BÜYÜK TAARUZDA GÖREV ALAN KOMUTANLAR

Ordumuzun yıpratılmak istenildiği bu dönemde bu isimler daha da önem kazanmıştır...
Unutmamak ve unutturmamak dileğim ile...

1- GENERALLER 

General Asım Gündüz;
1880 yılında Kütahya'da doğdu. Türk İstiklâl Savaşı'na 1921-1923'te katıldı. Büyük Taarruz'da Kurmay Albaydı, Batı Cephesi Kurmay Başkanlığı görevini yapmaktaydı. Başarısı nedeniyle 31 Ağustos 1922'de Tuğgeneral olmuştur. İsmet Paşa ile Mudanya Konferansına katıldı. Batı Cephesinin kaldırılması üzerine Genelkurmay İkinci Başkanı oldu. (1926) İki yıl sonra ikinci kez aynı göreve getirildi. Montreux Mukavelesi görüşmelerine katılmış, 1937'de Orgeneral olmuş, 1938'de Hatay'ın Türkiye'ye katılması için Antakya'da Fransızlarla yapılan görüşmelerde Türk Askeri Heyetinin başkanlığını yapmıştır. 1943'te Askeri Şura Üyeliğine getirildi. 30 Ağustos 1945'te emekli oldu. 

General Hüseyin Hüsnü Kılkış;
1881'de Kılkış'ta doğdu. Türk İstiklâl Savaşı'na 1920-1923 yıllarında Kurmay Albay olarak katıldı. Batı Cephesi 2'nci Kurmay Başkanlığı ve 6'ncı Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu. 

General Hüseyin Vehbi Kocagüney;
1881 yılında Erzurum'da doğdu. 1920-1923'te İstiklal Savaşına Binbaşı rütbesi ile katıldı ve Batı Cephesi 25. Ağır Topçu Alay Komutanlığı yaptı.

General Nurettin Sakallı;
1873 yılında İstanbul'da doğdu. Türk İstiklâl Savaşına 1920-1923 yıllarında katılmış, Büyük Taarruz'da 1'inci Ordu Komutanlığı yapmıştır.

General Mehmet Emin Koral;
1881 yılında İstanbul'da doğdu. 1921-1923 yıllarında Türk İstiklâl Savaşı'na katılmıştır. Büyük Taarruz'da Albay rütbesi ile 1'inci Ordu Kurmay Başkanlığı yapmıştır.

General Sabit Noyan;
1887 yılında Çarşamba'da doğdu. 1920-1923 yıllarında Türk İstiklâl Savaşı'na katılmış, Büyük Taarruz'da Kurmay Albay olarak 1'inci Ordu Kurmay Başkanı Yardımcısı olarak görev almıştır.

General Yakup Şevki Subaşı;
1876 yılında Harput'ta doğdu. 1921-1923 yıllarında Türk İstiklâl Savaşı'na katılmış, Büyük Taarruz'da Tümgeneral rütbesi ile 2'nci Orduyu yönetmiştir.

General Hüseyin Hüsnü Erkilet;
1883 yılında İstanbul'da doğdu. 1921-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda Büyük Taarruz sırasında Kurmay Albay olarak 2'nci Ordu Kurmay Başkanlığı görevini yaptı.

General Ali Rıza Artunkal;
Filibe 1881 doğumludur. Türk İstiklâl Savaşına 1921-1923 yıllarında katılmış, Büyük Taarruz'da 2'nci Ordu Kurmay Başkan Yardımcılığı görevini yapmıştır.

General İzzettin Çalışlar;
1882 yılında Yanya'da doğdu. 1920-1923 yıllarında Türk İstiklâl Savaşı'na katılmış ve Büyük Taarruz'da Kurmay Albay olarak 1'inci Kolorduyu yönetmiştir.

General Muharrem Mazlum İskora;
1888 yılında Kalkandelen'de doğdu. Türk İstiklâl Savaşına 1921-1923 yıllarında katılmış, Büyük Taarruz'da Kurmay Binbaşı olarak 1'inci Kolordu Kurmay Başkanlığını yapmıştır.

