İRLANDA'NIN KURT ADAMLARI FAOLADH'LAR

kurtadam01b

İrlanda'da yaşayan son kurt 1786 gibi çok erken bir zamanda yok edilmiş olsa da bu topraklar bir zamanlar kurtların kalesiydi. O zamanlar İrlanda'nın bir diğer adı wolfland yani ''Kurt diyarı'' imiş. Bu kadar çok kurdu olan bir memleketin tabii ki hikayelerine de bunun sirayet etmemesi imkansızdır.

Efsaneye göre Aziz Albeus terk edildikten sonra dişi bir kurt tarafından emzirilmiş. Aziz Pattrick'in ise insanları kurda dönüştürebilme yeteneği varmış. Bu aziz, Kral Vereticus'u bir kurda dönüştürmüş. Bir başka hikâyede ise St. Pattrick'in veya St. Natalis'in Ossory halkını yıllarca süren bir lanete uğratmasından bahsedilmiştir. Hikayeye göre aziz bir grup köylüye vaaz etmek için gelir, köylüler azizi dinlemesine dinlerler fakat onunla dalga geçmek için kurt gibi uluyarak yanıt verirler. Aziz sinirlenip Tanrı'dan bu insanları cezalandırmasını diler ve tüm köylüler birer kurt adama dönüşürler.

Lanet yedi yıl sürer, yedi yılın sonunda hiç insan eti yememiş olanlar lanetten kurtulup yeniden insan olurken, insan etinin tadına bakmış olanlar ömür boyu kurt adam olarak kalmaya mahkum oluyorlar.

Ossory'nin kurt adamlarının bir başka hikayesi bir rahibin Ulster'den Meath'e seyahate çıkmasıyla başlar. Rahip ve yol arkadaşı dinlenirken bir kurt gelip onlarla konuşmaya başlar:

"Biz iki kişiyiz; bir kadın, bir erkek. Aziz ve başrahip Natalis'in, her yedi yılda bir insan formundan çıkıp kurda dönüşmekle lanetlediği Ossory'nin yerlileriyiz. İnsan formundan tamamen çıkarak kurt oluruz. Eğer yedi yıl sonunda bu iki kişi yaşama şansına erişmiş ise, yerine yeni iki kişi geçer. Eskiler de evlerine ve insan şekline geri döner" 

Hiç kuşkusuz kurdun bu oldukça samimi resmi konuşması rahip ve yol arkadaşına güven verdi. Kurt sonra kendisiyle beraber kurda dönmüş olan karısının ölmekte olduğunu söyledi ve rahipten onun için son bir dini tören istedi. Rahip, kurtların inine kadar kurdu takip etti. Burada ölmek üzere olan dişi kurdu gördü. Rahibin bir hayvan için dini tören düzenlemek hakkında bazı şüpheleri bulunuyordu. Bunun üzerine kurt, dişi kurdun postunu soydu ve altındaki yaşlı kadını ortaya çıkarttı. Rahip yaşlı kadın için bir tören düzenledi ve kadın öldü. Kurt bütün gece boyunca rahiple ve yol arkadaşıyla beraber durdu ve onlarla konuştu. 

Hikayenin bir başka hali İskandinav Konungs skuggsjá'da yer alır. Pagan İrlandalıların Aziz Patrick'in vaazıyla kurt gibi uluyarak dalga geçmişlerdir. Öfkelenmiş aziz yine onları lanetler.

''Kurt soyu Ossory'dedir. Muazzam mülkleri vardır. Kendilerini istedikleri zaman kurda dönüştürebilirler. Kurt formunda dışarıya çıkabilirler. Eğer ağızlarında et varken öldürülürlerse bedenleri bulundukları gibi bırakılmalıdır. Aileleri bedenlerinin kıpırdatılmamasını emreder. Çünkü hareket ederlerse bir daha asla kendileri olmazlar.''

Son detay ise enteresandır; şamanların ve diğer büyücülerin, tıpkı ölmüş ya da uykudaymış gibi ruhlarını dışarıya gönderdiklerini öğreniyoruz. Kurt adam inanışları Hristiyanlık yayılmadan önceki paganik geleneğe ait bir inanış olsa da Hristiyanlığın yayılması ile eski inançlar yeni gelen dinin içerisine de girmiş ve şekil değiştirebilen Druidler şekil değiştirebilen azizlere dönüşmüştür. Tıpkı bizdeki don değiştiren şaman figürünün İslamiyet sonrası don değiştirebilen ermiş figürüne dönüşmesi gibi. 

Birkaç yüzyıl önce, Fynes Moryson adında bir yazar kitabında İrlandalıların yıllık olarak kurda dönüştüğününden bahsetmiş. İnanışa göre Ossory'liler kendilerinin kurt soyundan geldiğine inanırlarmış. Benzer bir anlatı Heredot'un Historia'sında da Karadeniz civarında yaşayan bir halk için de anlatılır ve yılın belirli dönemlerinde kurda dönüştüklerinden bahseder.

