tahtapod.com | Blog

Ekonominin Denetiminin Mc Kinsey Şirketine Verilmesi Modern Düyun-u Umumiye’dir

Cumhuriyeti, " 20 milyon km karelik imparatorluktan 780 bin km. kareye düştük " diye burun kıvırıp beğenmeyenlerin , Lozan'a ihanet diyenlerin 16 yılda ülkeyi getirdikleri nokta Sultan Abdülhamid döneminin Düyun-u Umumiyesidir. Çünkü örnek aldıkları kişi Sultan Abdülhamid'ti. Sultan Abdülhamid nasıl bir padişahtı? Abdülhamid'in 33 yıllık saltanatında kahramanlık yoktur. Hep çekingen, hep büyük devletleri fazla sinirlendirmemeye dayalı bir politikadır. Daha açık konuşmak gerekirse büyük devletlerin Osmanlı hakkındaki planlarını kafasına göre kontrol etmeye çalışmıştır. Mesela İngilizler üstüne geldiğinde " Ruslara yanaşırım ona göre " demiştir. Ruslardan tehdit alınca Ruslara " Almanlara yana...
Devamını okuyun
  0 yorum

EMPERYALİZM-ANTİEMPERYALİZM ÇELİŞKİSİ

Dünyâda emperyalizmin yaptığı zulüm ve akıttığı kan, devâsa boyuttadır. Bununla birlikte dünyânın herhangi bir yerinde yaşananları illâ emperyalizme bağlamak ve her olayı emperyalizm-antiemperyalizm ikilemi üzerinden açıklamaya çalışmak oldukça sığ, câhilce ve hattâ kötü niyetli bir yaklaşımdır. Emperyalizmin yaptıkları üzerinden hareket edip, her yanlış ve kötülüğü ona bağlayıp, bir nevî "içimizdeki şeytâna" dönüştürmek ve yanlışları aklamak, günü kurtarsa da, gerçeklerin üzerini örttüğü için sonu felâket getiren bir durumdur. Şimdi dört ülke üzerinden hareket edeceğim: 1. Venezuela, bilindiği gibi sosyalist olduğu iddiâ eden bir hükûmet tarafından yönetiliyor. Yönetim, bâzı sosyalist uygul...
Devamını okuyun
  0 yorum

KÜLTÜR EMPERYALİZMİ....

Kültür emperyalizminde gelinen nokta, bağımlı kıldıklarını "Celladına Aşık" etmesidir. ​  Her "Sömürü Düzeni" toplumun zayıf ve nispeten geri kalmış yönlerini hedef alır. O ülkenin insanının kaynakları ile dinamik güçlerine sahip çıkmalarına arzu etmezler. Güçlünün güçsüzü ezip, un ufak etme isteği en büyük amaç ve gayeleridir. Dolayısıyla Kültür Emperyalizmi karşımıza daima farklı maskelerle çıkarlar. Bunun adı da Küreselleşmedir. Hedef kitle ise öncelikle "Gençler" olmuştur. Emperyalistler, gençleri TV programları ve flimlerle, eğlence, giyim ve tüketim alışkanlıklarıyla kendilerine benzetirler. Şizofrenik derecede kabul gören moda, yarışma, evlilik programları bunların en güzel örnek...
Devamını okuyun
  0 yorum

HER ŞEY YABANCI, BİR TEK BİZ YERLİ

​ Yurt dışına çıkan yerli ve milli devlet yöneticilerimiz sanki eşine dostuna turistik eşya alırmış gibi koltuk altına bir şeyler sıkıştırılarak gönderiliyor… Meselâ çeşitli konularda görüşme yapmak için Amerika'ya gidiyorsun, dönerken hiç ihtiyacın olmadığı halde 11 Milyar Dolar değerinde 40 adet uçak sıkıştırıyorlar tavla kutusu gibi… Her defasında mars olduğumuzu biz hariç cümle âlem biliyor çünkü… *** Konjoktör gereği Rusya'ya yanaşıyorsun, Putin hemen 2,5 Milyar Dolarlık S-400 füzesi yerleştiriyor valizine… Almanya başka şey satıyor, İngiltere başka... Ve bilmem farkında mısın danışıklı dövüşüyorlar aslında… Birbirlerine tafra yapıp tokadı bize ve bizim gibi ülkelere atıyorlar... *...
Devamını okuyun
  0 yorum

