ÇİN MUHİPLER CEMİYETLERİNDEN TGB!

Çin Muhipler Cemiyetlerinden TGB
Ulusal kurtuluş savaşı yıllarında Türkiyemizde İngiliz muhipler cemiyeti, Amerika muhipler cemiyeti diye dernekler çıkmıştı,bunlar isimlerini taşıdıkları ülkenin Türkiyedeki uzantıları olan hain işbirlikçiler tarafından kurulan derneklerdi, emperyalizmin taşeronuydular,bugün ülkemizde de Çin emperyalizmiyle işbirliğini savunan dernekler türedi,bunlardan biri de TGB'dır.

TGB,hiç bir zaman Türklerin kurduğu bir dernek statüsünü taşımadı taşıdıkları maoculuk ideolojisinin üzerini Türkiye'de Türk halkına şirin görünmek için Atatürkçülükle örtmeye çalıştılar.Vatan partisinin gençlik yapılanması olan bu dernek 'Lozan fatihi' diye övdükleri Perinçek'in Ermeni-Rus askerleri tarafından yapılan Hocali katliamına gelince suskunluğa büründüler. Neden sustular biliyor musunuz? Hocalı'yı işgal edenin Rus askeri birlikleri olduğunu, soykırımdan Rusya'nın da sorumlu olduğu ortaya çıktığı için.

Rusyaya Avrasya birliğini savunanlar madden ve manen oradan beslenenler, Rusya'nın kınanacağı hiçbir eyleme katılmazlar.

Tıpkı Doğu Türkistanda Çin sömürgeciliğinin cinayet,katliamlarına Uygurlara karşı yapılan asimilasyon politikasına ses çıkarmayıp Çin'i destekledikleri gibi.

Sen koca Türk milletine değil de Rus ve Çin emperyalizminin güdümüne girersen , Türkler, Ruslar ve Çinliler tarafından katledilirken de susar oturursun.

Ey TGB! Fransa'da İsviçre'de artistlik yapmak kolaydır, sıkıysa git Moskova'ya oradaki PKK bürosunun önünde eylem ve protesto yap'ta görelim?

İzin vermezler.

Rus'un, Çin'in ipinin uzunluğu kadardır siyasi manevra alanın.

Senin asıl hücren, senin asıl tecridin kafanın içindedir.

Sen zaten Rus'un ve Çin'in çizdiği ideolojik hücrenin içinde tecrittesin.

Ve sıkıysa, gel bu hücreye, gel bu tecride isyan et!.."

Ey TGB gençliği bir Türk gençliğinin taşıdığı ruhu taşımadığınızı biliyorum,Ermenistan'ın arkasındaki esas güç ABD, AB ve Fransa'ya değil,Kafkasya'daki Türk soykırımlarını yapan bir numaralı devlet: Rusyadır.

Gerçekten de Hocalı'ya giren Ermeni katillerin arkasında ABD ve Fransa vardı ama Rusya yoktu. Çünkü Rusya Hocalı katliamının arkasında değil bizzat önündeydi.

Hocalı kuşatma altında, aç, susuz ve cephanesiz kalmasına rağmen sadece hafif silahlarla aylarca Ermeni katillere karşı direndi. Ancak 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Rus 366. Motorize Piyade Birliği ağır tanklarla Hocalı'ya girdi ve şehri yerle bir etti. Ahıska Türklerinin sığındığı ahşap barakaları ateşe verdi. Daha Ermeni milisler gelmeden Rus katilleri şehrin yarısını içindeki sivil halkla katletti.

Ermeniler ancak bundan sonra kalan sivilleri tarifsiz işkencelerle soykırıma uğrattı. Zaten tarih boyunca Rus'un arkasına sığınmadan Ermeni asla Türk'e saldıramamıştır ki,Ermenistanı Türkmençay anlaşmasıyla Ruslar kurmuştur.

Rus'un ne olduğunu Azerbaycan Türk'üne sorun o size anlatsın. Sonra da utanmadan Azerbaycan'a antiemperyalizm dersi vermeye kalkmayın, Rusya'nın soykırımı önlemeye çalıştığı gibi iğrenç bir yalan ortaya atmayın!

