NEDEN TÜRKÇÜLÜK?

Bugüne kadar edindiğimiz bilgilerden yola çıkarak; Türkçülük fikrinin, Türk Milliyetçiliği fikrinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu ve Türkçülüğün, Türk Milliyetçiliğinin en hararetli, en hareketli ve en heyecanlı yanı olduğunu söyleyebiliriz. Türkçü denildiği zaman ise aklımıza, Türklüğün aleyhine veya lehine gelişen herhangi bir olayda en önde ve en keskin tavrı takınmasını bilen Türk evlatlarından bahsedebiliriz.

Türkçülüğün, kendisini layıkıyla bilmeyenlerce yadırganıyor olması, suya sabuna dokunmak istemeyen bazı tiplerin tedirginliğine yol açması; aslında, herkesin "Türkçü" olamayacağının bir delili olduğu gibi, Türkçülüğün her şeye ve herkese rağmen caydırıcı bir yapısının da olduğunun delilidir.

Bir kimse Türk ise, aynı zamanda Türk Milliyetçisi olmakla da mükelleftir. Türk Milliyetçiliği fikrinin idrakinde olan bir kimse, Türkçülükten çekinmez ve bilakis onun kabiliyet sınırını, onun ciddi ve keskin yapısını bildiği için ona daha çok sarılır. Türkçülük, Türk Milliyetçiliğinin en keskin tavır takınmış hali olduğu için, iki ucu keskin bıçak gibi bir duruşa sahiptir.

Türkçü elbette; ırkî bir hassasiyetle köke dikkat çeker ve aynı zamanda bütün Türkleri bir çatı altında birleştirmek gibi bir büyük düşüncenin aşkıyla yaşar.

Türkçülüğün doğuşuyla alakalı hafızamızı şöyle bir yokladığımızda; Türk'ün, Türk olmayan unsurlar tarafından defalarca, sinsice, alçakça sırtından hançerlenmesi gerçeği ortaya çıkar.

Bu gerçeğin idrakinde olan, sırtı hançer yarasıyla dolu Türk'üz!

Yaralarımızın biri kabuk tutmadan, bir başka hançer yarası alan Türk'üz!

Daha fazla sırtımızdan hançerlenmeye tahammülümüz yoktur, sabrımız tükenmiştir!

Ve bu yüzden; ne kadar doğru anlaşılamasak da, ne kadar garez ve kin ile üstümüze hücum edilmiş olsa da, iki ucu keskin bıçak gibi duruşumuzla Türkçüyüz!

Sözü fazla uzatmaya lüzum yok. "Neden Türkçülük?" sorusunun cevabı, sırtımızdaki hançer yaralarında saklıdır. Bu hançer yaralarının farkında olanlar ise, şüphe yok ki bizi en iyi anlayanlardır.

Tanrı, Türk'ü korusun.

Serhat KAHRAMAN / 08.12.2016

TÜRK YURDUNDA TÜRK
PADISAH SEÇEN HALK
 

Yorumlar (0)

Henüz Yorum Yapılmamış