ÇİN SÖMÜRGECİLİĞİ DOĞU TÜRKİSTANDA UYGUR KIZLARINI KÖLE YAPIYOR

Çin sömürgeciliği Doğu Türkistan'da Uygur kızlarını zorla   Han  Çinlisi erkeklerle  evlenmeye zorlayarak Çinlilerin kölesi yaparak asimle etmek istiyor.bu olay yeni Çin Faşist sömürgeci kolonist sisteminin en iğrenç uygulamasıdır.
Çin Yönetimi Doğu Türkistan'da Bütün sınırları aştı. Öyle ki Doğu Türkistanlı Erkeklerin büyük çoğunluğunu ya hapse veya Toplama kamplarına kapatma ve geri kalan her türkün evine bir Çinli yerleştirme olayından sonra Uygur Türkü kızları baskı ve zorlayarak Çinliler ile evlendirme projesini hayata geçirmiş durumda. Bu da Çinin yeni icat ettiği Asimilasyon politikasının bir parçasıdır. Çünkü Çin yönetiminin 2050 hedeflerinde Doğu Türkistan veya Uygur diye bir topluluğun olmayacağı yönünde net belirtiler bulunuyor.
Çinli erkekler ile evlenmeye zorlanan Uygur Kızlarının Hapisteki Anne, Babalarının durumları iyileştirileceği Veya Toplama Merkezlerindeki, Akrabalarının serbest bırakılacağı bildirildi.

Gelen son bilgiler, Doğu Türkistan'ın Kuçar İli Bihişbağ İlçesinden Tohtem Aziz Hanım WU QİANGWEİ isimli Çinli ile evlendirilirken Gulca İlinde yaşayan Arzugül Hanım SU NİNG adında Çinli ile Bahargül Hanım ise WEİ ZHİJİ isimli Çinli ile evlendirildiği yönünde idi.
Çin sömürgeciliği doğu Türkistanda Uygur kızlarını köle yaparak ,her hangi bir Çinlinin Sokakta gezerken gördüğü her Uygur Kızını Çin Yönetiminden İsteyip evlenebileceği ve bu tür evliliklere itiraz yada karşılık gösterebilecek baba yiğitlerin sudan bahaneler ile Hapishanelere ve toplama kamplarına kapatıldığı Şu anda ise Çin zindanlarında ne kadar Uygur türkünün tutulduğunun bile belirsiz durumda olduğu altı çizilerek belirtildi.
Türk dünyası ve İslam dünyası Müslüman Uygur Türk kızlarının maruz kaldığı bu iğrenç uygulamaya karşın sesiz.

Doğu Türkistan... Uygur  Türkçesindeki özgün adıyla, Şarqî Turkistan; daha da özgün adıyla, Uyguriye...İslam ümmetinin "kayıp coğrafya"sı... Kızıl işgal altında bulunan, yaşamın tutsak edildiği, düşlerin ve umutların zincirlendiği, anakucağında öğrenilen dilin yasaklandığı, yerleşim birimlerinin isimlerinin değiştirildiği, camiîlerin kapısına kilitlerin vurulduğu, 18 yaşından genç alınlara Allâh'a secde etmenin yasaklandığı, bizim "yitik Türk ülkemiz"..

. Tam 132 yıldır Çin işgaline uğrayan, 20. yüzyılın ilk "İslam Cumhuriyeti" devletinin kurulduğu (İran İslam Cumhuriyeti'nden 46 yıl, Komorlar Federal İslam Cumhuriyeti'nden 45 yıl, Moritanya İslam Cumhuriyeti'nden 27 yıl, Pakistan İslam Cumhuriyeti'nden 14 yıl önce), 1933'te kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin üç ay içinde, 1944'te kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin ise beş yıl içinde yıkıldığı, 1949'dan beri Çin'e "yeni topraklar" olan bizim "kayıp topraklarımız"...Bu kayıp coğrafyanın pay-i tahtı, yitik ülkenin başkenti, Urumçi.... 55 yıl öncesine kadarki adı Dihua olan, Çinliler'in Wulumuçi dediği Urumçi...Şehrin gerçek sahipleri olan Uygurlar'ın zorla göçe zorlandığı, Çin'in içlerinden yabancıların yerleştirildiği, tehcir ve asimilasyon politikalarıyla, öz başkentleri olmasına rağmen Uygurlar'ın şehir nüfûsu içinde sadece yüzde 12'lik bir azınlık durumuna düşürüldüğü, mazlum başkent....

