ODATV ÇİNİN TÜRKİYE'DEKİ RESMİ AJANSI MI?

Soner  Yalçının imtiyaz sahibi olduğu Odatv'de yayınlanan Doğu Türkistanla ilgili haberlere bakın,hep Çin Kızıl cumhuriyetinin resmi görüşünü yansıtır.Sayfalarında Çincilere yer vardır.ama Doğu Türkistanla ilgili yazılar yazacak Türk düşüncesini yansıtan yazılara hatta yorumlara yer yoktur. Güya demokrasiden insan haklarından bash eder Çinin Türkiye'den devşirdiği bu Çincilerin Websitesi.
Doğu Türkistan'lailgili  Çinin  resmi  görüşünü  yansıtan  yayınları Türk milletinin nefretini kazandı. Türk milleti, kadim Türk yurdu  Doğu  Türkistan'da Çin zulmüne uğrayan kardeşlerinin yanında yer alırken  Oda Tv açıktan Çin'i destekleyen bir çizgi izledi. Oda Tv'de Doğu Türkistan'daki katliam ile ilgili yayımlanan yazılarda Çincilik kokan   öyle ifadeler  kullandı ki, Oda Tv'nin takipçileri bile bu duruma isyan etmişlerdi.

İdeolojileri için insanlıklarını unutup zalimlik eden Çin'e zalimsin diyemeyenlere ne diyeceğiz peki? Odatv'ye soruyoruz? 

1. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan'ı işgal ettiği 1949 yılında bu ülkedeki Çinli sayısı ve bunların Türk nüfusuna oranı neydi?

2. Bugün, 20018 yılında bu ülkedeki Çinli sayısı kaça ulaştı; oran ne oldu?

3. Çinlilerin bu ülkenin nüfus bileşimini bu şekilde değiştirmesi meşru mudur?

4. Bu sürecin eski tarz sömürgecilikten ne farkı vardır?5. Doğu Türkistan halkının bu sürece boyun eğmesi için bir tek sebep gösterebilir misiniz?

5. Amerika Çin'in rakibidir. Onu zayıflatan hareketleri kontrol etmek isteyecektir. Bu böyledir diye Uygur halkı ülkesinin fethedilme sürecine boyun mu eğmelidir?

6. Kerkük'e Kürt yerleştirerek nüfus bileşiminin değiştirilmesi eylemi ile Çinlilerin yaptığı iş arasında esasta bir fark var mıdır?

7. Çin'in sömürgeciliğine karşı DoğuTürkistan halkının mücadele hakkı var mıdır? Türkistan'ın bin iki yüz yıl önceki büyük hükümdarlarından birinin adı Bilge Kül Kadir Han' 

Oda Tv Yöneticileri Ve Yazarlarına  Sorular

Doğu Türkistan Bölgesi'ne artık Sincan Özerk Bölgesi demeyin. Orası Doğu Türkistan'dır (Sincan demek "yeni fethedilen topraklar" anlamına gelmiyor mu acaba?).Çince söylenişiyle Şincan, yani "Yeni Eyalet". Bölgeye, kesin olarak Çin egemenliğine girdiği 1884'ten sonra bu ad verilmişti. Bari Uygur Türkleri deyin. Türk kelimesi de ağır geliyorsa, UYGUR deyin.

Odatv'de Doğu Türkistan'la ilgili yayınlanan yazılarda neden Çin sempatizanlığı yapıyorsunuz?. Bir bağımsızlık hareketinin birilerinin işine gelmesi veya birileri tarafından desteklenmesi, o hareketin haksız olduğu anlamına gelmez. Çin'in orada mevcut bağımsız bir Doğu Türkistan devletini ilhak ettiğini ve halen de zorlama nüfus hareketleri ile bir etnik temizliği sürdürdüğünü  neden görmezden geliyorsunuz? 

Websitesinizde yazılan yazılarda Doğu Türkistan ve Çin yönetimi hakkında hiçbir şey bilmediğiniz ve işkembe-i kübra'dan attığınız çok aşikar. Bir defa azınlıklara verilen haklar Doğu Türkistanın   Otokan   halkı  olan Uygurlara verilmiyor. Onlara terörist muamelesi yapılıyor. Uygurlar yurtdışına çıkamıyorlar. Yurtdışına çıktıkları zaman ise iki aydan fazla kaldıkları takdirde maaşlarına ve tüm mallarına el konuluyor. Aynı zamanda kendi dillerinde eğitim alamamakla beraber dini eğitimleri yasaklanıyor.Doğu Türkistan topraklarında öldürülen insan sayısı 60 milyon milyon! Evet yanlış duymadınız 60 milyon!