General Ali Hikmet Ayerdem;
1876 yılında Yenişehir'de doğdu. 1921-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşında Kurmay Albay olarak 2'nci Kolorduyu yönetti.

General İbrahim Rahmi Beken;
1883 yılında Gemlik'te doğdu. Türk İstiklâl Savaşına 1921-1923 yıllarında katıldı. Büyük Taarruz'da Kurmay Yarbay bulunuyordu. 2'nci Kolordu Kurmay Başkanı idi.

General Şükrü Naili Gökberk;
1876 yılında Selanik'te doğdu. İstiklâl Savaşı'na katılmış (1920-1923) Büyük Taarruz'da Kurmay Albay olarak 3'üncü Kolordu Komutanlığı yapmıştır.

General Hayrullah Fişek;
1886 yılında Kalkandelen'de doğdu. Türk İstiklâl Savaşı'na (1919-1923) katıldı. Büyük Taarruz'da 3'üncü Kolordu Kurmay Başkanı ve Kurmay Yarbay rütbesinde bulunuyordu.

General Kemalettin Sami Gökçen;
1884 yılında Sinop'ta doğdu. İstiklal Savaşı'na tamamen katılmıştır. (1919-1923) Büyük Taarruz'da Kurmay Albay olarak 4'üncü Kolordu'yu yönetmiştir.

General Yusuf Ziya Ekinci;
Erzurum'da doğdu (1887). Türk İstiklâl Savaşı'nda Kurmay Binbaşı Rütbesi ile Büyük Taarruz'da 4'üncü Kolordu Kurmay Başkanlığı görevini yapmıştır.

General Kazım İnanç;
1880 yılında Diyarbakır'da doğdu. 1920-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda, Büyük Taarruz'da Tümgeneral olarak 6'ncı Kolordu'yu yönetti.

General Halit Karsıalan;
İstanbul'da doğdu (1883). 1921-1923 yıllarında Türk İstiklâl Savaşı'na katılmıştır. Büyük Taarruz'da Albay olarak Kolordu dereceli Kocaeli Grup Komutanlığı görevinde idi.

General Fahrettin Altay;
1880 yılında İşkodra'da doğdu. Büyük Taarruz'da Tümgeneral rütbesi ile 5'inci Süvari Kolordusu'nu yönetmiştir.

General Abdurrahman Nafiz Gürman;
1882 yılında Bodrum'da doğdu. Büyük Taarruz'da Kurmay albay rütbesi ile 1'inci Tümen'i yönetmiştir.

General Mehmet Emin Çınar;
1888'de Afyonkarahisar'da doğdu. Türk İstiklâl Savaşı'na 1920-1923 yıllarında katıldı. Büyük Taarruz'da Kurmay Binbaşı olarak 1'inci Tümen Kurmay Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

General Talat Süalp;
1877'de Bursa'da doğdu. 1920-1923 yıllarında Türk İstiklâl Savaşı'na katılmıştır. Büyük Taarruz'da Albay rütbesi ile 1. Tugay Komutanlığı görevini yapmıştır.

General Salih Avgın;
1879 yılında Ağaçayırı'nda doğdu. Türk İstiklâl Savaşı'na 1920-1923 yıllarında katıldı. Büyük Taarruz'da Yarbay rütbesi ile 3'üncü Alayı yönetti.

General Kazım Orbay;
1887 yılında İzmir'de doğdu. 1921'de Anadolu'ya geçti. Büyük Taarruz'da Kurmay Albay rütbesi ile 3'üncü Kafkas Tümenini yönetti.

General Burhanettin Denker;
Kırklareli'nde 1884'te doğdu. 1921-1923 yıllarında Türk İstiklâl Savaşı'na katıldı. Büyük Taarruz'da Kurmay Yarbay rütbesi ile 7'inci Alay Komutanlığı yapmıştır.

General Mehmet Sabri Erçetin;
1876 yılında Bursa'da doğdu. 1920-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda, Büyük Taarruz'da Albay rütbesi ile 4'üncü Kafkas Tümen Komutanlığını yapmıştır.

