tahtapod.com | Blog

İttihatçılık Fikrinin Oluşumuna Dair-1

Bu Metin İttihat ve Terakki Üyelerinin Ortak Kararıyla Yazılmıştır. Öncelikle İttihat ve Terakki'nin kuruluşundan itibaren farklı siyasi ideolojileri ve dini görüşleri benimsediğini en başından belirtmek gereklidir. Diyebiliriz ki, İttihat ve Terakki, fikir olarak kesinlikle monolitik bir örgüt değildir. Bununla beraber, oldukça makyavelist bir yapılanmaya sahip olup, bütün yaptıklarıyla da bunu desteklemektedir.  İttihat ve Terakki, kuruluş nizamnamesinin gerektirdiği gibi bütün Osmanlıların cemiyetidir. Nizamnameyi oluşturan Ahmed Rıza'nın pozitivist bir aydın olduğu göz önünde bulundurulursa, cemiyetin de ilk olarak herhangi bir ideolojide seyrettiğini söylemek güç olacaktır. Ay...
Devamını okuyun

Telif Hakkı

© İttihat ve Terakki Merkez-i Umumisine aittir.

  0 yorum

BALKAN SAVAŞLARININ KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ

downloa_20180508-135600_1
​ Giriş Balkanlar'da Osmanlı Devleti'nin egemenliği 1356 yılında Gelibolu yarımadasına çıkmasıyla başlamıştı. Rumeli'yi fethe başlayan Osmanlı Türkleri daha fethin ilk yıllarında Rumeli'de Türk nüfusunu yerleştirme ve medeni yaşamı için gerekli tesisleri kurma çabalarına girişmişlerdir. Osmanlı'nın Rumeli Eyaletinde başlayan bağımsızlık mücadeleleri ve yapılan savaşlarla sınırlar sürekli olarak değişmiştir. Her değişen sınırda yaşayan Türkler bu durumdan en fazla etkilenenler olmuştur. Osmanlı Devleti, 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan itibaren Balkan topraklarından Anadolu topraklarına doğru önemli bir göçe sahne olmaya başlamıştır. Balkan Savaşları bu göçlere hız kazandıran önemli bir fakt...
Devamını okuyun
  0 yorum