Peki  bu soruya cevap verin? Azınlıklar bu topraklara sonradan mı geldi? Burası Çin'in toprağı mıydı? Bakın bakalım eskiden Çin'in sınırı olan Çin Seddi şimdi nerede duruyor. Çin'in belki yarısı etnik olarak Han ulusundan değildir. Asimile edilmiş eski azınlıklardır. Çin çok gaddar bir devlet, acımasız ve vahşi, bu bir gerçek. Nükleer denemeleri Uygurların olduğu yerde yapıyor. ABD'nin Nevada'da, SSCB'nin Kazakistan'da yaptığı gibi. Uygurlar dünyadaki 10 bin etnik guruptan birisi değil. Kabile değiller. Binlerce yıllık medeniyete ve devlete sahip bir topluluktur. Kaç tane bağımsız devletleri olmuş. Ayrılıkçılık lafı çok saçma, bağımsızlık demek daha doğru olur bence. Kuzey Irak Kürtleri gibi aşiret değil onlar. Edebi dili olan, medeniyeti olan ve devleti olan bir topluluk.

Uygur  Türk tarihini bilmiyorsunuz ağa babanız  Çinin size verdiği  verilerle konuşuyorsunuz.Doğu Türkistanla ilgili Çinin resmi tarihi, kendi koydukları adla alay edercesine bölgedeki Çin varlığını İÖ 3. yüzyıla dek uzatsa da kadim Türk ülkesinin (burası, Türk kültürünün eşsiz eserleri Altun Yaruk'un, Divanü Lugati't Türk'ün, Kutadgu Bilig'in vatanıdır) Doğu Türkistan (Sincan) adıyla Çin bütünlüğüne ilhak edilmesi bu tarihten sonraki uygulamaların eseridir.

Uygur  tarihini  iyi öğrenin Uygur Türkleri , Türk tarihinde ilk yerleşik hayata geçen,Türk Milletinin ilk kültür ve medeniyetini şekillendiren ve modern anlamda Uygur — Türk devletini kuran çok kadim Türk boylarındandır. Türk tarihinde ilk şehircilik,Mimarlık,din ve kültürünün temellerini atmışlar aynı zamanda modern tarım yapmışlar ve tarihi ipek yolunun ilk Kervancıları ve tüccarları olarak tarihe geçmişlerdir. Doğu Türkistan'ın Turfan bölgesinde 'Kariz' adı verilen günümüzde de büyük bir ilgi ile karşılanan bir su mühendislik harikası olan yer altı su kanallarını inşa etmişlerdir. 'Turfan Karızları!' diye adlandırılan bu yer altı su kanalları Uygur Türklerinin dünya medeniyetine çok önemli ve en büyük hediyesidir . Uygur-Turfan Karız Su Kanalları Doğu Türkistanda Turfan bölgesinde yapılmış yeraltı su şebekesi sistemidir. Dünya uygarlık tarihinin en önemli buluşlarından biridir. Uygurlar,bugün ekstansif yanı Modern teknikler kullanılarak tarım yapmışlardır. Türk tarihinde ilk defa şehir ve kasabalar kurmuş ve ilk Türk mimari eserlerini inşa etmişlerdir. Şehir hayatı ve kültürünü başlatmışlar ve 18 harften oluşan ilk Türk alfabesi olan Uygur alfabesini icat etmişlerdir. Uygur Türklerinde okur yazar oranı hayli yüksekti, Türeyiş ve Göç destanları Uygurlara ait olup, "Orta Oyunu" Uygurlardan gelmektedir. Gök tanrı inancını terk edip yabancıların dinine inanan ilk Türk topluluğudur , Bögü Kağan zamanında Mani dinine girmişlar ve daha sonra Karahanlılar zamanında islam dinini kabul ederek Türk tarihinin en en güçlü ve en muhteşem devrini Türk Milletine armağan etmişlerdir.

Uygurlar, bilimsel anlamda tıpta birçok yeniliğe imza atmıştır.Akapunturu tarihte ilk olarak keşfeden ve uygulayan UYGUR TÜRKLERİ'dir. Çinliler ise daha sonra bu tıbbı tedavii yöntemini Uygurlardan öğrenerek geliştirmişler ve bugünkü modern tedavi yöntemi haline getirmişlerdir.

Bugün Uygurlar Doğu Türkçesi dedikleri dilin ağızlarını (Turfan, Kuşa, Aksu, Kaşgar, Yarkend, Hotan, Lobnor ağızları) konuşuyorlar

Doğu  Türkistasnda Çin işgalcileri tarafından Dini yasaklar getirilirken siz hangi yüzle   İbadet özgürlüğünden bash edersiniz .Çin'in, Doğu Türkistan'da resmi kurumlar, okullar ve iş yerlerinde yıllardır uyguladığı yasaklar. Namaz yasağının yanında dini giysilerle iş yerlerine gelme, kadınların başörtüsü takması ve kişinin İslam dini mensubu olduğunu gösteren  semboller  yasaklandı.memurlar, öğrenciler ve çocukların oruç tutması yasak. Bazı lokantalara da açık kalma emri verildi.

Maoculuk  bitti,  Çin kapitalizme geçti siz halla  eski alışkanlıklarınızı devam ettiriyorsunuz,Dün Çinciydiniz bugünde Çincisiniz  ne zaman Türk olacaksınız merak konusu?

İYİLER NASIL KAZANIR?
TV'YE ÇIKAMAZSINIZ KABİR ZİYARET EDEMEZSİNİZ

İlgili İletiler

 

Yorumlar (0)

Henüz Yorum Yapılmamış