General Mustafa Fazıl Aykut;
1890 yılında Manastır'da doğdu. 1921-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda, Büyük Taarruz'da 4'üncü Tümen Kurmay Başkanı olarak Kurmay Binbaşı rütbesi ile görev yapmıştır.

General Necip Kadri Demirkazık;
1879'da Eskişehir'de doğdu. 1920-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda, Büyük Taarruz'da Yarbay rütbesi ile 40'ıncı Alay'a komuta etmiştir.

General Mustafa Nazmi İnan;
1885 yılında Vidin'de doğdu. 1921-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda, Büyük Taarruz'da Yarbay rütbesi ile 4'üncü Tümen Topçu Alay Komutanlığı görevinde bulundu.

General Nusret Başaran;
1881 yılında Erzurum'da doğdu. 1920-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda, Büyük Taarruz'da Binbaşı rütbesi ile 5'inci Kafkas Tümen Topçu Alay Komutanlığı görevinde bulundu.

General Nazmi Solok;
1876 yılında Balıkesir'de doğdu. 1920-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda, Büyük Taarruz'da Albay rütbesinde 6'ncı Tümen Komutanlığı görevinde bulundu.

General Sadık Aldoğan;
1887'de İstanbul'da doğdu. Türk İstiklâl Savaşı'na 1921-1923 yıllarında katılmış, Büyük Taarruz'da Kurmay Binbaşı rütbesi ile 6'ncı Tümen Kurmay Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

General Rasim Aktuğ;
1883 yılında İstip'te doğdu. 1919-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda, Büyük Taarruz'da Yarbay rütbesi ile 6'ncı Tümen Topçu Alay Komutanlığı görevinde bulundu.

General Naci Eldeniz;
1875 Manastır doğumludur. Türk İstiklâl Savaşı'na 1921-1923 yıllarında katılmış, Büyük Taarruz'da Albay rütbesi ile 7'nci Tümen Komutanlığı yapmıştır.

General Mehmet Nuri Yamut;
1890 yılında Selanik'te doğdu. Türk İstiklâl Savaşı'na 1920-1923 yıllarında katılmış, Büyük Taarruz'da Kurmay Binbaşı rütbesi ile 7'nci Tümen Kurmay Başkanlığı görevi yapmıştır.

General Ali Muzaffer;
1874 yılında Arhavi'de doğdu. 1921-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda Büyük Taarruz'da Yarbay rütbesi ile 23'üncü Alay Komutanlığı görevinde bulundu.

General Kazım Sevüktekin;
1877 yılında İstanbul'da doğdu. 1921-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda Büyük Taarruz'da Albay rütbesi ile 8'inci Tümen Komutanlığı görevinde bulundu.

General Ahmet Nuri Diriker;
1876 yılında Ruscuk'ta doğdu. 1921-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda, Büyük Taarruz'da Albay rütbesi ile 8'inci Tugay Komutanlığı görevinde bulundu.

General Ahmet Hakkı Özgener;
1882 Yanya doğumludur. Türk İstiklâl Savaşı'na 1921-1923 yıllarında katılmış, Büyük Taarruz'da Yarbay rütbesi ile 131'inci Piyade Alay Komutanlığı yapmıştır.

General Ahmet Derviş;
1888 yılında Kalkandelen'de doğdu. Türk İstiklâl Savaşına 1921-1923 yıllarında katılmış, Büyük Taarruz'da Kurmay Binbaşı olarak 1'inci Kolordu Kurmay Başkanlığını yapmıştır.

General Ahmet Fevzi Akarçay;
1886 yılında Tikveş'te doğdu. 1920-1923 yıllarında katıldığı, Türk İstiklâl Savaşı'nda, Büyk Taarruz'da Kurmay Binbaşı rütbesi ile 11'inci Tümen Kurmay Başkanlığı görevinde bulundu.

General Rüştü Akın;
1885 Filibe doğumludur. Türk İstiklâl Savaşı'na 1922-1923 yıllarında katılmış, Büyük Taarruz'da Kurmay Binbaşı rütbesi ile 70'inci Alay Komutanlığı yapmıştır.

