İYİ Parti Şimdiden İyi Geldi

Türkiye iyi olacak sloganının hakkını sonuna kadar veriyoruz. Liderimiz Akşener'in ifade ettiği gibi 2007 yılından bu yana kontrolsüz bir güç olan AKP, istediği gibi hareket edebiliyor, bugün ak yarın kara diyebiliyor, muhalefet ile alay edebiliyor, kısacası tek alternatif olmanın bütün avantajlarını fazlası ile kullanıyordu.

İYİ Partinin bu döneme karşı en büyük eleştirisi AKP'nin rejim ile olan kavgasıdır. AKP hükumetleri memlekette yaşanan yasak, yoksulluk ve yolsuzlukların sebebi olarak rejimi görmüş ve intikam almaya varan tutumlar sergilemiştir.

Unutulan nokta şudur; Bu memlekette zaman zaman her parti, ideolojik grup, dini inanç baskı görmüştür. Ama bu baskıların sebebi devlet -rejim- değil, devleti yönetenlerdir. Geçmişte yapılan bu yanlış uygulamalar bizi medeniyet yarışına birlikte başladığımız Güney Kore'nin çok çok gerisinde bırakmıştır.

Bizim gibi sıfırdan başlayan Güney Kore bugün kendi cep telefonunu, otomobilini üretebilen ayakları yere sağlam basan bir ekonomidir. Güney Kore'nin yöneticileri teknolojik atılımları, milletlerinin refahını düşünürken, bizim ülkemizin yöneticileri sağ-sol, alevi-sünni, laik-gerici, vs. gibi anlamsız kavgalara girişmişlerdir. İYİ Partinin iktidar fırsatı yakalaması halinde geri kalmışlığımızı gidermek adına girişimlerde bulunacağına inanan azımsanmayacak bir kitle bulunmaktadır.

İYİ Parti gelecek için umut vadetmekle birlikte bugün ülkemizin en güncel sorunlarından biri olan muhalefet sorununa şimdiden çözüm getirmiştir. İYİ Partideki potansiyeli gören iktidar partisi kokuşmuş, metal yorgunu yerel yönetimleri alelacele değiştirmeye başlamıştır. Son on yılda siyasi sistemde kendisini tedirgin eden bir alternatif olmadığı için aslında geç kalınmış olan bu hamleleri yapma noktasında isteksiz davranan iktidar bugün köşeye sıkışmıştır.

Anayasa ile güvence altına alınmış olan "Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür" ibaresini yok sayarak milletimizi 36 etnik unsura bölen, geçmişi ile kavga eden, Cumhuriyetimizin kurucuları ve kurucu ilkeleri ile her fırsatta düello yapan iktidar bugün Cumhuriyeti ve kazanımlarını benimser bir tavır sergilemektedir. İYİ Partiyi ilk günden iktidara normalleşme kazandırdığı için kutluyorum.

Umarım ileriki zamanlarda bölücülüğün değil hep birlikte Türk milleti olmanın erdemi bütün siyasi çevrelerde kendine yer bulur. Umarım siyasiler nasıl rant elde ederiz, nasıl tüketiriz anlayışından kurtularak nasıl üretiriz sorununa yanıt aramaya yönelir. Umarım devletin dininin adalet olduğu bir anlayış kuşatır cennet vatanımızı. Umarım Orkun Ertürkmen gibi pırıl pırıl genç arkadaşlarımız siyasi partilerin en kilit noktalarında söz söyleme hakkına sahip olurlar.

İYİ Parti gerçekten de Türkiye'ye iyi geldi.

İLAHİ SÜRAHİ
Yıldızlar Parıldıyor Hala

İlgili İletiler

 

Yorumlar (0)

Henüz Yorum Yapılmamış