında da Uygur Türklerinin Selefîliğe kayan İslâmî yönü gelmektedir. Birçok kişi de, bu propagandanın etkisiyle hareket etmektedir. Öncelikle bilmemiz gereken şey şudur: Evet, Uygur Türklerinin İslâmî çizgisi Selefîliğe yakın ve oldukça radikaldir. Ama bu doğal bir durumdur. Ben de Doğu Türkistan'da yaşayan bir Uygur olsaydım, muhtemelen radikalizmi benimsemiş bir Selefî olurdum. Neden? Dünyânın her yerinde baskı altında olan insanlar, gruplar ve toplumlar ...
Devamını okuyun
  0 yorum

DOĞU TÜRKİSTAN DRAMI

Biliyorum bir çoğunuzun haberi bile yok. Bir çoğunuz Doğu Türkistan da nereden çıktı diye düşünüyorsunuz? Aslında haklısınız. Bu kadar keşmekeşin içinde kendi derdimizle boğuşurken nereden aklınıza gelsin!  Çin “Eğitim Merkezleri” adı ile oluşturduğu kamplarda Doğu Türkistan’da aile yapısını parçalamayı uygulamaya koydu. Doğal olarak bu gelişmeden bizim anlı şanlı büyük Türkçü büyük Turan sevdalısı oluşumların haberi yoktur. Şayet haberleri olsaydı gök kubbeyi sallayacak eylemler yapar bu zulmü dünyaya duyururdu. Eee kolay değil dünya bilgesi olmak. Siz bakmayın öyle sessiz sedasız olduğuna. Bir kükrerse ne Çin dinler ne Rusya… Evet Türkçü kardeş.  Bu konuda da siyaset erbabından b...
Devamını okuyun
  0 yorum

ÇİNİN BATI BÖLGE TEORİSİ (BÜYÜK TÜRKİSTAN POLİTİKASI) TÜRK DÜNYASINA TEHDİTTİR

Çinin Büyük Türkistan ve Tüm Türk dünyası için nasıl büyük bir tehdit olduğu,Çinin yayılmacı emellerine hizmet eden Batı bölge teorisi (Büyük Türkistan Politikasın)da göze çarpıyor. .Batı bölgeteorisinin teorisyeni Liu Yazhou'dur. Çin Halk Cumhuriyeti ordusunda Tuğgeneral aynı zamanda, Çin Savunma Üniversitesi Rektörü, Çin Halk Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı Li Xian Nian'nın damadıdır. Liu Yazhou,İlk olarak 2010 yılında kaleme aldığı bu yazı daha sonra kendisi tarafından güncelleştirilmiştir. Doğu Türkistan başta olmak üzere Büyük Türkistan coğrafyasının Çin için stratejik önemini tarihi ve güncel şartlara göre yorumlayarak, günümüzde Çin Devleti'nin Büyük Türkistan politikasının oluşumuna ...
Devamını okuyun
  0 yorum

ÇİN ESİRİ MÜSLÜMAN HALKLAR

​Çin işgalindeki  bölgelerde  yaşayan Müslüman kökenli halkların çoğunluğu  Türktür. Türk olmayan  Taciklerin  konuştukları  dil  itibariyle  Farslarla  akrabalığı  vardır. ve  Hui Müslümanları Çinli,  Dongşiang ' lar ( Dongxiangzu) ve  Bao'anlar ( Bao'anzu )lar Moğol kökenlidir. Çin'deki Müslüman milliyetlerin yaşadıkları bölgeler göre Tatar ve Özbek Türk nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaşadığı anlaşılır iken, Dongşiang ve Salurlarda bu oranın %10'un altında olduğu görülmektedir. Çin'deki en büyük iki Müslüman grup olan Döngenler ile Uygurlarda ise durum daha da farklıdır. Kentlerde yaşayan Döngenlerin oranı tahmine...
Devamını okuyun
  0 yorum

