Bugün 19 Mayıs.Bizlere bu kutlu vatanı emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ü anma günü!..Ve, aynı zamanda O'nun, "geleceğin güvencesi" olarak gördüğü Türk Gençliğine Armağan edilmiş bir Millî Bayram!..Fakat maalesef son yıllarda bu Bayramın kutlanması adeta yasaklandı ya da yasak savma şeklinde resmi formalitelerle kutlandı!Çok acı bir durum!Halbuki 19 Mayıs;Mustafa Kemal ad...
18 yaşına kadar Selanik'ten çıkmadı. Doğup çocukluğu, ilk gençlik yıllarını Selanik'te geçirmesi; Anadolu'dan ayrı bir biçimde düşünelmesi, farklı bir kültürün içine nüfuzunu gerektirmiyordu. Orta Anadolu topraklarının harsını taşımasına, aslen Türk bir ailenin zamanında Selanik'e yaptığı göçün temelini oluşturmasına rağmen "Yunan'dı, dinsiz, gâvurdu" yaygaraları gırla gitti, gitmeye de ...
3 Mayıs 1944 Türk Tarihinin kırılma anlarından birimidir acaba?Osmanlı Imparatorluğunun başlangıç hariç diğer dönemlerinde Türklük imparatorluk sözde bölünmesin diye hep yok sayılmış, aşağılanmıştır. Hatta Etrak-ı bidrak (akılsız Türk) tabirini bile kullanmaya cesaret edenler çıkmıştır.Osmanlı Devleti ve aydınları tebaaları olan diğer milletler tarafından yüzlerce kez aldatıldıktan ve on...
Mondros ateşkes anlaşmasıyla, 1. Dünya savaşından yenilgiyle ayrılan Osmanlı imparatorluğu, sadece bir savaşı kaybetmedi aynı zamanda bağımsızlığını kaybederek tarih sahnesinden silindi. 19. yüzyıldan beri yapılan bir çok ıslahata rağmen hastalığına çare bulamayan Avrupa'nın hasta adamı, artık can çekişmekte, son nefesini vermek üzereydi. Halk aç, perişan, ordunun elinden tüm silahl...
23 Nisan'da, 29 Ekim'de veya diğer bayramlarda iki şey çok canımızı yakıyor.Biri, bu bayramları ve Cumhuriyet'i yok saymaya çalışan, sevmeyen bir kesimin tutumu.Diğeri, biz Cumhuriyet'i Osmanlı'ya karşı kazandık diyen bir kesimin durumu.Bu iki tutumun ikisi de derin cehalet eseri ve maalesef bize has bir aptallıktır.Birincilerin durumu malum, her gün yaşıyoruz.İkinci gruba giren ve kendi...
ATATÜRK diyor ki:"Bütün Cihan bilmelidir ki artık bu Devletin ve bu Milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur.Yalnız bir kuvvet vardır. O da Millî Egemenliktir.Yalnız bir makam vardır.O da Milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir."Evet!İşte Bugün, Türk Milletinin Ezeli ve Ebedi Başbuğu, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün bu Muhteşem ve Tarihi sözleriyle ifade ettiği Ulusal E...
      İki gündür Twitter'da dönen bazı tartışmalar birtakım gerçeklerin de maalesef üstünün örtülmesine sebep oluyor. 14-15 yaşlarında babamın mesleği gereği bulunduğum Ardahan'da elime iki tarz kitap iliştirilmişti. Bunlardan bir tanesi Hüseyin Nihal Atsız'ın "Makaleler" isimli eseri; diğeri ise Said-i Kürdi'nin "Gençlik Rehberi" idi. İkisini de Anadolu Lisesi'nden i...
DEVLET ve DEVLET YÖNETMEK Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig adındaki eserinde, yönetenlerle yönetilenler arasında karşılıklı hak ve sorumluluklarını tanımlamıştır. Burada devletin, vatandaşına yaklaşımında baskı, zulüm ve şiddeti bir tarafa bırakılmıştır. Yönetimde, akıl ve bilginin yol gösterici olması, işin mutlaka ehline verilmesi, yönetimde istişarenin gerekli ve önemli o...
Bugünkü Müslümanların büyük çoğunluğuna benzemez. Bugün Murat Bardakçı da bahsetmiş ben biraz daha özetle bahsedeyim.1911 yılında koleranın İstanbul'u kasıp kavurduğu günlerde Sırat-ı Müstakim idarehanesine şu meâlde bir mektup gelir:"Bir zamanlar memlekete kolera gibi, veba gibi müstevli bir hastalık gelince fedakârlık yapılarak para ile hafızlar tutulur vememleketin etrafı devr et...