ABD Ermenistan'a 1 destek veriyorsa Rusya en az 10 destek vermektedir. Kimi kandırıyorsun  TGB!

Bugün Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını doğrudan Rus ordusu korumaktadır. Bugün Ermenistan'ın sınırları içinde tam 15 bin Rus askeri vardır. Soykırım ve işgalin en büyük sorumlusu Rusya'dır.

Çünkü Rusya için Türk düşmanlığı bakidir. Yeltsin veya Putin'e bakmaz.

Avrasya için Türkiye bölünmeli, Azerbaycan Ermenistan, Rusya ve İran arasında parçalanmalı" diyen Perinçek'in büyük dostu, Rus faşisti Dugindir.

Eski Mao'cu, ezelî ve ebedî Çin'ci, Yanı dün eski Maocuydunuz şimdiyse Maoculuk ve Han Çin milliyetçiliği ve Kapitalizm karışımı siz Çin diktatörlüğünü savunan siz Çinciler!

Siz anti emperyalist değil Çin emperyalizmin uşaklığını yapan Diktatör seviciler Doğu Türkistan'da yüzlerce Türk katliama uğrarken Çin'i ziyaret edip "Uygurların Çin'de çok iyi durumda olduklarını" müşahede etmekte ve yazmakta bir beis görmezsiniz;Çin cinayetlerinin üzerini örtersiniz.

ABD emperyalizmine karşı protesto eylemleri düzenlersiniz güya ama çin emperyalizmine karşı bir eyleminiz olmaz,ne zaman Bağımsız Türkiye diyeceksiniz?

TGB, özellikle Amerikan askerlerinin başına çuval geçirme eylemleriyle cisimleşen yoğun bir anti-Amerikancı propaganda yürütmeye çalışıyor. Ancak, Sovyet bloğunun dağılması ve Çin'in hızla kapitalistleşerek egemen bir güç halini alması sonucu, ABD dünya üzerindeki tek devasa emperyalist ülke olmaktan çıkmış ve dünya genelinde emperyalistler arası çekişmeler, türlü iç savaşlara yol açmıştır.

TGB'nin savunduğu Avrasyacı çizgi, ülkeyi tam bağımsız hale getirmeyen, Rusya-Çin ittifakına yedekleyen, bir başka bağımlılık biçimine tekabül ediyor. TGB'nin geldikleri siyasi geleneğin de etkisiyle Çin Komünist Partisi güdümünde yürüttükleri politika, "Tam bağımsız Türkiye" politikası ile doğrudan çelişmektedir.

TGB'nin savunduğu çizgi, Rusya-Çin yanlısı dış politikasını anti-emperyalizm diye yutturmaya çalışmaktadır.

Doğu Türkistan bağımsızlık hareketini baltalamak için Çin'in yerli ajanları Uygur Türklerinin, işgalci Çin'in zulmünü ve baskılarını tüm dünyaya duyurmak adına 15 ülke ile beraber Türkiye'de de yaptıkları yürüyüşü Fetöyle ilişkilendirme yalanına başvurdular.Son günlerin klasik suçlaması ile,bu yürüyüşü düzenleyen Doğu Türkistan derneklerini ve yürüyüşe katılanları "FETÖ'cü" ilan etti,işgalci Çin'in yerli ajan yapılanması TGB.

Rusya tarihi Türk yurdu Kırımı işgal eder ses çıkarmaz,Çin Doğu Türkistanı sömürür ses çıkarmaz,Anti emperyalist olduğu yalanını yayan TGB Çin ve Rus Emperyalizmini destekler.

Çin emperyalizminin Türkiyedeki uzantısı TGB Doğu Türkistanın 2. Mancu-Çin İstilasi 18 Kasım 1884 tarihinde Çin'in 17.eyaleti olarak Şinjiang adı ile Çin'e iltihak edililip sömürge yapıldığı gerçeğini kabul etmez Çinli Ağababaları ne derse onlar için doğru odur.