ÇİN'İN TÜRKİYE'DEKİ ETKİ AJANLARI

​Çinin Türk kamuoyunu etkilemek için kullandığı geniş bir etki ajanı  kitlesi var, bunların  kimi  emekli asker, sanatçı ve gazeteci kimliği taşır. Türkiyede Çinin etki ajanları çeşitli siyası kimlikleri taşır kimi Türkçü, kimi İslamcı kimi  solcu, kimi liberal kimliklerini taşır. Türkiyedeki Çin karşıtlığının ABD güdümlü olduğu  palavrasına sarılırlar.Doğu  Türkistanın bağımsızlığını savunmayı  Nato güdümlü  Türk milliyetçiliği diye suçlarlar. Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol" adıyla pazarlamaya çalıştığı Yeni ipek yolu  emperyal projesini 21.yüzyılın en büyük projesi diye savunurlar  ,halbuki Çin'in ortaya attığı "21. Asrı...
Devamını okuyun
Etiketler:
  0 yorum

EMPERYALİZM-ANTİEMPERYALİZM ÇELİŞKİSİ

Dünyâda emperyalizmin yaptığı zulüm ve akıttığı kan, devâsa boyuttadır. Bununla birlikte dünyânın herhangi bir yerinde yaşananları illâ emperyalizme bağlamak ve her olayı emperyalizm-antiemperyalizm ikilemi üzerinden açıklamaya çalışmak oldukça sığ, câhilce ve hattâ kötü niyetli bir yaklaşımdır. Emperyalizmin yaptıkları üzerinden hareket edip, her yanlış ve kötülüğü ona bağlayıp, bir nevî "içimizdeki şeytâna" dönüştürmek ve yanlışları aklamak, günü kurtarsa da, gerçeklerin üzerini örttüğü için sonu felâket getiren bir durumdur. Şimdi dört ülke üzerinden hareket edeceğim: 1. Venezuela, bilindiği gibi sosyalist olduğu iddiâ eden bir hükûmet tarafından yönetiliyor. Yönetim, bâzı sosyalist uygul...
Devamını okuyun
  0 yorum

İPEK YOLU VE BİZANS

ipekyolu
İlkçağdan başlayarak tarihte önemli bir yer tutan ipek yolu özellikle ortaçağa ekonomik, siyasî ve kültürel anlamda damgasını vurmuştur. Adı geçen yol zaman- zaman farklı kollara ayrılsa da ana güzergâh olarak Çin'den başlayıp Orta-Asya ve İran üzerinden Mezopotamya'ya oradan da Akdeniz kıyısındaki Antakya vasıtasıyla Avrupa'ya kadar uzanmaktadır. Yaklaşık bin yıl kadar hüküm süren ve modern araştırmacıların adlandırmasına göre Bizans ismini taşıyan Doğu Roma devleti ipek yolunun Anadolu, Akdeniz, Avrupa bağlantısının ekonomik ve askerî kontrolü için tarih sahnesinde mücadele etmiştir. Kuruluşundan itibaren Bizans'ı bu konuda en çok uğraştıran güçlerin başında Sasani İmparatorlu (224- 651) g...
Devamını okuyun
  0 yorum

UYGUR TÜRKLERİNİN İSİMLERİNİ ÇİNCE İSİMLERLE DEĞİŞTİREN ÇİN TODOR ZHiVKOV BULGARİSTANINI ÖRNEK ALIYOR!

​ Bulgaristan'da komünizm döneminde 1984-1989 yılları arasında ülkedeki Türk ve Müslümanlara karşı uygulanan isim değiştirme kampanyasının aynısı Doğu  Türkistanı işgal eden  Çin sömürgeciliği tarafından  Doğu Türkistanlılara  uygulanıyor. Çinli  Faşistler Bulgarların Belene kampında uygulamalarına benzer icraatları tüm Doğu Türkistan'da  uyguluyor.. Kısaca, Çin bugün Jivkov'un mirasını sürdürüyor. Çinli Türkologların bir kısmı da zaten Bulgaristan'da oryantalizm okullarında yetiştiriliyor ve eğitim alıyorlar. Doğu Türkistan'da yürütmekte olduğu Asimilasyon politikası çerçevesinde İslami İsimlerin kullanılması veya Çocuklara verilmesi doğrulması çıkardığı yasakl...
Devamını okuyun
  0 yorum