General Osman Nuri Tufan;
1884 yılında İvranya'da doğdu. 1919-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda Büyük Taarruz'da Binbaşı rütbesi ile 127'nci Alay Komutanlığı görevinde bulundu.

General Osman Nuri Koptagel;
1874 yılında Erzincan'da doğdu. 1919-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda, Büyük Taarruz'da Albay rütbesi ile 12'inci Tümen Komutanlığı görevinde bulundu.

General Mehmet Zeki Erokay;
1890 yılında Refahiye'de doğdu. 1920-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda Büyük Taarruz'da Binbaşı rütbesi ile 12'nci Tümen Kurmay Başkanlığı görevinde bulundu.

General M. Talat Oğan;
1882 yılında İstanbul'da doğdu. 1920-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda, Büyük Taarruz'da Yarbay rütbesi ile 35'inci Piyade Alay Komutanlığı görevinde bulundu.

General Ahmet Naci Tınaz;
1882 Serfice doğumludur. Türk İstiklâl Savaşı'na 1920-1923 yıllarında katılmış, Büyük Taarruz'da Kurmay Yarbay rütbesi ile 15'inci Tümen Komutanlığı yapmıştır.

General Rasim Sengir;
1886 yılında Edirne'de doğdu. 1919-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda Büyük Taarruz'da Binbaşı rütbesi ile 15'inci Tümen Kurmay Başkanlığı görevinde bulundu.

General M. Fehmi Tınaztepe;
1876 Sofya doğumludur. Türk İstiklâl Savaşı'na 1921-1923 yıllarında katılmış, Büyük Taarruz'da Yarbay rütbesi ile 38'inci Alay Komutanlığı yapmıştır.

General İlyas Zeki Aydemir;
1880 Bandırma doğumludur. Türk İstiklâl Savaşı'na 1919-1923 yıllarında katılmış, Büyük Taarruz'da Yarbay rütbesi ile 38. Alay Komutanlığı yapmıştır.

General Mehmet Fehmi;
Büyük Taarruz'da Yarbay rütbesi ile 56. Alay Komutanı idi.

General Aşır Atlı;
1881 yılında Kilis'te doğdu. 1919-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda Büyük Taarruz'da Kurmay Albay rütbesi ile 16. Tümen Komutanlığı görevinde bulundu.

General Hüseyin Nurettin;
1874 yılında Kabataş'ta doğdu. 1921-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda, Büyük Taarruz'da Kurmay Binbaşı rütbesi ile 17. Tümen Komutanlığı görevinde bulundu.

General İsmail Hakkı Uluğ;
1891 yılında Cumaibala'da doğdu. 1921-1923 yıllarında katıldığı İstiklâl Savaşı'nda Büyük Taarruz'da Yüzbaşı rütbesi ile 18. Tümen Kurmay Başkanlığı görevinde bulundu.

General Ömer Halis Bıyıktay;
1883 yılında Erzincan'da doğdu. 1919-1923 yıllarında Türk İstiklâl Savaşı'na katılmış, Büyük Taarruz'da Kurmay Yarbay rütbesi ile 23. Tümen'e komuta etmiştir.

General Fahri Belen;
1892 yılında Bolu'da doğdu. Büyük Taarruz'da Kurmay Yüzbaşı idi.

General Şakir Güleş;
1882 Kırklareli doğumludur. Türk İstiklâl Savaşı'na 1921-1923 yıllarında katılmış, Büyük Taarruz'da Albay rütbesi ile 23. Tugay Komutanlığı yapmıştır.

General Alaattin Koval;
1882 yılında İstanbul'da doğdu. 1921-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda Büyük Taarruz'da Kurmay Albay rütbesi ile 41'inci Tümen Komutanlığı görevinde bulundu.

General Mümtaz Aktay;
1885 yılında Vidin'de doğdu. 1921-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda, Büyük Taarruz'da Yarbay rütbesi ile 4'üncü Tümen Topçu Alay Komutanlığı görevinde bulundu.

