REYHANÎ VE AVŞARÎ

​REYHANÎ VE AVŞARÎ

Düşte gördüm âşıkların hepsini,
Önümüzde yürüyordu Reyhanî.
Bin âşıktık, bir mecliste toplandık,
Baş köşede duruyordu Reyhanî

Sedirin üstünde oturdu posta,
Selam verdi, hatır sordu her dosta,
Mecliste var idi, bir sürü usta,
Zor sorular soruyordu Reyhanî.

Büyük usta sözlerine başladı,
Âşıklıktan bir çok konu işledi,
Yalancı ve hırsızları taşladı,
Nice güller deriyordu Reyhanî.

Yanımdaydı, ben de aldım sazını,
Konuşurken tuttum çaldım sazını,
Herkes sustu, benim kıldım sazını,
Eyvah, beni görüyordu Reyhanî!

Reyhanî ki: "Sazım sana yâr" dedi,
"Tamam evlat, sana iznim var" dedi,
Yaşar Reyhan, Avşarî'ye "er" dedi,
İcazetim veriyordu Reyhanî.
Tutup beni sarıyordu Reyhanî.


‎Âşık Avşarî

×
Yayınımıza abone olun

Sayfamızda yayımlanan yazıları kaçırmamanız için yayınımıza abone olun.
Aboneliğinizi istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz.

LİDERLİK VE SADAKAT
CAHİL CESARETİ
 

 Galeri

 Blog Takvimi

Lütfen takvim görünümü hazırlanırken bekleyin