TÜRKÇÜLERE 3

TÜRKÇÜLERE.. 3

Önce Türkçülük andı ile başlayalım dikerseniz. Türkçülük derneğine üye oluyorsanız bu ant metnine sadık kalmak zorundasınız. Buyurun okuyalım:

"Türkçüler Derneğinin işlerinde doğruluktan ayrılmayacağıma aldığım görevi eksiksiz yapacağıma karşılık beklemeden yalnız Türklük için çalışacağıma her yerde her zaman Türklüğe elimden gelen hizmeti yapmaktan kaçınmayacağıma Türkçüler arasında hiçbir sebeple ayrılık yaratmayacağıma Tanrım Türklüğüm ve şerefim üzerime and içerim."

Her şey Türk tarafından Türklük için veciz ifadesinin şekli olarak düşünülebilir bu ant. Kucaklayıcı hedefi sadece Türklüğe hizmet olan bir ant. Doğruluk ve vazife ahlakı önemli bu antta. Türkçüler için vazife ahlakı vazgeçilmez ilkedir. Vazife ahlakı yoksa orada Türkçülük de yoktur. Hangi işi nerede ifa ederseniz edin önce ahlâk...

Türkçülük hareketinin temel dinamiği gençliktir. Bundan dolayı Türkçülük hareketinin gençlikten beklentileri vardır. Peki nasıl bir Türkçü gençlik?

" Bize lazım olan gençlik bir fırka ve bir zümre gençliği değildir… Her şeyden üstün her şeyden önce bir Türkiye vardır. Biz Türk gençliği istiyoruz…

Bize turkuvaz salonlarında hocalarına kasideler nutuklar söyleyen genç lazım değildir. Köye inen fışkı ve toprak kokularına alışkın nasırlı köylü eli sıkacak onu bıkmadan dinleyecek genç lazımdır.

Bize bugün mesleğinde usanmadan çalışacak yarın hudutta göz kırpmadan ölebilecek genç lazımdır.

BIZE BIR GENCLIK LAZIM. TEMELİNDE CEHALET DUVARLARINDA RİYA TAVANLARINDA DALKAVUKLUK BULUNMASIN.

Atsız Hoca ve arkadaşları için çok değerli bir kitle olan gençlikten bekledikleri budur. Cehalet rüya dalkavukluk nedir bilmeyen bir gençlik.

Bağlı oldukları adreslerde nutuklar atarak o adresleri işgal edenlere övgüler dizen bir gençlik değil Türkçülerin arzuladığı gençlik.

Türkçülük fikri mutlaka iş haline getirilmelidir. Eylem haline dönüşmeyen fikir sadece hayal olur. Bir hayali gerçek yapacaksanız bunu eylem olarak hayatınızda tatbik edeceksiniz.

Kürsülerde meydanlarda nara atarak TÜRKÇÜ olamazsınız. TÜRKÇÜLÜK fikriyatını bir hayat biçimi olarak eylem sahasına dökmeniz gerek.

"Dilde fikirde işte birlik" diyerek nutuk atmak bizi Türkçü Turancı yapmayacaktır. Bu düsturu eylem haline getirmezseniz hayal olarak kalır. Günlük politikaların dehlizine düşmeyen renk değiştirmeyen çizgisini kırmayan bir Türkçülük hareketi Türk milleti için tek kurtuluş yoludur.

Ey TÜRK EY TÜRKÇÜLER ARTIK UYANIN..

BIRAKIN SLOGANLI İÇİ BOŞ SÖYLEVLERİ..

TİTREYİP KENDİNİZE DÖNÜN.

DOĞAN AY 

OLUP BİTENLER ÜZERİNE
ZAM GİRSİN, ZAM ÇIKSIN TENCERENİZDEN

İlgili İletiler

 

Yorumlar (0)

Henüz Yorum Yapılmamış