General İbrahim Hakkı Emiroğlu;
1874 yılında Çemişgezek'te doğdu. 1921-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda, Büyük Taarruz'da Albay rütbesi ile 57. Tugay Komutanlığı görevinde bulundu.

General İsmail Refi Evinç;
1881 İstanbul doğumludur. Türk İstiklâl Savaşı'na 1921-1923 yıllarında katılmış,Büyük Taarruz'da Yarbay rütbesi ile 32. Alay Komutanlığı yapmıştır.

General Seyfettin Çalbatur;
Seyfettin Çalbatur, 1896 yılında İstanbul'da doğdu. I. Dünya Savaşının başlamış olması nedeniyle askerlik mesleğini seçti ve Harp Okuluna kayıt yaptırdı. Savaş sırasında Doğu, Sina, Maan, Filistin, Amman ve Suriye Cephelerinde savaştı. İstiklâl Savaşı sırasında Kuvayı Milliye'ye ve Ankara Hükümetine yönelik çıkarılan isyanların bastırılmasında görev aldı. İsyanların bastırılmasının ardından 28 Ocak 1921'de 1. Süvari Tümeninin önce 5. daha sonra da 11. Süvari Alayının 2. Bölüğünü kurdu. Büyük Taarruz'a kadar,II. İnönü ve Sakarya savaşlarına bölüğü ile katıldı. Büyük Taarruz'da, Başkumandanlık Meydan Muharebesinde ve İzmir'in kurtarılmasında 5. Kolordu kuruluşunda, 1. Süvari Tümeni Emir Subayı olarak yer aldı.

General Salih Omurtak;
1889 yılında İstanbul'da doğdu. 1920-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda Büyük Taarruz'da kurmay Yarbay rütbesi ile 61. Tümen Komutanlığı görevinde bulundu.

General Mürsel Bakü;
1881 Erzurum doğumludur. Türk İstiklâl Savaşı'na 1921-1923 yıllarında katılmış, Büyük Taarruz'da Kurmay Albay rütbesi ile 1. Süvari Tümen Komutanlığı yapmıştır.

General Mehmet Kemalettin Balıkesir;
1888 yılında Balıkesir'de doğdu. 1919-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda, Büyük Taarruz'da Kurmay Binbaşı rütbesi ile 1. Süvari Tümeni Kurmay Başkanlığı görevinde bulundu.

General Ahmet Zeki Soydemir;
1876 yılında Harput'ta doğdu. 1921-1923 yıllarında Türk İstiklâl Savaşı'na katılmış, Büyük Taarruz'da Tümgeneral rütbesi ile 2'nci Orduyu yönetmiştir.

General Tevfik Topçu;
1890 Soma doğumludur. Türk İstiklâl Savaşı'na 1921-1923 yıllarında katılmış, Büyük Taarruz'da Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile 2. Süvari Tümen Kurmay Başkanlığı yapmıştır.

General Mehmet Suphi Kula;
1881 yılında Manastır'da doğdu. 1919-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda, Büyük Taarruz'da Yarbay rütbesi ile 14. Süvari Tümen Komutanlığı görevinde bulundu.

General Kemal Muzaffer Tuğsavul;
1894 yılında İstanbul'da doğdu. 1920-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda, Büyük Taarruz'da Kurmay Binbaşı rütbesi ile 14. Süvari Tümeni Kurmay Başkanlığı görevinde bulundu.

General Hüseyin Hüsnü;
1883 Gümülcine doğumludur. Türk İstiklâl Savaşı'na 1922-1923 yıllarında katılmış, Büyük Taarruz'da Kurmay Albay rütbesi ile 14. Süvari Tugay Komutanlığı yapmıştır.

General Hasan Fehmi Atakan;
1889 yılında İzmit'te doğdu. 1919-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda, Büyük Taarruz'da Kurmay Kıdemli Yüzbaşı rütbesi ile Mürettep Süvarisi Tümeni Kurmay Başkanlığı görevinde bulundu.

...

