MANKURTLAŞMA

Cengiz Aymatov'dan:

"Juan-Juan adlı barbar bir toplum, tutsak ettiği kişileri işe yarar köleler haline getirmek için belleklerini silerek "mankurt" haline getirirmiş !...

Bir insanı "mankurt" yapmak istediklerinde bak ne yaparlar:

- Tutsak kişinin saçları iyice kazınır,
- Kafasına devenin boyun derisi gerdirilerek geçirilir,
- Tutsak başını yerlere vurmasın diye bir kütüğe bağlanır,
- Yürek parçalayan çığlıkları duyulmasın diye elleri ayakları bağlı olarak ıssız bir yerde sıcak güneş altında dört beş gün aç susuz bırakılır,
- Sıcağın etkisiyle deve derisi büzülür ve bir mengene gibi kafayı sıkıştırır,
- Deve derisinin artık kafa derisiyle bütünleşmeye başlamasıyla kazınan saçlar yeniden uzamaya başlar,
- Fakat, deri kafaya o kadar yapışır ki, zaten sert olan deve derisi sıcağın etkisiyle iyice sertleşir ve uzayan saçlar deriyi delip uzamasına devam edemez,
- Bu nedenle saçlar kafanın dışı yönünde değil, içine doğru uzamaya başlar,
- Sıcaktan büzüşen deve derisinin kafatasına yaptığı baskı ve kafanın içinde ters yönde uzayan saçların kafatasını delip, beyne doğru ilerlemesiyle tutsak kişi büyük acılar çeker,
- Beşinci günün sonunda tutsakların çoğu ölür,
- Sağ kalan tutsak ise zamanla kendine gelir; yiyip içerek gücünü toparlar.
- Ama o artık bir insan değildir; ölünceye kadar geçmişini hatırlamayan "mankurt" olmuştur.

Artık hafızası yoktur...
Kim olduğunu, hangi soydan geldiğini, anasını, babasını ve çocukluğunu bilmez hale gelir.
Artık düşünemez...
İnsan olduğunun farkında değildir. Ağzı vardır, dili yoktur. Kaçmayı dahi düşünmeyen, hiçbir tehlike arz etmeyen bir köledir sadece. Bilinci, benliği olmadığı için, sadece efendisine boyun eğen bir köle…"

Köleleştirme.
Sadık kullar oluşturma.
Davayı sulandırma.
Varlığını başka birinin varlığı üzerine konuşlandırma.
Kimliksizleştirme.
Efendisine sadakat.
Sorgulamama.
Düşünme yetisini kaybetme.
Etkisizleştirme.
Konuşanı ötekileştirme.
Türk milliyetçiliği hareketini sığ basit çıkarcı sağ yapma.
Dini duyguları öne sürerek Türkçülük hareketini baltalama.

Sonra TURAN(!)

Geçiniz beyler.

Müslüman olmayan Türk Türk değildir dersiniz yakında.

"Her Türk müslümanmış!" Müslüman olmayan Türk değil mi?

DİN SEÇİM DEĞİL Mİ?

Eeeee müslüman olmayan Türkler ne olacak? Onlar müslüman olsun diye cihat mı yapılacak?

Gagavuz Türk'ü, Hıristiyan'dır. Yunanistan'daki Karaman Türk'ü de, Hıristiyan'dır...

Karaim ya da Hazar Türk'ü, Yahudi'dir…

Altaylar, Tengrici'dir...

Saha-Yakut Türkleri Şaman'dır...

Uygur Türk'ünün kimi Budist'tir…

MASALLAR VE GERÇEKLER
​ADALET YOKSA 

İlgili İletiler

 

Yorumlar (0)

Henüz Yorum Yapılmamış