Yürüdüğü Yol, Yol Değil Türkiye'm

Ozan Selçukî'nin duydukları ve gördükleri karşısında bunalıma girmesi; sazını eline alması; Pîr Sultân Abdâl gibi zulme başkaldırmasıdır.

Vatan nedir, millet nedir, bilmiyor;
Yürüdüğü yol, yol değil Türkiye'm.
Hat'asını târih bile silmiyor;
Yürüdüğü yol, yol değil Türkiye'm.

Laf atıyor Atatürk'e durmadan,
Türk'ü Türk'e kırdırıyor vurmadan,
Mübâreğin, bileñziği burmadan;
Yürüdüğü yol, yol değil Türkiye'm.

Ne zamandır, talan eder ordumu,
Bu gidişât yalan eder yurdumu,
Göndermezse, Ulu Tanrı, kurdumu;
Yürüdüğü yol, yol değil Türkiye'm.

Selçukî der: Bana masal anlatır,
Otobüsü, kullan desem yanlatır,
Durur durur kulağımı çınlatır;
Yürüdüğü yol, yol değil Türkiye'm.

Mert ÖZTAŞ

Telif Hakkı

© Mert Öztaş @tahtaPod.com

Kaçış Yok! Çocuk Tecavüzlerinin Sorumlusu Sizlersi...
VEDA