“An”ı Yaşıyoruz

"Dünü unut, yarını düşünme, an'ı yaşa!" yani; "Ot gibi yaşa!" diyorlar…

Kimsenin bu milleti, kandırması gerekmez,
Biz kendi yolumuzdan, kimsesiz de şaşarız.
Sürülmemiş tarlaya, kimseler tohum ekmez,
          Bizler her yıl ekerek, aklımızı boşarız,
          Siz asrı düşünürken, bizler "An"ı yaşarız.

Devamını okuyun

Telif Hakkı

© B. Melih Emre @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

  0 yorum

Enformatik Cehalet Nedir?

​Enformatik cehalet kavramı hedef toplumun yalan, yanlış, zararlı ve gereksiz haberler, yorumlar ve bilgilerle istenilen yönde şartlandırılmasıdır. Bir ülke halkının herhangi bir kesimi veya tamamı hedef toplum olabilir.

Bir ülkede yaşayan insanların bir kesiminin ya da tamamının istenilen yönde yönlendirilmesi kolay bir iş değildir. Ancak günümüzde gelişen ve hayatımızın her noktasına nüfuz eden teknoloji sayesinde bunu yapmak kolaylaştı. Sosyal medyayı elinde tutan insanlar bunu yapmakta fazla zorlanmamaktadırlar. Bakıldığı zaman ülkemizde Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal ağları 7'den 70'e herkes kullanmaktadır.

Devamını okuyun
  0 yorum

İslamcı İktidar Emperyalizmin Ölüm Öpücüğüdür

Bak güzel kardeşim, sen nasıl her sabah uyanıp işine gidiyor ve orada işinle ilgili temel konularda detaylı çalışmalarda bulunuyorsan bazı devletlerin senden çok daha iyi yetişmiş uzmanları da oturup hangi politikanın devletlerinin çıkarlarına uygun olacağına dair çalışmalar yaparlar. 

Bazen yapacakları hamlenin on adım sonrasını dahi hesaplayarak senin aklının almayacağı işlere imza atarlar. Bizim ülkemizde son yıllarda AKP bu tür uzmanları silip süpürse de bu uzmanların izlerini Rusya ve İsrail gibi ülkelerin politikalarında bolca görebilirsin.

Devamını okuyun
  0 yorum

ORTAÇAĞ KİMİN ORTAÇAĞ'I?

Bize öğretilen tarih kimin tarihi?

Batı kaynaklı ve bize dikte edilmiş "resmi tarihte", Fatih Sultan Mehmet Han'ın, İstanbul'u fethetmesiyle orta çağ'ın kapanıp yeni çağ'ın başladığı yazar... 

Bugün bile küçükten büyüğe sordunuz mu, orta çağ ne zaman bitti, yeni çağ ne zaman başladı diye 1453 yılında İstanbul'un fethiyle cevabını alırsınız. 

Buradaki "orta çağ" karanlığı, yaramaz bir dönemi, ilimsiz, sanatsız...v.s cahil bir çağ aklımıza getirmiştir. 

"Yeni çağ" ise tam tersine güzelliklerin, ilmin, sanatın olduğu çağdaş bir dönemi aklımıza getirir. 

Şimdi batı diktesi resmi tarihe göre DÜNYA 1453'den önce "orta çağ"da yani yaramaz, ilimsiz, sanatsız, yeniliksiz...v.s bir dönemde idi, öyle mi? 

Bu sorunun cevabı koskoca bir HAYIR'dır... 

1453'den önce batı dediğimiz Avrupa'nın Ortaçağ'ı karanlıktır... 

1453 sonrası Rönesans ve Reformlara kadar Avrupa'da İlim, sanat, hatta millet bile yoktur! 

Her tarafında açlığın, sefaletin, gerilğin olduğu ve toplumun efendiler ve köleler diye ayrıldığı bir dönemdir Avrupa orta çağ'ı... 

Peki Türk Dünyasının Ortaçağ'ı, ya İslâm âleminin Ortaçağ'ı nasıldı?

Devamını okuyun
  0 yorum