Laignach Faelad: Tipperary'nin Kurt Adamları:

Efsane biraz iskandinavya'daki ulfhednar inanışını andırır.Ulfhednar İskandinav mitolojisinde Odin'in kurt postu giyinmiş savaşçılarıdır. Kalkan dahi taşımaz, delice saldırırlar ve bunları öldürmenin tek yolu kafalarını kesmektir. Berserker'ler ise aynı inanışın ayı versiyonu.  İrlanda efsanelerine göre Feelad'a yani kurt adama dönüşebilen belirli sülaleler vardı. Kurt adama dönüşenlerden en meşhuru Laignech Faelad adında bir adamdır.

Tipperary'nin kurt adamları olarak da bilinirler. Feeladlar kurt gibi uluyan, korkunç savaşçılarmış. Antik İrlanda kralları için dövüşürler ve her biri birer canavar kadar vahşidir. Uzak yerlerde yaşarlar ve istedikleri zaman kurda dönüşebilirler. Bu savaşçılar ücretini veren her kral için savaşırlar. Fakat bu ücret altın değil; yeni doğmuş bir bebeğin etidir. Bu kurt savaşçılar Tigernmas'ın saltanatı boyunca zenginleşmişler. Ayrıca "The roll of the Kings"in "Book of Leinster" versiyonuna göre Crom Cruach'un emrindedirler. (Crom Cruach İrlanda'daki ilk Hristiyanlardandır)

Morrigan vs. Cúchulainn Kurt, savaş tanrıçası Morigan'ın birçok formundan birisidir. Dindsenchas, Morigan'ı şekil değiştirme tanrıçası olarak tanımlar. Taín Bo Cuilange'ın öyküsünde Morigan savaşçı Cúchulainn'ı tehdit eder:

"Yığınları bozkurt şeklinde üzerine süreceğim." Daha sonra, Cúchulainn, Kraliçe Medb'in süvarilerine karşı Ulster kalesini korumaya çalışınca Morigan lanetini yerine getirir. İlk önce Loch'u Cúchulainn'a karşı kışkırtır. Daha sonra bizzat kendisi üç kere Cúchulainn'e saldırır.

Bu saldırıların ilkinde beyaz gözlü, boynuzsuz kırmızı bir inek olarak; ikincisinde devasa bir yılan balığı olarak; üçüncüsünde ise kırmızılı bir kurt olarak görünür. Dişi kurt onun üzerine saldırır ve sığırları batıya sürer.

Fianna

Tarihsel olarak "fiann" bir grup topraksız erkek ve kadındır. Genellikle daha mirasını alamamış aristokratlardır. Bunlar hakkında çeşitli hikayeler anlatılır. Fionn mac Cumhaill ve onun savaşçıları hakkındaki hikayeler…


Çiftçilerin tahıllarını ve hayvanlarını çalmış, büyücülere karşı savaşmışlardır. "Livonia"lı Thiess'in ifadesi enteresandır: Thiess, kurt adamların varlığını inkar etmez fakat, onların Tanrının köpeği olduğunu ve cehenneme gideceklerini söyler.

Bu cehennem, deniz boyunca uzanan, yılda üç kere tahıllardan hasat alınan ve dahası büyücülerden alınmış bir yerdir. Thiess'in iddiasına göre, kurt adamlar ormana giderek kıyafetlerini çıkarırlar ve kurt derilerini giyerler ve bu şekilde kurt haline dönüşürler.

En fazla otuz kişilik gruplar halinde dolaşıp karşılaştıkları hayvanları parça pinçik edip pişirerek yiyorlar. Nadiren de olsa aynı amaçla çiftçilerden hayvan çalıyorlar. Buradaki ''Tanrının köpeği'' ifadesi ilginçtir. Bazı Sibirya yerlileri de kurtlar için ''Tanrının köpeği'' ismini kullanırmış.

Bir başka hikayede Connor adındaki bir adam kaybolan sığırları aramaya çıkar ve kendisi kaybolur. Kaybolduktan sonra bir ev görür, gider kapısını çalar ve evde bir sürü kurt adam çıkar. İlk önce sinirlenir sonra korkar. Connor daha önce yavru bir kurdun ayağındaki dikeni çıkarmıştır, bu yüzden koca yaratıklar Connor'u minnetle hatırlarlar. Connor ile birlikte akşam yemeği yerler ve muhabbet ederler ve Connor uykuya dalar.

Kalktığında her şey bir peri masalındaki gibi yok olmuştur. Bir kurt onun için yeni inekler bırakmaktadır, Connor onun eskiden yardım ettiği kurt olduğunu anlar...

Kurt adamlarla ilgili efsaneler bir çok halkın efsane ve hikayelerinde yer almış, kurt bazen korkulan bazen de saygı duyulan bir motif olarak halk anlatılarını süslemiştir. 


ÇADIR TİYATROSU MİLLİYETÇİLERİ
YAZ KIZIM!

İlgili İletiler