Sen Kimsin Yobaz?

İşte bu yüzden sen dindar falan değilsin yobazsın. Peygamberi 1400 yıl sonra sevmek çok kolay... Ona şimdi övgüler dizmek çok kolay… Aradan 1400 yıl geçmiş, yerleşmiş, gelenekleşmiş bir dine inanmak çok kolay…

Eyy yobaz! Senin şu dünyada kendinden başka sevdiğin biri var mı?

Ateisti sevmezsin kâfir dersin

Eşcinseli sevmezsin i.ne dersin

Açık giyinen kadını sevmezsin o...pu dersin

Küpe takan erkeği sevmezsin züppe dersin

Aleviyi sevmezsin mumsöndü yaparlar dersin

Solcuyu sevmezsin vatan haini dersin.

Gayrimüslimi sevmezsin gâvur tohumu dersin.

Ermeni, Yahudi kelimelerini küfür yerine kullanırsın

Sonra biri sana yobaz dediğinde "Vayy ben dindarım diye hakaret ediyorlar" dersin

Hadi oradan !...

Sen dindar olduğun için değil yobaz olduğun için yobazsın.

Kendinden başka kimseyi sevmediğin için yobazsın.

Kıldığın 2 rekât namazla herkese ahlak dersi verme hakkını kendinde gördüğün için yobazsın.

Herkese hakaret edip kendine saygı duyulmasını bekleyecek kadar bencil olduğun için yobazsın

Tek doğrunun kendi düşüncelerinin olduğunu düşündüğün için yobazsın.

Otur bir düşün!... Yukarıda küfrettiğin insanlar neden sadece senden nefret ediyor?

Neden bir alevi, açık giyinen kadından nefret etmiyor?

Neden bir eşcinsel, ateistten nefret etmiyor?

Neden bir solcu, gayri müslimden nefret etmiyor?

Bu sorulara bile cevabın "Onlar din düşmanı olduğun birbirlerini seviyorlar" olur.

Çünkü seni çok iyi tanıyorum yobaz... Seni Madımak'tan tanıyorum. Çorum'dan tanıyorum. Maraş'tan tanıyorum.

Seni nikâh kıydığın küçük çocuklardan tanıyorum...

Seni tecavüz ettiğin çocukların gözyaşından tanıyorum.

Hiçbir zaman kendini eleştirmedin... Hiçbir zaman ben ne yapıyorum demedin...

Bir kez bile acaba ben yanlış yapıyor muyum diye düşünmedin.

Düşünceye o kadar düşmansın ki kendine bile düşünmeyi yasakladın

Kur'an ilk ayetinde oku derken okumak şeytanın işidir dedin.

Kur'an düşünün ibret alın derken düşünen insanları kâfir ilan ettin.

Kur'an Hz. İbrahim'in bile sorguladığını örnek verirken düşünen insana "sorgulama dinden çıkarsın" dedin.

Düşünceden korktuğun kadar Allahtan korkmadın.

Kur'anla alakan olmadığı halde kendine dindar deyip peygambere bile iftira attın.

Kendisi için defalarca "Ben de bir insanım" dediği halde onu insanüstü bir varlık olarak gösterdin.

Hatta iftirada o kadar ileri gittin ki Allahın kâinatı onun için yarattığını bile söyledin. Şirk'te Mekke müşriklerini bile solladın.

Senin peygamber sevgin de yalan… Onun hakkında söylediğin süslü laflar riyakârlıktan başka bir şey değil

Eğer peygamber döneminde yaşamış olsaydın onun en büyük düşmanı olurdun..

Neden biliyor musun?

Çünkü sen farklılığa düşmansın, yeniliğe düşmansın. Kalıplaşmış doğruları eleştirenlere düşmansın.

Hz. Peygamber döneminde yaşamış olsaydın ona yenilikçi olduğu için düşman olacaktın.

Atalarının inançlarını reddettiği için ona kâfir diyecektin. Onu yakmak, öldürmek isteyecektin

Kur'andaki tüm müşrik kavimlerin dediği gibi "Sen kim oluyorsun ki atalarımızın dinini eleştiriyorsun" , "Biz atalarımızdan böyle gördük" diyecektin.

Hz. Muhammed'i Mekke'den sürmek isteyenlerin başında sen olacaktın. Onu şeytan olarak görecektin

Taif'te peygamberi taşlayanların en önünde yer alacaktın. Hırsla, öfkeyle o güzel insanı taşlayacaktın

Aykırı tek ses olduğu için onu boğmak, susturmak isteyecektin.

İşte bu yüzden sen dindar falan değilsin yobazsın. Peygamberi 1400 yıl sonra sevmek çok kolay... Ona şimdi övgüler dizmek çok kolay… Aradan 1400 yıl geçmiş, yerleşmiş, gelenekleşmiş bir dine inanmak çok kolay…

Ona bile doğru düzgün inanamıyorsun ya neyse… İnandığın şey İslam değil atalarının geleneği… Tıpkı müşrikler gibi

Asıl gerçek iman edenler, gerçekten cesur insanlar ona yaşarken iman edip atalarının dinini reddedenlerdir.

İşte bu yüzden o cesur insanlara sahabe diyorlar. Sana ise yobaz.

O insanlar bir Yahudi cenazesi geçerken saygı duyan bir Peygambere inandılar. Sen ise peygamber torununun kafasını kesen Yezid'in Emevi dinine inandın.

Söylesene senin Yezid'ten ne farkın var?

Yezid peygamber torununun kafasını kesti. Sen Alevileri diri diri yaktın.

Yezid gibi nefret dolusun. Onun gibi senden olmayana zerre kadar saygın yok.

Tek bildiğin kavga, küfür, savaş… İnsanlığa nokta kadar katkın yok.

Dünyaya verdiğin tek şey cehalet, kan, gözyaşı… Hiçbir zaman değişmedin. Değişmek için çaba göstermedin.

Dün de yobazdın. Bugün de yobazsın. Bu kafayla gittiğin sürece yobaz kalacaksın

Osmanlı'yı yıkan sensin… Şimdi Cumhuriyet'i yıkmak için uğraşıyorsun.

Ne yapsan nafile… Bu kez karşında padişahın kulları yok. Bizler varız. Mustafa Kemal'in askerleri var.

Bu kez başaramayacaksın… Bu kez yüzyıllarca milletin dinini sömürdüğün şirk düzenini kuramayacaksın.

Yaşasın Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu Laik Türkiye Cumhuriyeti… Yaşasın şanlı Türk Milleti!

Telif Hakkı

© Barış Atagün @ tahtaPod.com | Tüm hakları saklıdır.

BAŞLIKSIZ
Ülkücü Başbakan Hayalimiz

İlgili İletiler

 

Yorumlar (0)

Henüz Yorum Yapılmamış