 Gözyaşının, ayrılığın, hüzün ve sevdanın şehri... Songlar'dan bu yana ünlü "yingçing" (bulut mavisi)'leri ve Mingler'den bu yana da ünlü Çin beyazlarını üreten seramik fırınlarıyla meşhur, ama bilinmeyen, tanınmayan kültür... En ilginç özelliği de, en yakın denize 2000 km uzakta olmasıyla, dünya üzerinde, deniz kıyısına en uzak mesafede bulunan şehir durumunda olan, Urumçi...Ve kadınlar, genç kızlar...Yitik ülkenin, yitik şehirlerin kayıp kızları....İsa Yusuf Alptekin'in torunları, Rabia Kader'in kızları bunlar...Çeyiz nedir bilmeyen, gelinlik nedir bilmeyen, düğün nedir bilmeyen, beşik nedir bilmeyen, ümmetin kayıp kızları bunlar...

Çin'in 1987'de çıkardığı kanunla, ektikleri tarlaları ve tarıma elverişli toprakları hiçbir karşılık ödenmeden zorla ellerinden alınıp orduya tahsis edilen, sonra kendi tarlalarında, kendi topraklarında karın tokluğuna ırgat olarak çalıştırılan, ektikleri tarlaların kölesi yapılan, 2001'de Çin'in bölgeye yönelik çıkarttığı ve "Sincan Sınıfı" adını verdiği özel bir programla ilkokula giden çocukların ailelerinin elinden zorla alınıp devlete teslim edildiği, bu asimilasyon programının devlet tarafından uygulamaya konduğu sadece ilk yıl Çin'in iç bölgelerinde açılan 58 adet okulda çocukların asimile edildiği, anadillerinin ve dînlerinin unutturulduğu, 2003'ten itibaren bütün resmî okullarda Uygurca'nın yasaklandığı, o tarihe kadar eğitimini Uygurca olarak tamamlamış olan herkesin diplomalarının elinden alındığı ve mühendisinden doktoruna, profesöründen öğretmenine, yazarından gazetecisine bütün akademik insanların bir gün içinde vasıfsız işçi, ırgat, hamal, çöpçü konumuna düştüğü insanların kızkardeşleri bunlar...Ümmetin kayıp kızları bunlar....

1 Haziran 2006'dan itibaren yeni bir politika uygulamaya koyan ve "düğün yapmamış, evlenmemiş 16 – 25 yaş arası Uygur kızlarını Doğu Türkistan'dan alıp Çin'in iç taraflarına götürme" kararı alan, bu kararın alındığı sadece ilk yıl 240 bin Uygur kızının ailesinden kopartıldığı, bu yeni asimilasyon politikasıyla paralel olarak 2007 yılında 1 milyon Uygur kızını ailesinden koparıp Çin içlerinde asimile etmeyi kararlaştıran Çin devletinin kurbanı olan, Çin içlerine, bilinmeyen yerlere götürülen, bilinmeyen yerlerde, ailelerinden binlerce kilometre uzakta oyuncak fabrikalarında ve tarlalarda işçi olarak çalıştırılan, aileleriyle bütün irtibatlarının ve haberleşme imkanlarının ortadan kaldırıldığı, henüz evlenmemiş, gelinlik giymemiş bu yüzbinlerce genç kızdan hiçbirinin memleketine ve ailesine geri dönemediği, dönmeye çalışanların paralarına el konulduğu, zindana atıldığı, kurşuna dizildiği, memleketteki ailesine ve akrabalarına zûlüm yapıldığı o kızlar işte, bu kızlar....

Doğu  Türkistanda  Uygur kızları  İşgalci  Han-Çinlisi  erkeklerle  zorla evlenmeye zorlanıp,Çinli erkeklerin kölesi  yapılırken  bu modern çağda  İnsan hakları dernekleri,Kadın dernekleri,İslam  birliği teşkilatı  bu olaylara duyarsız olunca  Çin azgınlığı artıyor,Çocuk yaşta uygur kızlarına göz koyan  Çinliler  Uygur kızlarına tecavüz ediyor.  Nerede demokrası,nerede  İnsanlık!

Uygur kızları Müslüman,ümmetçiliği dillerinden düşürmeyenler,Uygur  kızlarının namusları  gayrı-müslim Han-çinlileri  tarafından kirletilirken susuyorlar,bu mu  sizin müslümanlığınız,ümmetçiliğiniz,ey  ümmetçi geçinenler!

SEVGI ve IYILIK DILI
YEMENİ

İlgili İletiler

 

Yorumlar (0)

Henüz Yorum Yapılmamış