Ey TGB ! Çin devşirmeleri Doğu Türkistan Türkleri , Çin sömürgeciliğine karşı 1760 senesinden beri 60'tan fazla silâhlı bağımsızlık mücadelesi gerçekleştirerek yanı silaha sarılarak Çin işgal ve sömürgeciliğine son vermeye çalışmışlardır.

Ey Çinin Türkiye'deki hizmetkârları! Çin'in resmi tarihi, kendi koydukları adla alay edercesine bölgedeki Çin varlığını İÖ 3. yüzyıla dek uzatsa da kadim Türk ülkesinin (burası, Türk kültürünün eşsiz eserleri Altun Yaruk'un, Divanü Lugati't Türk'ün, Kutadgu Bilig'in vatanıdır) Doğu Türkistan (Sincan) adıyla Çin bütünlüğüne ilhak edilmesi bu tarihten sonraki uygulamaların eseridir.

Doğu Türkistan'daki olayların ardında ABD'nin olduğunu düşünenler, buradaki Çin işgalini ve o işgale karşı 250 yıldır direnen Uygur Türkünü anlamamış demektir.

Doğu Türkistan'da yatan olayların tarihsel kökeni vardır.Çin sömürgeciliğine karşı ayaklanmalar ABD öncesinde vardı Doğu Türkistan özgür oluncaya kadar var olacaktır. Bu bir kimlik sorunudur.ayrıca İşsizlik,Kendi dillerinde eğitim yapılamaması,Dini ve milli vecibelerini yerine getirmede sorunlar yaşanması,Bölgeye etnik Çinlilerin göç ettirilmesi,Doğu Türkistan'ın önemli zenginliklerinin Çinlilere kullandırılması ve Doğu Türkistan'a bu kaynaklardan pay verilmemesi,Uygur Türklerinin genç nüfusunun Çin'in içlerine çalıştırma bahanesiyle götürülerek eritilmeye çalışılması,Yeniden şehirleşme çalışması yapılması bahanesiyle tarihi Türk varlıklarının yok edilmesi Doğu Türkistan'daki ayaklanmaları fitillemiştir.^

Doğu Türkistan'da sözde bir özerk yapı vardır.Çin Doğu Türkistan'ı işgal ettikten sonra bu bölgeye "Şincan" adını vermiştir. "Şincan" ismi Çince'de "yeni kazanılmış bölge" anlamına gelmektedir. Çin Anayasası, Doğu Türkistan'ı özerk bölge olarak tanımakta ve bölge halkının kendi dilini kullanma serbestisi vermektedir. Ancak anayasada Uygur dilinin Çince ile birlikte resmi dil olarak kullanılacağı hususu gösterilmiş olmasına rağmen bugün Uygur Özer Bölgesinde yaşayan Uygur Türkleri kendi dillerini rahatça kullanamamakta, kendi dillerinde eğitim görememekte ve kendi dini-milli vecibelerini rahatça yerine getirmeleri engellenmektedir. Özellikle Ekim 2003'ten itibaren de bütün resmi okullarda Uygurca yasaklanmış, Uygurca kariyer yapmış bütün eğitimciler, profesörler ve yazarları görevlerinden alınmıştır. Bu insanlar ise temizlikçi, çöpçü gibi yardımcı işlerde çalıştırılmaktadır. Aynı şekilde anayasada yer alan "Özerklik" kavramı da sözde kalmakta Doğu Türkistan Pekin yönetiminin atadığı Çin Komünist Partisi bölge sekreteri tarafından yönetilmektedir.

Garıp bir ülke olmuşuz kimisi olmuş batının uşağı kimi Arapçı,Kimi İrancı kimi Çinin gayrimeşru çocuğu ne zaman Türk olacaksınız,Ne ABD,Ne Rusya Ne Çin herşey Türklük için Doğu Türkistan için diyeceksiniz:

Sarhoş Ali
Parça parça

İlgili İletiler

 

Yorumlar (0)

Henüz Yorum Yapılmamış