2- TUĞGENERAL

Tuğgeneral Ali Hamit Doğruer;
1887 İstanbul doğumludur. Türk İstiklâl Savaşı'na 1921-1923 yıllarında katılmış, Büyük Taarruz'da Kurmay Binbaşı rütbesi ile 54. Süvari Alay Komutanlığı yapmıştır.

...

3- KURMAY TUĞBAYLAR (Tugay Komutanlığı Yapan Kurmay Albaylar)

Kurmay Tuğbay İsmail Hakkı Uluçınar;
1881 Karahisar doğumludur. Türk İstiklâl Savaşı'na 1919-1923 yıllarında katılmış, Büyük Taarruz'da Kurmay Yarbay rütbesi ile 16. Tümen Kurmay Başkanlığı ile 64. Alay Komutanlığı yapmıştır.

Kurmay Tuğbay Rüştü Akpirim;
1886 İstanbul doğumludur. Türk İstiklâl Savaşı'na 1920-1923 yıllarında katılmış, Büyük Taarruz'da Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile 61. Tümen Kurmay Başkanlığı yapmıştır.

...

4- TUĞBAYLAR (Tugay Komutanlığı Yapan Albaylar)

Tuğbay M. Ata Topçuoğlu;
1881 yılında Manastır'da doğdu. 1920-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda, Büyük Taarruz'da Yarbay rütbesi ile 17. Tümen Topçu Alay Komutanlığı görevinde bulundu.

Tuğbay Ahmet Şemsettin;
1875 yılında Kandiye'de doğdu. 1919-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda, Büyük Taarruz'da Yarbay rütbesi ile 61. Tugay Komutanlığı görevinde bulundu.

Tuğbay Şevki Savaşçı;
1878 Trabzon doğumludur. Türk İstiklâl Savaşı'na 1919-1923 yıllarında katılmış, Büyük Taarruz'da Yarbay rütbesi ile 174. Alay Komutanlığı yapmıştır.

Tuğbay Hüseyin Hüsnü;
İstanbul'da 1877'de doğdu. 1921-1923 yıllarında Türk İstiklâl Savaşı'na katıldı. Büyük Taarruz'da Albay rütbesi ile 5'inci Alay'ı yönetmiştir.

Tuğbay Hüseyin Hüsnü Demirtepe;

1883 Köprülü doğumludur. Türk İstiklâl Savaşı'na 1919-1923 yıllarında katılmış, Büyük Taarruz'da Binbaşı rütbesi ile 9'uncu Alay Komutanlığı yapmıştır.

Tuğbay Hafız Halit Uzel;
1878 yılında Edirne'de doğdu. 1919-1923 yıllarında katıldığı Türk İstiklâl Savaşı'nda, Büyük Taarruz'da Yarbay rütbesi ile 11'inci Tugay Komutanlığı görevinde bulundu.

Tuğbay İsmail Hakkı Alpan;
1884 Üsküp doğumludur. Türk İstiklâl Savaşı'na 1920-1923 yıllarında katılmış, Büyük Taarruz'da Binbaşı rütbesi ile 126'ncı Alay Komutanlığı yapmıştır...

...ve daha nice subay, astsubay, er ve eratlar...

Ruhları şad, mekanları cennet olsun...

Ordumuzun yıpratılmak istenildiği bu dönemde bu isimler daha da önem kazanmıştır...

Unutmamak ve unutturmamak dileğim ile...

Murat ÇALIK

...

BÜYÜK TAARUZDA GÖREV ALAN KOMUTANLAR » Murat Çalık Resmi İnternet Sitesi

BÜYÜK TAARUZDA GÖREV ALAN KOMUTANLAR 1- GENERALLER General Asım Gündüz; 1880 yılında Kütahya’da doğdu. Türk İstiklâl Savaşı’na 1921-1923’te katıldı. Büyük Taarruz’da Kurmay
TÜRK'ÜN KURT KAYA'SI BİTMEZ!
Yoksulların Hareketi Engellenemez!

İlgili İletiler

 

Yorumlar (0)

Henüz Yorum Yapılmamış