​BANKACILIK ZİMMET SUÇU KALDIRILDI - YAĞMA DEVAM EDİYOR...

Şimdi değerli iş adamı arkadaşlarımız, oh ne güzel bankacılar artık kredi koşullarını sağlamasak dahi kendileri açısından suç olmayacağı için kendilerine rahat rahat kredi verebilirler diye düşünebilirler ama tamamıyla haksızlar.

Bankacılık zimmet suçunun kaldırılması, siyasi zorlamayla verilen kredilerin ve özellikle batırılacağı belli ve hali hazırda batmış kredilerin sorumluluğundan bankacıları kurtarmak için yapılmış bir düzenlemedir. Açıkça mevcut kredi sahtekarlıklarının (Özellikle Kamu bankaları) üstü kapatılmıştır.

Bankaların, ek kredi ve taksitlendirme gibi işlemlerle kredileri yeniden yapılandırmalarına ilişkin işlemler de dahi bu suçun kaldırılması açıkça mevcut suçları AK'lamaya yöneliktir.

ZİMMET SUÇU NEYDİ?

Biraz teknik anlatmak zorundayım ama suçun kapsamını okunursa, bu suçun lağv edilmesiyle neyin amaçlandığı daha iyi anlaşılır.

En başta kâğıt üzerinde kurulmuş bir şirketle teminat almadan ya da ekonomik açıdan değeri olmayan bir takım teminatlar alarak, kredi sözleşmesi yapılır ve banka kaynakları söz konusu şirket yetkililerine aktarılır.

Hemen belirtmek gerekir ki, kredi sözleşmesi yapılan şirketin gerçek olması, ticari faaliyetini aktif biçimde sürdürüyor olması her zaman zimmet suçunun oluşmasını engellemez.

Öte yandan banka ile şirket arasında yapılan kredi sözleşmesi uyarınca şirkete aktarılan banka kaynağının, şirket hesaplarında görünmesi, bu paranın şirket faaliyeti çerçevesinde amacına uygun kullanılmış olması halinde, vadesi geldiği halde ödenmemesine rağmen yeterli teminatların alınmış olması halinde zimmet suçunun oluştuğundan söz edilemez.

Hesapları uygun olmayan gerçek veya tüzel kişilere
ilişkin olumlu karşılık (provizyon) vererek bunlara
ödeme yapılmasının sağlanması suretiyle de zimmet
suçu işlenebilir.

Zimmet suçu nedir? tekrar edelim, banka kaynaklarını teminatsız veya ekonomik değeri olmayan teminatlarla kullandırmak...

Uygun teminatlar alınmasına rağmen vadesi geldiğinde borçlunun borcu ödeyememesi değilmiş yani...

Bu kapsamda Varlık Fonuna devredilen Ziraat ve Halk Bankaları kaynaklarına geçmişler olsun diyorum.

Bankacılık zimmet suçunun dünyada kaldırıldığı bir ülke var mıymış bakalım? Bu suçun ortadan kalkması sonrasında Türkiye'de hali hazırda bankası bulunan veya yatırım yapmak isteyen kaç finans kuruluşu kalacak merak içindeyim.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankacılıkta kredi ve ek kredi kullandırma gibi bazı işlemlerde yeniden yapılandırmanın zimmet suçu olmaktan çıkarılmasının, kredi kullandırma ve yapılandırmalarda yaşanan belirsizlik ve tereddüdü ortadan kaldırdığını açıklamış. Bu zihniyetin hakim sürdüğü Bankalar birliğinden ne hâyır gelir memlekete? Açık dolandırıcılığa kapı aralamış bir uygulamaya alkış tutan bankalara hangi medeni memlekette lisans verirler? Bırakın lisans vermeyi böyle aklı evvelleri kulaklarından tutup ibreti alem yaparlar....

Kanun hükmünde kararnamelerle memleketi, Muz cumhuriyetlerine imrenir hale getirdiniz. Helal olsun!

Halil Ibrahim Bayrakçı

Bir Kahramanlık destanı Üsteğmen Mehmet GÜNENÇ
​DEVLETİMLE BARIŞMAM LAZIM
 

Yorumlar (0)

Henüz Yorum Yapılmamış